routewijzigingen MvRossumpad
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFG
1
terug naar Nivon.nlterug naar Wandelnet.nl
2
Oorspronkelijke tekstVerbeterde tekstdatum
3
De lijst met overnachtingsadressen vind je hier
4
blz 11Dagtocht 18Is 18,5 km in plaats van 14,5 km
5
6
blz 19, krt 1, r10 >Den Bosch - Brug OrthenParkpad 2/3 linksom meertje. Bij bankjes ter hoogte van kinderdagverblijf het gras enkele meters oversteken naar de Ophoviuslaan en park verlaten21-10-2015
7
Parkpad 2/3 .... park verlaten
8
blz 21, krt 2, r2 >Brug Orthen - HenriëttesluisEngelsedijk. Deze vervolgen tot viaduct onder snelweg (A59)

12-10-2015
9
Engelsedijk.. ... onder snelweg (A59)
10
blz 21, krt 2, r9 <Brug Orthen - HenriëttesluisEngelsedijk. Deze vervolgen tot einde.12-10-2015
11
Engelsedijk ... Einde.

12
blz 23, krt 3Henriëttesluis – DoornkampsteegWegens bodemsanering langs de Maasoever tussen Maasboulevard/Empelse Dijk en Oud Empel is het alternatieve traject door de uiterwaarden gesloten tot medio september 2016.12-4-2016
13
afsluiting alternatief via Uiterwaarden
14
blz 23, krt 3, r12 >Henriëttesluis – DoornkampsteegRechtdoor en na ca. 1 km rechtsaf, dwars door een weiland via een karrenspoor richting Empelsedijk tot aan het klaphek. Door klaphek25-5-2015
15
Rechtdoor .... Door klaphek
16
blz 23, krt 3, r2 <Henriëttesluis – Doornkampsteegkarrenspoor volgen tot prikkeldraadafzetting. linksaf prikkeldraadafzetting25-5-2015
17
Karrenspoor..... linksaf prikkeldraadafzetting
18
blz 23, krt 3Bushalte 3: Tarweakker Er stopt geen bus meer op zondag12-10-2015
19
blz 25, krt 4vervallen horeca Tussen het veer Allem - Kessel en Het Wild, ter hoogte van de gele 1, is geen horeca meer.10-8-2012
20
blz 25, krt 4, overigwaarschuwingDeze uiterwaard is het best te belopen aan de kant van de afrastering die de uiterwaard van het ernaast gelegen weiland scheidt. Kijk voor je de route gaat lopen of er niet veel distels en brandnetels te groeien, er zijn momenten dat de route hierdoor bijna onbegaanbaar is. Op die momenten kun je beter de alternatieve route te lopen. 7-2-2013
21
Tussen km 24 en km 26:(Tussen Empel en het veer)
22
blz 25, krt 4, OVLijn 162 Den Bosch - OssLet op: deze bus rijdt zeer beperkt. Hoofdzakelijk 's middags en alleen richting Oss.
Plan je reis vooraf met OV reisinformatie
27-06-14
23
haltes Het Wild, Nieuwe Provin- cialeweg en Empel, Hustenweg
24
blz 25, krt 4, r 9<Henriëttesluis – DoornkampsteegIs vervallen25-5-2015
25
rechtsaf op N. Provincialeweg.
26
blz 27, krt 5De etappeaanduiding Doornkamp- steeg - Veer naar Alem is onjuist.De juiste aanduiding is: Veer naar Alem - Kloosterstraat10-9-2012
27
blz 32, krt 6, overigDe kijkpunten op deze kaart zijn niet juist beschreven: 20-06-12
28
Kijkpunt 1 Hurwenense Kil Deze watergeul in een voormalige Waalbocht is ontstaan nadat de rivier bij een dijkdoor-braak in 1639 werd afgesneden. Het ernaast gelegen buitendijkse gebied, Hurwenense Uiter-waarden, is nu een waardevol natuurgebied waar water- en moerasvogels als roerdomp, reiger en bruine kiekendief neerstrijken. ’s Winters is het een pleisterplaats voor eenden en ganzen. Het gebied maakt deel uit van natuurontwikkelingsproject Fort Sint Andries. Als bescherming tegen hoge waterstanden in de zomer is er langs de Waal een lage zomerdijk opgeworpen. De bandijk is verhoogd en binnendijks verbreed, waarvoor enkele boerderijen moesten wijken. In Hurwenen staat Café De Roskam met zijn voordeur op het dijkniveau van vóór 1860. De dijkverhogingen sindsdien zijn aan de hoogteverschillen af te lezen.
29
Kijkpunt 3 Parkbos Achter Slot Rossum ligt een parkbos met stinsenflora en oude, bijzondere bomen. In het Slingerbos langs de dijk staan vooral inheemse bomen
30
blz 43, krt 9, overigHeeseltsche uiterwaarde - Kerktoren Varik31-05-13
31
toegankelijkheid zomerroute Heesseltsche uiterwaarden De brug tussen km 52 en 53 is van 1 dec tot min. 1 mei verwijderd. Het terugleggen is afhankelijk van de waterstand. Het pad van Oppijnen naar de brug, een basaltdijk, is ontoegankelijk bij een waterstand Zaltbommel hoger dan 385 NAP.
32
link naar de waterstanden in Zaltbommel
33
blz 43, krt 9, r 2>Heeseltsche uiterwaarde - Kerktoren Varik7-12-2016
34
routewijziging i.v.m. herinrichting van de Heeseltsche uiterwaarde, volg de aanwijzigingen van de uitvoerder gaan voor onze routewijzigingen. Het is voor ons niet mogelijk altijd op to date te zijn
35
Hoofdroute: Waal (rechts). ........ in een asfaltpadWaal (rechts). Na brug meteen linksaf. 1e pad, op zomerdijk, rechtsaf. Deze uitlopen tot dat pad overgaat in een asfaltpad.
36
Alternatief of winterroute: Na 2 km ..... in een asfaltpadNa ong 1 km rechtsaf de zomerdijk op. Deze helemaal uitlopen tot het pad overgaat in een asfaltpad.
37
blz 43, krt 9, 2<Heeseltsche uiterwaarde - Kerktoren Varik7-12-2016
38
routewijziging i.v.m. herinrichting van de Heeseltsche uiterwaarde, volg de aanwijzigingen van de uitvoerder gaan voor onze routewijzigingen. Het is voor ons niet mogelijk altijd op to date te zijn
39
Linksaf, Asfaltweg ...... Linksaf naar OpijnenLinksaf, Asfeltweg op gaat over in graspad op zomerdijk.
40
Hoofdroute: 1e pad linksaf. Bij Waal rechtsaf over brug. Einde steenpad rechtsaf, over betonnen brug. Op Waalbandijk linksaf naar Opijnen.
41
Alternatief/winterroute: De zomerdijk uitlopen tot op Waalbandijk, hier linksaf naar Opijnen.
42
Tijdelijke routewijziging i.v.m. dijkverzwaring.De route is tijdens werkdagen geblokkeerd omdat er zwaar transsport op de dijk. Daarnaast zijn er regelmatig afsluitingen vanwege asfalteringswerkzaamheden
43
blz 55, krt 14, r2> tot krt 16, r2
Rijswijk - MaurikNa Prinses Marijkesluis linksaf en direct weer rechtsaf de Heuvel-N229;
1e weg linksaf De Woert, wordt later Parkstraat, weer later van de Geerstraat, en dan weer Kapelstraat; (alle zijwegen negeren)
Aan het eind links aanhouden Prinses Marijkelaan.Deze door het dorp blijven volgen tot Buitenweg. Hier linksaf Buitenweg blijven volgen, met een scherpe bocht naar links, tot de
Rijnstraat. Hier rechtdoor, Wielsestraat
2-5-2016
44
Einde linksaf......Wielsestraat
45
actuele informatie op www.dijkverbeteringHOP.nl
46
blz 57, krt 15Rijswijk - Maurik15-2-2016
47
Theetuin The Happy View opgeheven.
48
Tijdelijke routewijziging i.v.m. dijkverzwaring.De route is tijdens werkdagen geblokkeerd omdat er zwaar transsport op de dijk. Daarnaast zijn er regelmatig afsluitingen vanwege asfalteringswerkzaamheden
49
blz 59, krt 16, r 2 < tot krt 14, r 2Rijswijk - MaurikOp kruising de Rijnstraat oversteken, Buitenweg. Deze met een scherpe bocht naar rechts blijven volgen voorrangsweg. Hier rechtsaf Prinses Marijkelaan. Deze door het dorp blijven volgen tot Kapelstraat, hier rechts aanhouden. Kapelstraat wordt later van de Geerstraat dan Parkstraat en later weer De Woert. (alle zijwegen negeren)
Aan het eind linksaf de Heuvel N229. Aan het eind bij viersprong linksaf en direct weer rechtsaf de Prinses Marijkesluis over.
2-5-2016
50
Op kruising rechtsaf, Rijnstraat ..... Prinses Marijkesluizen
51
actuele informatie op www.dijkverbeteringHOP.nl
52
blz 63, krt 18, r 3 >Papestraat - MarsdijkNa 600 m linksaf, voor dieren wei.Om speeltuin heen naar de Frans Halsstraat.25-02-14
53
Na 600 m talud af,...... Frans Halsstraat.
54
blz 63, krt 18, r 3 <Papestraat - MarsdijkFrans Halsstraat. Om speeltuintje heen, talud omhoog. Rechtsaf, fietspad over dijk. Einde rechtsaf25-2-2014
55
Frans Halsstraat..... Einde rechtsaf
56
Routewijziging voor als het Opheusdense veer uit de vaart is. Info tel. 0488-441556 (G.Mason)
57
blz 65, krt 19, r1 >Rhenense brug - Afweglinksaf met fietspad Rijnbrug over. Voor verkeerslichten rechtsaf en rechtsaf afdalende wegrichting Rijn. Einde weg links. U volgt nu het trekvogelpad. Volg asfaltweg langs de rivier, gaat over in schelpenpad. Na bord 'Utrechts Landschap', gaat trekvogelpad linksaf trap op *, vervolg het schelpenpad. Aan het einde bij N225 rechtsaf en rechtsaf de Grebbedijk op. Na 500 m rechtsaf Afweg. de omleidingsroute is 4,4 km7-12-2016
58
linksaf, Parallelweg Oost .... Afweg (20) (5,6 km)
59
60
61
blz 65, krt 19, r1 >* Alternatief via TrekvogelpadNa bord 'Utrechts Landschap', linksaf trap op. Einde trap rechts- af, smal pad langs bovenrand berg. Om zijdalen heen, tussen ruïne en rand door. Over grasveld van oude ringwalburcht. Trap op (rechts uitzichtpunt over 'Blauwe Kamer') trap af en verderop rechtsaf, linksaf rand vervolgen. Na twee uithollingen met bocht naar links, rechtdoor (muur links en dal rechts). Na muur 2de pad links, 1ste pad rechts, bij beukenlaan rechts, door klaphek (links monument). Weg kruisen, langs 'Militair Ereveld Grebbeberg', Langs afsluitboom. En op het eind rechtsaf langs afsluitboom. Aan het eind rechtsaf, asfaltweg. Na 300 m gaat Trekvogelpad linksaf. Loop rechtdoor tot aan de N225 linksaf. Bij 2e oversteekplaats rechtsaf weg oversteken en de Grebbe- dijk op. Na 500 m rechtsaf Afweg. Deze route is 6,3 km
62
aansluitroute niet gemarkeerd
63
64
blz 71, krt 20, r3 <Rhenense brug - AfwegOp Grebbedijk rechtsaf. Aan het einde bij N225 linksaf* en voor helling linksaf schelpen fietspad op. Deze gaat na 1,5 km vlak na het Trekvogelpad op de route is gekomen# over in asfaltweg. Voor brug rechtsaf weg omhoog. 1e fietspad linksaf en nogmaals linksaf de Rijnbrug over. Wandelpad negeren en met fietspad naar benenden en rechtsaf onder viadukt door.
65
Op Grebbedijk....onder viaduct door (krt18,r1)
66
Deze route is 4,4 km
67
68
blz 71, krt 20, r3 <* Alternatief via Trekvogelpad*voor helling rechtsaf de N225 oversteken. Even links aanhouden en dan rechtaf de cunaraweg op. Na een 100 m komt trekvogelpad van rechts. Na 300 m bij 'Heimerstein' linksaf omhoog. Boven na 300 m na afsluitboom linksaf. Langs 'Militair Ereveld Grebbeberg', verkeersweg over (rechts monument). Door klaphek 1ste pad links, einde pad links en einde pad rechts, langs dal (links) en muur (rechts). Met bocht naar rechts, rand volgen. bij trap naar beneden schuin rechtsaf en verderop trap op (links is uitzichtpunt over “Blauwe Kamer), trap af over grasveld van oude ringwalburcht, tussen ruïne en rand door, om zijdalen heen. Waar het pad met de bergrand naar rechts buigt, linksaf trap af. Rechtsaf schelpenfietspad op.#
69
aansluitroute niet gemarkeerd
70
Deze route is 6,3 km
71
blz 73, krt 21, r 4 <Pabstendam - Oranje Nassau's OordOp splitsing rechtdoor trap op, boven linksaf, Botanische15-10-12
72
Op splitsing ........ Botanische
73
blz 75, krt 22, r 2 >Oranje nassau's Oord - Bosbeeksplitsing rechts negeren. Op 2e kruising bij bankje rechtsaf, bospad 1,5 km volgen.23-09-13
74
splitsing rechts ... kruising rechtsaf, bospad
75
blz 75, krt 22, r 4 >Oranje nassau's Oord - Bosbeekgrasveldje oversteken, gaat over in pad. Op meersprong 1e pad rechts. zijpaden negeren. Voor beek linksaf7-3-2013
76
grasveldje gaat over in pad.........Voor beek linksaf
77
blz 75, krt 22, r 8 >Oranje nassau's Oord - Bosbeekrechtdoor, door klaphek. Op fietspad23-09-13
78
rechtdoor, over bruggetje. Op fietspad
79
80
blz 75, krt 22, r 5 <Oranje nassau's Oord - Bosbeekna 500 m rechtsaf, zandpad, gaat over in beukenlaan. Op meersprong bij bord 'Vrije wandeling' 1e linksaf. Rechts aanhouden grasveld oversteken.7-3-2013
81
Na 500 m rechtsaf ......... grasveldje
82
blz 75, krt 22, r 8 <Oranje nassau's Oord - BosbeekBosch op asfaltweg8-11-2014
83
Bosch ...... asfaltweg
84
blz 76, krt 23, r 6 >Bosbeek - Utrechtseweglangs hek,tweede pad23-09-13
85
langs hek,eerste pad
86
blz 77, krt 23, r 8 >Bosbeek - UtrechtsewegNa 125 m, bij huisnr 8, linksaf langs bosrand23-09-13
87
Na 125 m linksaf langs bosrand
88
Tijdelijke routewijziging vanwege werkzaamheden om de kruising om te bouwen tot rotonde. De omleiding is niet gemarkeerd.
89
blz 79, krt 24, r1>Heelsum - HeveadorpBij kruispunt met Utrechtseweg rechtsaf langs hek, Waar het kan Utrechtseweg oversteken over steken en links af langs hek. Na 50 m rechtsaf, asfaltweggetje tussen volkstuinen.31-10-2016
90
Utrechtseweg......tussen volkstuinen.
91
blz 79, krt 24, r17<Heelsum - Heveadorpeinde linksaf langs hek. Na 50 m oversteken en rechtsaf langs hek. Bennekomseweg oversteken.
92
Einde rechtsaf .... [24] over
93
blz 81, krt 25, r 14 >Heveadorp - MariendaalMariëndaal in. Na viaduct rechtsaf. Eerste pad linksaf. Beek aan linkerzijde houden. Op vijfsprong linksaf bruggetje over. Bij hoek weiland scherp rechtsaf. Na 200 meter schuin links, Groene Bedstee in. Zijpad links negeren. Einde rechtsaf6-5-2012
94
Mariëndaal in. …… Einde rechtsaf
95
blz 81, krt 25, r 3 <Heveadorp - MariendaalGroene Bedstee in. Op splitsing in de Groene Bedstee links aanhouden. Einde schuin rechts. Bij hoek weiland linksaf, bruggetje over en rechtsaf. Beek volgen tot spoordijk. Rechtsaf en direct linksaf onder viaduct door.Rechtdoor. Verkeersweg oversteken.6-5-2012
96
Groene Bedstee in…… Verkeersweg
97
blz 81, krt 25Heveadorp - MariendaalIn Mariendaal is Geldersch Landschap met groot onderhoud bezig. Hierdoor kunnen de markeringen soms niet optimaal zijn.15-12-2014
98
waarschuwing
99
blz 82, krt 26, r 12Mariëndaal - Sonsbeekpark21-4-2015
100
Na MMMK aan hek (rechts) rechtsaf , stijgend pad15 meter ná einde hek (aan rechterkant) gaat u rechtsaf, stijgend stenen pad.
 
Loading...
 
 
 
routewijzigingen
Blad3