แบบสรุปสถิติเข้าสอบ-ขาดสอบปลายภาคเรียน1-61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
1
2
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
4
5
ที่
ชื่อ-สกุล
กศน.อำเภอ
กศน.ตำบล
สรุปสถิติการเข้าสอบ-ขาดสอบของ น.ศ.ภาคเรียนที่ 1/2561
รวมร้อยละ
หมายเหตุ
6
ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าสอบ
7
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ทั้ง 3 ระดับ
8
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
9
1
นายธีร์ธวัช สุตเดช
เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ000002422291.68.447361176.523.582.60
10
2
น.ส.พิชยา พิสัยพันธ์
เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ000003128390.329.674035587.512.588.83
11
นางอัมพา สุมุกดา
เมืองบึงกาฬ
วิศิษฐ์
000004033783.00173128390.329.6785.91
12
4นายเดชา ราชาทุม
เมืองบึงกาฬ
วิศิษฐ์
63350503630683.3416.663228487.512.582.43
13
5
นายสุวัฒน์ สิงบริคัน
เมืองบึงกาฬ
ไคสี000003330390.909.13834489.4910.5390.14
14
6น.ส.ลลินดา บัวบาล
เมืองบึงกาฬ
ไคสี000002321291.308.704843589.5810.4290.14
15
7
น.ส.ศิริพร สิงห์บริคัน
เมืองบึงกาฬ
โคกก่อง
22010003124777.4022.583529682.817.1480.88
16
8
น.ส.นันท์นภัส นูคำดี
เมืองบึงกาฬ
โคกก่อง
000002517868.00324435979.5420.4575.36
17
9นายเกตุ สุนทร
เมืองบึงกาฬ
ชัยพร11010002922775.8624.144136587.812.283.10
18
10
น.ส.ภัทรวดี ศรีสาร
เมืองบึงกาฬ
ชัยพร000002823582.117.854638882.617.3982.43
19
11
น.ส.ชุติมันต์ สารมานิตย์
เมืองบึงกาฬ
คำนาดี0000040281270.00303123874.1925.8171.83
20
12
น.ส.รุ่งนภา ภู่แม่น้ำ
เมืองบึงกาฬ
คำนาดี000003328584.8515.153829976.3223.6880.28
21
13น.ส.วาสนา พานะเวช
เมืองบึงกาฬ
หอคำ85375352926389.6510.353530585.7114.2984.72
22
14
นายผดุงเดช แก้วเกตุ
เมืองบึงกาฬ
โนนสมบูรณ์
000005248492.37.72720774.825.9286.08
23
15นางสุพัตรา มูลหา
เมืองบึงกาฬ
โป่งเปือย
000002321291.38.74741687.2312.7788.58
24
16
นายสมบูรณ์ ผลจิตร์
เมืองบึงกาฬ
หนองเลิง
000002320386.953.055046492890.41
25
17
น.ส.อัจฉรา แป้นแจ้ง
เมืองบึงกาฬ
โนนสว่าง
000003328584.8415.163937294.875.1390.27
26
18
นางนุชนาฏ วงศ์ศิริ
เมืองบึงกาฬ
นาสวรรค์
11010003022873.3326.6440328802078.57
27
19
น.ส.พันทิพย์ อุปัญ
เมืองบึงกาฬ
ศรช.หนองเลิง
33010004637980.0011.2532201262.537.575
28
20
น.ส.ฐิติมา พรมจันทร์
เมืองบึงกาฬ
ศรช.โนนสว่าง
33010004032880203733489.1910.8185
29
21
นายชินกร สอนโพธิ์
เมืองบึงกาฬ
ศรช.นาสวรรค์
11010004424205545402416604057
30
22
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ
เมืองบึงกาฬ
ครู คศ.2
1101000482424505043241955.8144.1853.26
31
23นางรัศมี อืดผา
เมืองบึงกาฬ
ครู อาสาฯ
000002828010004543295.554.4597.26
32
24นายธนภัทร ดอกคำ
เมืองบึงกาฬ
ครู อาสาฯ
660100033201366.6139.3932248752570.42
33
25นายสมใจ บุญถึง
เมืองบึงกาฬ
ครูผู้สอนคนพิการ
4401000880100043175193.75
34
26
นายธนกฤต ปัตโชติชัย
เมืองบึงกาฬ
ครูผู้สอนคนพิการ
22010001010010004401000100
35
27
นายบุญสงค์ โทเสริฐ
เมืองบึงกาฬ
คปก.เรือนจำ
0000000000432914673367
36
28นายนิพนธ์ ผิวขาว
เมืองบึงกาฬ
คปก.เรือนจำ
000003423116832770100073
37
29
นายบุุญชนะ วงศ์ชู
เมืองบึงกาฬ
คปก.เรือนจำ
0000011928218332013613966
38
30นายศุภชัย นาใต้
เมืองบึงกาฬ
คปก.เรือนจำ
000003425974261055505068
39
31นางเรณู จันทา
เมืองบึงกาฬ
คปก.เรือนจำ
853633434241071.00290000069
40
32นางนภาพร จันตา
เมืองบึงกาฬ
คปก.เรือนจำ
000002423196.00419154792188
41
33
นายชาตรี เฮืองวิทยานุกุล
เมืองบึงกาฬ
คปก.เรือนจำ
000000000.00023158693169
42
43
รวมทั้งหมด4637980.4319.5695775819979.220.79108186621580.1119.8879.7
44
45
46
47
หมายเหตุ
48
1. ให้ครูผู้สอนทุกประเภทที่มีนักศึกษากรอกข้อมูลการเข้าสอบ-ขาดสอบตามตาราง (หากไม่มีนักศึกษาให้กรอกข้อมูลเป็น เลข 0 ทุกช่อง พร้อมคิดผลรวมทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้อง)
49
2. กรณีครูผู้สอนคนพิการให้กรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษาพิการที่มีสิทธิ์สอบก่อนและหากได้รับผิดชอบนักศึกษาปกติให้กรอกข้อมูลใหม่พร้อมใส่หมายเหตุระบุว่านักศึกษาปกติ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu