บันทึกการใช้สื่อโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ ,Dltv,Dlit โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
บันทึกการใช้สื่อโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ ,Dltv,Dlit
2
ลำดับ
ปีการศึกษา2560
3
วัน/เดือน/ปีวิชาห้องที่ใช้
คาบที่
เวลาเรื่องที่สอนลงชื่อผู้ใช้ความคิดเห็นผอ.
4
129/5/60
ฟิสิกส์พื้นฐาน
ม.4/13-410.00-11.40
อัตราเร็ว /ความเร็ว
อัมพรขอบคุณครับ
5
230/5/60
ซ่อมเสริมฟิสิกส์
ม.4/1-4/3915.00-15.50
ตำแหน่ง/การเคลื่อนที่
อัมพรขอบคุณครับ
6
323/05/60
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม.3/1713.20-14.10ปริมาตรของปริซึมเอกวิทย์ขอบคุณครับ
7
430/05/60
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ม.25-611.40-13.20เลขยกกำลังเอกวิทย์ขอบคุณครับ
8
501/06/60
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม.3/1310.00-10.40
ปริมาตรของทรงกระบอก
เอกวิทย์ขอบคุณครับ
9
629/05/60
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม. 6/1-6/26-712.30-14.10การแจกแจงความถี่ฉลวยขอบคุณครับ
10
701/06/60
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ม. 6/1-6/23-410.00-11.40
ความถี่สัมพัทธ์ ความถี่สะสมสัมพัทธ์
ฉลวยขอบคุณครับ
11
824/05/2560
ภาษาไทยพื้นฐาน
ม.3/3713.20-14.10
อ่านจับใจความสำคัญ
นัยดีขอบคุณครับ
12
925/05/2560
ภาษาไทยพื้นฐาน
ม.3/2713.20-14.10
อ่านจับใจความสำคัญ
นัยดีขอบคุณครับ
13
1025/5/2560
ภาษาไทยพื้นฐาน
ม.3/1814.10-15.00
อ่านจับใจความสำคัญ
นัยดีขอบคุณครับ
14
1129/5/2560
ภาษาไทยพื้นฐาน
ม.3/4108.20-09.10
อ่านจับใจความสำคัญ
นัยดีขอบคุณครับ
15
1229/5/2560
ภาษาไทยพื้นฐาน
ม.3/2915.00-15.50
อ่านจับใจความสำคัญ
นัยดีขอบคุณครับ
16
1330/5/2560
ภาษาไทยพื้นฐาน
ม.3/3209.10-10.00
อ่านจับใจความสำคัญ
นัยดีขอบคุณครับ
17
1430/5/2560
ภาษาไทยพื้นฐาน
ม.3/1814.10-15.00
อ่านจับใจความสำคัญ
นัยดีขอบคุณครับ
18
155/6/60
ฟิสิกส์พื้้นฐาน
ม.4/13-41.00-11.40
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
อัมพรดีมากครับ
19
165/6/60ฟิสิกส์ 4ม.6/28-914.10-15.50สนามไฟฟ้าอัมพรดีมากครับ
20
177/6/60
ฟิสิกส์พื้นฐาน
ม.4/31-208.20-10.00
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
อัมพรดีมากครับ
21
1815/6/60ภาษาอังกฤษม.1/3814.10-15.00Favorite charactersมัสรีน่าขอบคุณครับ
22
1927.6/60ภาษาอัังกฤษม2/2108.20-09.10
Present simple(diary routine)
สุชาดาดีครับ
23
203/7/60
ฟิสิกส์พื้นฐาน
ม.4/12-310.00-11.40ความเร่งอัมพรขอบคุณครับ
24
213/7/60ฟิสิกส์ 4ม.6/28-914.10-15.50
การหาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้า
อัมพรขอบคุณครับ
25
224/7/60ฟิสิกส์ 4ม.6/11-208.20-10.00
การหาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้า
อััมพรขอบคุณครับ
26
2317/08/60
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ม.2/1310.00-10.50present continousสุุชาดาขอบคุณครับ
27
รวม 23 ครั้ง
28
29
30
31
32
33
34
บันทึกการใช้สื่อโทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ ,Dltv,Dlit
35
ลำดับ
ปีการศึกษา2561
36
วัน/เดือน/ปีวิชาห้องที่ใช้
คาบที่
เวลาเรื่องที่สอนลงชื่อผู้ใช้
ความคิดเห็นผอ.
37
16/8/2561
วิชาภาษาอังกฤษ
ม2/1612.30-13.20present continous
สุชาดา สุรัตน์
38
213/12/2561ประวัติศาสตร์ม.2/1310.00-10.50
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ยุคลรัตน์ หนูด้วง
39
312/12/2561ประวัติศาสตร์ม.2/2511.50-11.50
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ยุคลรัตน์ หนูด้วง
40
414/12/2561ประวัติศาสตร์ม.2/3713.30-14.20
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ยุคลรัตน์ หนูด้วง
41
510/12/2561ประวัติศาสตร์ม.2/4310.00-10.50
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ยุคลรัตน์ หนูด้วง
42
613/11/2561วิชาฟิสิกส์3ม.5/1 ม.5/23-410.00-11.40คลื่นกล
อนุวัฒน์ คลังข้อง
43
718/12/2561วิชาฟิสิกส์3ม.5/1 ม.5/23-410.00-11.40เสียง
อนุวัฒน์ คลังข้อง
44
84/2/2562
วิชาภาษาอังกฤษ
ม2/1612.30-13.20Comparative
สุชาดา สุรัตน์
45
98/2/2562
วิชาภาษาอังกฤษ
ม2/2713.30-14.20Comparative
สุชาดา สุรัตน์
46
1022/2/2562
วิชาภาษาอังกฤษ
ม2/1511.50-11.50Comparative
สุชาดา สุรัตน์
47
1125/01/2562
วิชาสังคมศึกษา
ม.5/1 ม.5/21-208.30-10.10
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยุคลรัตน์ หนูด้วง
48
1205/02/2562
วิชาสังคมศึกษา
ม.5/3411.00-11.50
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยุคลรัตน์ หนูด้วง
49
1319/02/2562วิชาฟิสิกส์3ม.5/1 ม.5/23-410.00-11.40แสง
อนุวัฒน์ คลังข้อง
50
1428/11/2562ประวัติศาสตร์ม.1/2310.10-11.00อาณาจักรสุโขทัย
รอซีด๊ะ ประทุมทอง
51
1529/11/2562ประวัติศาสตร์ม.1/1108.30-09.20อาณาจักรสุโขทัย
รอซีด๊ะ ประทุมทอง
52
1630/11/2562ประวัติศาสตร์ม.1/3814.20-15.10อาณาจักรสุโขทัย
รอซีด๊ะ ประทุมทอง
53
173/12/2562สังคมศึกษาม.4/1411.00-11.50
กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
รอซีด๊ะ ประทุมทอง
54
184/12/2562สังคมศึกษาม.4/2814.20-15.10
กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
รอซีด๊ะ ประทุมทอง
55
194/12/2562สังคมศึกษาม.4/3108.30-09.20
กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา
รอซีด๊ะ ประทุมทอง
56
รวม 19 ครั้ง
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...