routewijzigingen MvRossumpad 3e druk 2012
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
terug naar Nivon.nlterug naar Wandelnet.nl
2
Oorspronkelijke tekstVerbeterde tekstdatum
3
De lijst met overnachtingsadressen vind je hier
4
Het openen van een link werkt als volgt. Klik op de cel waar de link in staat. Er komt een klein vakje boven de cel, klik hier ook op. Er wordt een nieuw tabblad geopend.
5
Op 1-3-2018 is de 4e druk uitgekomen, de routewijzigingen geven de route van de 3e druk weer. Ze worden niet meer bijgewerkt, voor de wijzigingen na februari 2018 zie routewijzigingen 4e druk op www.maartenvanrossumpad.nl
6
Momenteel worden de wijzingen van de 4e druk nog in deze lijst verwerkt.
7
blz 11Dagtocht 18Is 18,5 km in plaats van 14,5 km
8
9
10
blz 19, krt 1, r10 >Den Bosch - Brug OrthenParkpad 2/3 linksom meertje. Bij bankjes ter hoogte van kinderdagverblijf het gras enkele meters oversteken naar de Ophoviuslaan en park verlaten21-10-2015
11
Parkpad 2/3 .... park verlaten
12
blz 19, krt 1, r18 >Den Bosch - Brug OrthenSchaarhuisstraat. Rechtsaf ventweg op en na 200 m linksaf. (2)1-3-2018
13
Schaarhuisstraat .... Spoorlijn overNa kruising (2) schuin rechtsaf, Orthen. Rechtdoor, spoorlijn over.
14
blz 21, krt 2, r2 >Brug Orthen - Henriëttesluisspoorlijn over. Op groot kruispunt verkeerweg (2)
oversteken.
1-3-2018
15
16
(2) Rechtsaf ventweg op en na 200 m linksaf, Schaarhuisstraat.
17
blz 21, krt 2, r2 >Brug Orthen - HenriëttesluisSpoorlijn over en linksaf, Ertveldweg. Na 50 m. rechtsaf door klaphek, dijkpad blijven volgen langs jachthaven en woonboten. Na groen electriciteitshuisje rechtsaf, overstapje nemen en grasdijk volgen tot omheining. Klaphek door. Op verharde dijk linksaf, onder snelweg (A59) door en Rechtsaf fietspad omhoog. Rechtsaf brug over.

16-6-2017
18
Spoorlijn over .. ... Rechtsaf brug over
19
blz 21, krt 2, r9 <Brug Orthen - HenriëttesluisLinksaf onder snelweg (A59) door. Meteen na S-bocht rechtsaf door klaphek, omheining volgen en na 20 m. linksaf grasdijk op. Blijven volgen en na overstapje bij groen electriciteitshuisje linksaf. Dijkpad langs woonboten volgen en verderop rechts aanhouden langs jachthaven. Einde dijkpad door klaphek op verharde weg linksaf en na 50 m. rechtsaf spoorlijn over.

16-6-2017
20
Linksaf onder snelweg (A59) door. ... spoorlijn over.

21
blz 23, krt 3
Henriëttesluis – Doornkampsteeg
De hoofdroute en alternatief zijn omgewisseld.1-3-2018
22
wijziging 4e druk
23
blz 23, krt 3, r12 >Henriëttesluis – DoornkampsteegRechtdoor en na ca. 1 km rechtsaf, dwars door een weiland via een karrenspoor richting Empelsedijk tot aan het klaphek. Door klaphek25-5-2015
24
Rechtdoor .... Door klaphek
25
blz 23, krt 3, r2 <Henriëttesluis – Doornkampsteegkarrenspoor volgen tot prikkeldraadafzetting. linksaf prikkeldraadafzetting25-5-2015
26
Karrenspoor..... linksaf prikkeldraadafzetting
27
blz 23, krt 3Bushalte 3: Tarweakker Er stopt geen bus meer op zondag12-10-2015
28
blz 23, krt 3Henriëttesluis – DoornkampsteegIn de buurt van km 22, verlaat de route de dijk om naar uitkijkpunt te gaan.1-3-2018
29
wijziging 4e druk
30
blz 25, krt 4vervallen horeca Tussen het veer Allem - Kessel en Het Wild, ter hoogte van de gele 1, is geen horeca meer.10-8-2012
31
blz 25, krt 4, overigwaarschuwingDeze uiterwaard is het best te belopen aan de kant van de afrastering die de uiterwaard van het ernaast gelegen weiland scheidt. Kijk voor je de route gaat lopen of er niet veel distels en brandnetels te groeien, er zijn momenten dat de route hierdoor bijna onbegaanbaar is. Op die momenten kun je beter de alternatieve route te lopen. 7-2-2013
32
Tussen km 24 en km 26:(Tussen Empel en het veer)
33
blz 25, krt 4, OVLijn 162 Den Bosch - OssLet op: deze bus rijdt zeer beperkt. Hoofdzakelijk 's middags en alleen richting Oss.
Plan je reis vooraf met OV reisinformatie
27-06-14
34
haltes Het Wild, Nieuwe Provin- cialeweg en Empel, Hustenweg
35
blz 25, krt 4, r 9<Doornkampsteeg - Veer naar Alemopnieuw oversteken. Linksaf Leeuwkesgraaf25-5-2015
36
opnieuw oversteken..... Leeuwkesgraaf
37
blz 27, krt 5De etappeaanduiding Doornkamp- steeg - Veer naar Alem is onjuist.De juiste aanduiding is: Veer naar Alem - Kloosterstraat10-9-2012
38
blz 32, krt 6, overigDe kijkpunten op deze kaart zijn niet juist beschreven: 20-06-12
39
Kijkpunt 1 Hurwenense Kil Deze watergeul in een voormalige Waalbocht is ontstaan nadat de rivier bij een dijkdoor-braak in 1639 werd afgesneden. Het ernaast gelegen buitendijkse gebied, Hurwenense Uiter-waarden, is nu een waardevol natuurgebied waar water- en moerasvogels als roerdomp, reiger en bruine kiekendief neerstrijken. ’s Winters is het een pleisterplaats voor eenden en ganzen. Het gebied maakt deel uit van natuurontwikkelingsproject Fort Sint Andries. Als bescherming tegen hoge waterstanden in de zomer is er langs de Waal een lage zomerdijk opgeworpen. De bandijk is verhoogd en binnendijks verbreed, waarvoor enkele boerderijen moesten wijken. In Hurwenen staat Café De Roskam met zijn voordeur op het dijkniveau van vóór 1860. De dijkverhogingen sindsdien zijn aan de hoogteverschillen af te lezen.
40
Kijkpunt 3 Parkbos Achter Slot Rossum ligt een parkbos met stinsenflora en oude, bijzondere bomen. In het Slingerbos langs de dijk staan vooral inheemse bomen
41
blz 32, krt 6, >r6Kloosterdijk - Kil van HurwenenDijk circa 2 km volgen, passeer hierbij (W44) . In bocht naar links keuze uit Hoofdroute door uiterwaarden of alternatief Hoofdroute (uiterwaard): Rechtdoor uiterwaarden in door hek. Schuin links, schoorsteen rechts passeren. Pad tussen bosjes, wordt grasdijk, deze ca. 3 km. volgen. Einde door voetgangerssluis, langs trafogebouw, op Waaldijk rechtsaf
1-3-2018
42
Hoofdroute: Dijk 2 km volgen....Op Waaldijk rechtsaf)
De route volgt de nieuwe nevengeul.
43
blz 32, krt 6, <r2Kloosterdijk - Kil van HurwenenLinksaf richting grijs trafohuisje, door voetgangersluis grasdijk op. Grasdijk ca. 3 km. volgen. Na brug rechtdoor. Bij bosje rechts aanhouden. Na bosje schuin links, schoorsteen links passeren.
De route volgt de nieuwe nevengeul.
1-3-2018
44
Hoofdroute: Linksaf richting grijs trafohuisje... schoorsteen voormalige steenfabriek
45
blz 32, krt 6Hoogwater alternatiefis de dijk om het gebied lopen1-3-2018
46
blz 32, krt 6Het gebied is het gehele jaar toegankelijk, met uitzondering van de hoogwaterperiodes1-3-2018
47
blz 38, krt 7
Kil van Hurwenen - Waardenburg
1-3-2018
48
wijziging 4e drukEr is na de bruggen een alternatieve route door de uiterwaarde
49
blz 40, krt 8, r2>
Waardenburg - Heesseltsche uiterwaarden
1-3-2018
50
wijziging 4e drukDe hoofdroute gaat na het spoor door de uiterwaarde. De hoogwater route is de route uit de derde druk.
51
blz 40, krt 8, r5<
Waardenburg - Heesseltsche uiterwaarden
1-3-2018
52
wijziging 4e drukDe hoofdroute gaat op de kasteeloprit linksaf en door de uiterwaarde. De hoogwater route is de route uit de derde druk.
53
blz 40, krt 8, overigHoreca te zuiden van Neerijnen is opgeheven, Aan de noordkant op Pallantstraat 1 vind u de UIT-spanning het stroomhuis 1-3-2018
54
routewijziging i.v.m. herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden,de aanwijzingen van de uitvoerder gaan voor onze routewijzigingen. Het is voor ons niet mogelijk altijd op to date te zijn
55
blz 43, krt 9, overigHeesseltsche uiterwaarden- Kerktoren Varik31-05-13
56
De brug tussen km 52 en 53 is vanwege de werkzaamheden in het gebied verwijderd, het is niet mogelijk om via de strekdam het gebied te betreden, verlaten.
57
blz 43, krt 9, r1>Heesseltsche uiterwaarden- Kerktoren Varik1-6-2017
58
Bij parkeerplaatsje .... in een asfaltpadBij parkeerplaatsje. Na ong. 1 km na huisnummer 34 rechtsaf naar beneden de zomerdijk op. Deze via een voetgangersbrug helemaal uitlopen tot het pad overgaat in een asfaltpad.
59
blz 43, krt 9, 2<Asfaltweg ...... Linksaf naar OpijnenAsfaltweg gaat over in graspad. Ga via voetgangersbrug de zomerdijk op. Aan het einde bij huisnummer 34 linksaf naar Opijnen1-6-2017
60
blz 63, krt 18, r 3 >Papestraat - MarsdijkNa 600 m linksaf, voor dieren wei. Om speeltuin heen naar de Frans Halsstraat.25-02-14
61
Na 600 m talud af,...... Frans Halsstraat.
62
blz 63, krt 18, r 3 <Papestraat - MarsdijkFrans Halsstraat. Om speeltuintje heen, talud omhoog. Rechtsaf, fietspad over dijk. Einde rechtsaf25-2-2014
63
Frans Halsstraat..... Einde rechtsaf
64
Routewijziging voor als het Opheusdense veer uit de vaart is. Info tel. 0488-441556 (G.Mason)
65
blz 65, krt 19, r1 >Rhenense brug - Afweglinksaf met fietspad Rijnbrug over. Voor verkeerslichten rechtsaf en rechtsaf afdalende wegrichting Rijn. Einde weg links. U volgt nu het trekvogelpad. Volg asfaltweg langs de rivier, gaat over in schelpenpad. Na bord 'Utrechts Landschap', gaat trekvogelpad linksaf trap op *, vervolg het schelpenpad. Aan het einde bij N225 rechtsaf en rechtsaf de Grebbedijk op. Na 500 m rechtsaf Afweg. de omleidingsroute is 4,4 km7-12-2016
66
linksaf, Parallelweg Oost .... Afweg (20) (5,6 km)
67
68
69
blz 65, krt 19, r1 >* Alternatief via TrekvogelpadNa bord 'Utrechts Landschap', linksaf trap op. Einde trap rechts- af, smal pad langs bovenrand berg. Om zijdalen heen, tussen ruïne en rand door. Over grasveld van oude ringwalburcht. Trap op (rechts uitzichtpunt over 'Blauwe Kamer') trap af en verderop rechtsaf, linksaf rand vervolgen. Na twee uithollingen met bocht naar links, rechtdoor (muur links en dal rechts). Na muur 2de pad links, 1ste pad rechts, bij beukenlaan rechts, door klaphek (links monument). Weg kruisen, langs 'Militair Ereveld Grebbeberg', Langs afsluitboom. En op het eind rechtsaf langs afsluitboom. Aan het eind rechtsaf, asfaltweg. Na 300 m gaat Trekvogelpad linksaf. Loop rechtdoor tot aan de N225 linksaf. Bij 2e oversteekplaats rechtsaf weg oversteken en de Grebbe- dijk op. Na 500 m rechtsaf Afweg. Deze route is 6,3 km
70
aansluitroute niet gemarkeerd
71
72
blz 71, krt 20, r3 <Rhenense brug - AfwegOp Grebbedijk rechtsaf. Aan het einde bij N225 linksaf* en voor helling linksaf schelpen fietspad op. Deze gaat na 1,5 km vlak na het Trekvogelpad op de route is gekomen# over in asfaltweg. Voor brug rechtsaf weg omhoog. 1e fietspad linksaf en nogmaals linksaf de Rijnbrug over. Wandelpad negeren en met fietspad naar benenden en rechtsaf onder viadukt door.
73
Op Grebbedijk....onder viaduct door (krt18,r1)
74
Deze route is 4,4 km
75
76
blz 71, krt 20, r3 <* Alternatief via Trekvogelpad*voor helling rechtsaf de N225 oversteken. Even links aanhouden en dan rechtaf de cunaraweg op. Na een 100 m komt trekvogelpad van rechts. Na 300 m bij 'Heimerstein' linksaf omhoog. Boven na 300 m na afsluitboom linksaf. Langs 'Militair Ereveld Grebbeberg', verkeersweg over (rechts monument). Door klaphek 1ste pad links, einde pad links en einde pad rechts, langs dal (links) en muur (rechts). Met bocht naar rechts, rand volgen. bij trap naar beneden schuin rechtsaf en verderop trap op (links is uitzichtpunt over “Blauwe Kamer), trap af over grasveld van oude ringwalburcht, tussen ruïne en rand door, om zijdalen heen. Waar het pad met de bergrand naar rechts buigt, linksaf trap af. Rechtsaf schelpenfietspad op.#
77
aansluitroute niet gemarkeerd
78
Deze route is 6,3 km
79
blz 71, krt 20Rhenense brug - AfwegTussen 112,5 en 114 loopt door de hoofdroute door de uiterwaarde. De hoogwaterroute is de route uit de 3e druk1-3-2018
80
wijziging 4e druk
81
blz 73, krt 21Pabstendam - Oranje Nassau's Oordrechtsaf. Trap op. 1e pad linksaf, bospad. Einde linksaf. 15m na informatiebord met bocht mee linksaf, Pad langs helling volgen. Bij bocht naar rechts, linksaf. Verlaat Botanische Tuin Belmonte. Op splitsing rechtsaf15-10-12
82
Op splitsing ........ rechtsaf
83
blz 75, krt 22, r 2 >Oranje nassau's Oord - Bosbeeksplitsing rechts negeren. Op 2e kruising bij bankje rechtsaf, bospad 1,5 km volgen.23-09-13
84
splitsing rechts ... kruising rechtsaf, bospad
85
blz 75, krt 22, Oranje nassau's Oord - Bosbeekrond km 128,8 is er een splitsing/samenkomst tussen de Limes en het MvR. MvR gaat hier rechtdoor en de Limes slaat rechtsaf.1-3-2018
86
wijziging 4e druk
87
blz 75, krt 22, r 4 >Oranje nassau's Oord - Bosbeekgrasveldje oversteken, gaat over in pad. Op meersprong 1e pad rechts. zijpaden negeren. Voor beek linksaf7-3-2013
88
grasveldje gaat over in pad.........Voor beek linksaf
89
blz 75, krt 22, r 8 >Oranje nassau's Oord - Bosbeekrechtdoor, door klaphek. Op fietspad23-09-13
90
rechtdoor, over bruggetje. Op fietspad
91
blz 75, krt 22, r 5 <Oranje nassau's Oord - Bosbeekna 500 m rechtsaf, zandpad, gaat over in beukenlaan. Op meersprong bij bord 'Vrije wandeling' 1e linksaf. Rechts aanhouden grasveld oversteken.7-3-2013
92
Na 500 m rechtsaf ......... grasveldje
93
blz 75, krt 22, r 8 <Oranje nassau's Oord - BosbeekBosch op asfaltweg8-11-2014
94
Bosch ...... asfaltweg
95
blz 77, krt 23, r 4 >Bosbeek - Utrechtseweglangs bosrand. Rechts open veld. Zijpaden negeren. Einde bospad linksaf10-8-2017
96
langs bosrand .....linksaf
97
blz 77, krt 23, r 5 >Bosbeek - Utrechtsewegfietspad. Na 150 m rechtsaf, fietspad. Na 70 m rechtsaf, veldweg10-8-2017
98
fietspad. Na .... veldweg
99
blz 77, krt 23, r 6 >Bosbeek - Utrechtseweglangs hek,tweede pad23-09-13
100
langs hek,eerste pad
Loading...