DS giao vien coi thi CHINH QUY tuan 47 nam 2017-2018 HOC KY II.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
1
Thứ
Tuần
STTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
2
747LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịBSDLD1Sáng11/8/20187471
3
747ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịBSDLD1Sáng11/8/20187471
4
747VuCTLê Thị Ngọc VũChính trịBSDLD1Sáng11/8/20187471
5
747AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBBSDLD1Sáng11/8/20187471
6
747PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoBSDLD1Sáng11/8/20187471
7
747TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVBSDLD1Sáng11/8/20187471
8
747LamCDNguyễn Hạ LamYHCĐBSDLD1Sáng11/8/20187471
9
747ThuyXNPhan Thị Thu Thủy
Xét nghiệm
BSDLD1Sáng11/8/20187471
10
747PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
BSDLD1Sáng11/8/20187471
11
747NoKTLê Thị NởKhảo thíBSDLD1Sáng11/8/20187471
12
747LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịBSTTH2Sáng11/8/20187471
13
747ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịBSTTH2Sáng11/8/20187471
14
747TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVBSTTH2Sáng11/8/20187471
15
747AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCBBSTTH2Sáng11/8/20187471
16
747PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoBSTTH2Sáng11/8/20187471
17
747NoKTLê Thị NởKhảo thíBSDLDC3Sáng11/8/20187471
Loading...