แบบทดสอบ ภาษาซีเบื้องตั้นครั้งที่ 2 (4/6-term 1/2561) (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDE
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-นามสกุล
2
9/11/2018 9:34:5140214@anc.ac.th13 / 2012 / 20อธิบดี หริ่งเจริญ
3
9/11/2018 9:35:0140208@anc.ac.th10 / 209 / 20นายศิวกร เห็มสุข
4
9/11/2018 9:35:2040229@anc.ac.th10 / 209 / 20ณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์
5
9/11/2018 9:35:3740192@anc.ac.th8 / 207 / 20ธนาธร ทองเสริม
6
9/11/2018 9:35:3840158@anc.ac.th10 / 209 / 20นัสนันท์ คูณค้ำ
7
9/11/2018 9:36:0839736@anc.ac.th7 / 206 / 20นายสุเมธ ตังคณิตานนท์
8
9/11/2018 9:36:2140186@anc.ac.th10 / 209 / 20นายคมกริช บาระมี
9
9/11/2018 9:37:0640054@anc.ac.th11 / 2010 / 20นายณัฐภัทร กัลยากา
10
9/11/2018 9:37:2539884@anc.ac.th8 / 207 / 20
นาย สิทธิศักดิ์ ถูระบุตร
11
9/11/2018 9:37:4139845@anc.ac.th11 / 2010 / 20ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
12
9/11/2018 9:37:5039876@anc.ac.th10 / 209 / 20นายรัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
13
9/11/2018 9:38:0939912@anc.ac.th7 / 206 / 20
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
14
9/11/2018 9:38:2139981@anc.ac.th8 / 207 / 20นาย จีรกิตติ์ สมนึก
15
9/11/2018 9:38:2640207@anc.ac.th9 / 208 / 20
นาย ศรัณยภัทร สันตะวงค์
16
9/11/2018 9:38:5939718@anc.ac.th8 / 207 / 20นายภัทร์ธรเอก บุญโสม
17
9/11/2018 9:39:1539820@anc.ac.th10 / 209 / 20
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
18
9/11/2018 9:39:2939783@anc.ac.th7 / 206 / 20นางสาวสโรชินี ศรีพลาย
19
9/11/2018 9:39:2939802@anc.ac.th8 / 207 / 20นายณัฐพล นิระพันธ์
20
9/11/2018 9:40:0340205@anc.ac.th7 / 206 / 20นาย วสุ สุพล
21
9/11/2018 9:40:1540253@anc.ac.th11 / 2010 / 20นายกิตติธัช บังอร
22
9/11/2018 9:40:1740291@anc.ac.th5 / 204 / 20นายสุธิพงษ์ บรรลุ
23
9/11/2018 9:40:4240230@anc.ac.th7 / 206 / 20ทวีทรัพย์ สาคร
24
9/11/2018 9:40:4240052@anc.ac.th10 / 209 / 20นางสาว ณัชชา พละศูนย์
25
9/11/2018 9:41:0142773@anc.ac.th10 / 209 / 20รุจิรา สุขสะอาด
26
9/11/2018 9:41:1939940@anc.ac.th7 / 206 / 20อภิวัฒน์ ทานุมา
27
9/11/2018 10:11:3439833@anc.ac.th7 / 206 / 20สุธิดา สุภักดิ์
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Loading...