บ้านพักครูฯ ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
ประทับเวลา
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
ชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.)
ครู/บุคลากร ทั้งหมด(คน)
ครู/บุคลากร ที่ต้องการเข้าพัก(คน)
เกณฑ์ที่ควรมี (หลัง) = ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด
มีอยู่แล้ว (หลัง)
ขาดแคลน(หลัง) = เกณฑ์ที่ควรมี - มีอยู่แล้ว
แบบสิ่งก่อสร้างที่เสนอขอ : เงื่อนไข มีความขาดแคลนตามจำเป็น และต้องมีนักเรียนตั้งแต่ 40 คน ถึงจะสามารถขอได้
จำนวนที่ขอ(หลัง)
2
10/10/2017, 11:03:31
นายสมศรี ดวงประสิทธิ์
873189769
260332 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา เขาคอก ประโคนชัย
208193101บ้านพักครู207 ราคาต่อหน่วย 938600 บาท1
3
11/10/2017, 4:39:11
นายพิสณห์ เนตรประโคน
084-8887857
260304 บ้านตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด
5263101บ้านพักครู205/61 ราคาต่อหน่วย 945000 บาท1
4
11/10/2017, 20:14:36
นายสมเจน นิเวทม์โอฬาร
817255957
260282 นิคมสร้างตนเอง1 ปราสาท บ้านกรวด
5833010523สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ราคาต่อหน่วย 594000 บาท3
5
12/10/2017, 12:36:04
นายมานพ ลีประโคน
083-0586057
260129 บ้านสวายสอ เมืองไผ่ กระสัง
242206211บ้านพักครู8ครอบครัว(แบบแฟลต8หน่วย) ราคาต่อหน่วย 3938200 บาท1
6
12/10/2017, 20:25:26
นายประพฤติ เยรัมย์
934180160
260152 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) บ้านปรือ กระสัง
102116202สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ราคาต่อหน่วย 594000 บาท1
7
13/10/2017, 18:27:51
นายคงศักดิ์ เสาวกูล
903751797
260128 บ้านเมืองไผ่ เมืองไผ่ กระสัง
2271642-2สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ราคาต่อหน่วย 594000 บาท1
8
13/10/2017, 19:49:39
นายวิรัตน์ จันทร์เทศ
061-9612664
260290 บ้านตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด
11282211สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ราคาต่อหน่วย 594000 บาท1
9
16/10/2017, 15:00:01นายสมพร บุญปก099-1753634
260104 วัดหนองตะครอง หนองเต็ง กระสัง
311222101สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ราคาต่อหน่วย 594000 บาท1
10
18/10/2017, 15:41:53
นายไพฑูรย์ ชัยหลาก
065-2373389
260278 นิคมสร้างตนเอง2 จันทบเพชร บ้านกรวด
166155312บ้านพักครู204/61(ฝ) ราคาต่อหน่วย 1300000 บาท1
11
21/10/2017, 11:37:43
นายไมตรี ภูวพันธุ์
934195335
260099 บ้านระโยงใหญ่ กระสัง กระสัง
149122101สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ราคาต่อหน่วย 594000 บาท1
12
24/10/2017, 22:04:33
นางสาวนาฏยา ทัตสอย
095-4153242
260376 วัดบ้านไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย
177122101สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ราคาต่อหน่วย 594000 บาท1
13
25/10/2017, 19:54:33
นายสมควร คลังสูงเนิน
641455328
260312 นิคมพัฒนาสายโท11 สายตะกู บ้านกรวด
294176101สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) ราคาต่อหน่วย 594000 บาท1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu