Koszty - Pojazdy
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
5
6
Oferta 1Oferta 2Oferta 3Oferta 4Oferta 5Oferta 6
7
Producentxxxxxxx---
8
Typ / model pojazduxxxxxx---
9
Kwalifikacja ofert przetargowych
10
Zgodność z kryteriami obowiązkowymi [nie=0, tak=1]
Jeśli kryteria obowiązkowe są spełnione, a nie ma kryteriów dodatkowych - wpisać [2]
111
11
Liczba punktów za spełnienie dodatkowych kryteriów dot. zużycia paliwa (max. 30)5n30n30nnnn
12
Liczba punktów za spełnienie dodatkowych kryteriów dot. emisji zamieczyszczeń (max. 20)52020
13
Liczba punktów za spełnienie dodatkowych kryteriów dot. trwałości pojazdu (max. 10)51010
14
Liczba punktów za spełnienie dodatkowych kryteriów środowiskowych (max. 20)5n20n20nnnn
15
Liczba punktów za spełnienie dodatkowych kryteriów dot. wyposażenia dodatkowego (max. 10)51010
16
Liczba punktów za spełnienie dodatkowych kryteriów dot. bezpłatnego odbioru pojazdu (max. 10)5n10n10nnnn
17
Suma punktów dodatkowych za spełnienie kryteriów dodatkowych (max 100)30n100n100n-n-n-n
18
Suma punktów za spełnienie innych kryteriów dot. cech/wydajności (max 100)45n55n55nnnn
19
Waga kryteriów środowiskowych w całkowitej ocenie oferty30%30%30%%%%
20
Waga innych kryteriów/wymagań w całkowitej ocenie oferty15%15%15%%%%
21
Całkowita liczba punktówSuma wartości wag powyższych kryteriów powinna stanowić nie więcej niż 45%
22
15,75n38,25n38,25n-n-n-n
23
Aktualny okres "życia" urządzenia na potrzeby oceny kosztów LCC5lat5lat5lat-lat-lat-lat
24
Aktualna stopa dyskonta na potrzeby oceny kosztów LCC5%5%5%-%-%-%
25
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania LCC urządzenia w cyklu życia 29 574,98PLN84 168,68PLN62 448,56PLN-PLN-PLN-PLN
26
Okres gwarantowanego serwisu bez dodatkowych opłat [lat]latlatlatlatlatlat
27
Całkowity, zdyskontowany koszt użytkowania urządzenia w cyklu życia LCC
z uwzględnieniem okresu gwarantowanego serwisu bez dodatkowych opłat
29 574,98PLN84 168,68PLN62 448,56PLN-PLN-PLN-PLN
28
Waga całkowitych kosztów użytkowania LCC w całkowitej ocenie oferty55,00%55,00%55,00%-%-%-%
29
Ostateczna ocena ekonomiczna (całkowita liczba punktów / LCC)239,22n110,79n149,32n-n-n-n
30
Klasyfikacja ofert z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych
1,03,02,0---
31
Uwagi
32
1. Powyższy arkusz ma zastosowanie do oceny i klasyfikacji ofert przetargowych z uwzględnieniem kosztów w cyklu użytkowania LCC obliczonych w arkuszu "LCC, Pojazdy"
33
34
2. Każda z ofert musi spełniać wszystkie kryteria obowiązkowe, jeśli ich spełnienie jest wymagane (w wierszu zgodności z kryteriami obowiązkowymi należy wtedy wpisać wartość "1").
35
Jeśli oferta nie spełnia wszystkich kryteriów obowiązkowych, zostaje automatycznie wykluczona (w wierszu zgodności z kryteriami obowiązkowymi należy wtedy wpisać wartość "0")
36
37
3. Jeśli oferta spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe, a kryteria dodatkowe nie są określone lub nie jest wymagane ich spełnienie, oferty sklasyfikowane zostaną wyłącznie na podstawie
38
porównania kosztów całkowitych w cyklu życia (w wierszu zgodności z kryteriami obowiązkowymi należy wtedy wpisać wartość "2")
39
40
4. Waga kryteriów środowiskowych w całkowitej ocenie oferty określona dla "Oferta 1" jest automatycznie przepisywana i używana do oceny pozostałych ofert. W arkuszu wpisana jest
41
wartość proponowana i może być zmieniona w zależności od decyzji kupującego
42
43
5. Rekomenduje się, aby waga kryteriów środowiskowych nie była większa niż 30%, a już z pewnością nie większa niż 45%. Suma wag kryteriów środowiskowych oraz innych kryteriów/wymagań
44
również nie powinna być większa niż 45%, co wynika z regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej mówiących, że waga całkowitych kosztów użytkowania LCC w ocenie powinna
45
być najistotniejsza.
46
47
6. Dane można wprowadzać jedynie w polach oznaczonych kolorem szarym
48
Loading...
Main menu