routewijzigingen MvRossumpad
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGH
1
terug naar Nivon.nlterug naar Wandelnet.nl
2
Oorspronkelijke tekstVerbeterde tekstdatum
3
De lijst met overnachtingsadressen vind je hier
4
blz 11Dagtocht 18Is 18,5 km in plaats van 14,5 km
5
6
blz 19, krt 1, r10 >Den Bosch - Brug OrthenParkpad 2/3 linksom meertje. Bij bankjes ter hoogte van kinderdagverblijf het gras enkele meters oversteken naar de Ophoviuslaan en park verlaten21-10-2015
7
Parkpad 2/3 .... park verlaten
8
blz 21, krt 2, r2 >Brug Orthen - HenriëttesluisSpoorlijn over en linksaf, Ertveldweg. Na 50 m. rechtsaf door klaphek, dijkpad blijven volgen langs jachthaven en woonboten. Na groen electriciteitshuisje rechtsaf, overstapje nemen en grasdijk volgen tot omheining. Klaphek door. Op verharde dijk linksaf, onder snelweg (A59) door en Rechtsaf trap op.

16-6-2017
9
Spoorlijn over .. ... Rechtsaf trap op.
10
blz 21, krt 2, r9 <Brug Orthen - HenriëttesluisLinksaf onder snelweg (A59) door. Meteen na S-bocht rechtsaf door klaphek, omheining volgen en na 20 m. linksaf grasdijk op. Blijven volgen en na overstapje bij groen electriciteitshuisje linksaf. Dijkpad langs woonboten volgen en verderop rechts aanhouden langs jachthaven. Einde dijkpad door klaphek op verharde weg linksaf en na 50 m. rechtsaf spoorlijn over.

16-6-2017
11
Linksaf onder snelweg (A59) door. ... spoorlijn over.

12
blz 23, krt 3Henriëttesluis – DoornkampsteegWegens bodemsanering langs de Maasoever tussen Maasboulevard/Empelse Dijk en Oud Empel is het alternatieve traject door de uiterwaarden gesloten tot medio september 2016.12-4-2016
13
afsluiting alternatief via Uiterwaarden
14
blz 23, krt 3, r12 >Henriëttesluis – DoornkampsteegRechtdoor en na ca. 1 km rechtsaf, dwars door een weiland via een karrenspoor richting Empelsedijk tot aan het klaphek. Door klaphek25-5-2015
15
Rechtdoor .... Door klaphek
16
blz 23, krt 3, r2 <Henriëttesluis – Doornkampsteegkarrenspoor volgen tot prikkeldraadafzetting. linksaf prikkeldraadafzetting25-5-2015
17
Karrenspoor..... linksaf prikkeldraadafzetting
18
blz 23, krt 3Bushalte 3: Tarweakker Er stopt geen bus meer op zondag12-10-2015
19
blz 25, krt 4vervallen horeca Tussen het veer Allem - Kessel en Het Wild, ter hoogte van de gele 1, is geen horeca meer.10-8-2012
20
blz 25, krt 4, overigwaarschuwingDeze uiterwaard is het best te belopen aan de kant van de afrastering die de uiterwaard van het ernaast gelegen weiland scheidt. Kijk voor je de route gaat lopen of er niet veel distels en brandnetels te groeien, er zijn momenten dat de route hierdoor bijna onbegaanbaar is. Op die momenten kun je beter de alternatieve route te lopen. 7-2-2013
21
Tussen km 24 en km 26:(Tussen Empel en het veer)
22
blz 25, krt 4, OVLijn 162 Den Bosch - OssLet op: deze bus rijdt zeer beperkt. Hoofdzakelijk 's middags en alleen richting Oss.
Plan je reis vooraf met OV reisinformatie
27-06-14
23
haltes Het Wild, Nieuwe Provin- cialeweg en Empel, Hustenweg
24
blz 25, krt 4, r 9<Henriëttesluis – DoornkampsteegIs vervallen25-5-2015
25
rechtsaf op N. Provincialeweg.
26
blz 27, krt 5De etappeaanduiding Doornkamp- steeg - Veer naar Alem is onjuist.De juiste aanduiding is: Veer naar Alem - Kloosterstraat10-9-2012
27
blz 32, krt 6, overigDe kijkpunten op deze kaart zijn niet juist beschreven: 20-06-12
28
Kijkpunt 1 Hurwenense Kil Deze watergeul in een voormalige Waalbocht is ontstaan nadat de rivier bij een dijkdoor-braak in 1639 werd afgesneden. Het ernaast gelegen buitendijkse gebied, Hurwenense Uiter-waarden, is nu een waardevol natuurgebied waar water- en moerasvogels als roerdomp, reiger en bruine kiekendief neerstrijken. ’s Winters is het een pleisterplaats voor eenden en ganzen. Het gebied maakt deel uit van natuurontwikkelingsproject Fort Sint Andries. Als bescherming tegen hoge waterstanden in de zomer is er langs de Waal een lage zomerdijk opgeworpen. De bandijk is verhoogd en binnendijks verbreed, waarvoor enkele boerderijen moesten wijken. In Hurwenen staat Café De Roskam met zijn voordeur op het dijkniveau van vóór 1860. De dijkverhogingen sindsdien zijn aan de hoogteverschillen af te lezen.
29
Kijkpunt 3 Parkbos Achter Slot Rossum ligt een parkbos met stinsenflora en oude, bijzondere bomen. In het Slingerbos langs de dijk staan vooral inheemse bomen
30
blz 40, krt 8, overigHoreca te zuiden van Neerijnen is opgeheven, Aan de noordkant op Pallantstraat 1 vind u de UIT-spanning het stroomhuis
31
routewijziging i.v.m. herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden,de aanwijzingen van de uitvoerder gaan voor onze routewijzigingen. Het is voor ons niet mogelijk altijd op to date te zijn
32
blz 43, krt 9, overigHeesseltsche uiterwaarden- Kerktoren Varik31-05-13
33
De brug tussen km 52 en 53 is vanwege de werkzaamheden in het gebied verwijderd, het is niet mogelijk om via de strekdam het gebied te betreden, verlaten.
34
blz 43, krt 9, r 1>Heesseltsche uiterwaarden- Kerktoren Varik1-6-2017
35
Bij parkeerplaatsje .... in een asfaltpadBij parkeerplaatsje. Na ong. 1 km na huisnummer 34 rechtsaf naar beneden de zomerdijk op. Deze via een voetgangersbrug helemaal uitlopen tot het pad overgaat in een asfaltpad.
36
blz 43, krt 9, 2<
Asfaltweg ...... Linksaf naar OpijnenAsfaltwegover in graspad. Ga via voetgangersbrug de zomerdijk op. Aan het einde bij huisnummer 34 linksaf naar Opijnen1-6-2017
37
blz 63, krt 18, r 3 >Papestraat - MarsdijkNa 600 m linksaf, voor dieren wei.Om speeltuin heen naar de Frans Halsstraat.25-02-14
38
Na 600 m talud af,...... Frans Halsstraat.
39
blz 63, krt 18, r 3 <Papestraat - MarsdijkFrans Halsstraat. Om speeltuintje heen, talud omhoog. Rechtsaf, fietspad over dijk. Einde rechtsaf25-2-2014
40
Frans Halsstraat..... Einde rechtsaf
41
Routewijziging voor als het Opheusdense veer uit de vaart is. Info tel. 0488-441556 (G.Mason)
42
blz 65, krt 19, r1 >Rhenense brug - Afweglinksaf met fietspad Rijnbrug over. Voor verkeerslichten rechtsaf en rechtsaf afdalende wegrichting Rijn. Einde weg links. U volgt nu het trekvogelpad. Volg asfaltweg langs de rivier, gaat over in schelpenpad. Na bord 'Utrechts Landschap', gaat trekvogelpad linksaf trap op *, vervolg het schelpenpad. Aan het einde bij N225 rechtsaf en rechtsaf de Grebbedijk op. Na 500 m rechtsaf Afweg. de omleidingsroute is 4,4 km7-12-2016
43
linksaf, Parallelweg Oost .... Afweg (20) (5,6 km)
44
45
46
blz 65, krt 19, r1 >* Alternatief via TrekvogelpadNa bord 'Utrechts Landschap', linksaf trap op. Einde trap rechts- af, smal pad langs bovenrand berg. Om zijdalen heen, tussen ruïne en rand door. Over grasveld van oude ringwalburcht. Trap op (rechts uitzichtpunt over 'Blauwe Kamer') trap af en verderop rechtsaf, linksaf rand vervolgen. Na twee uithollingen met bocht naar links, rechtdoor (muur links en dal rechts). Na muur 2de pad links, 1ste pad rechts, bij beukenlaan rechts, door klaphek (links monument). Weg kruisen, langs 'Militair Ereveld Grebbeberg', Langs afsluitboom. En op het eind rechtsaf langs afsluitboom. Aan het eind rechtsaf, asfaltweg. Na 300 m gaat Trekvogelpad linksaf. Loop rechtdoor tot aan de N225 linksaf. Bij 2e oversteekplaats rechtsaf weg oversteken en de Grebbe- dijk op. Na 500 m rechtsaf Afweg. Deze route is 6,3 km
47
aansluitroute niet gemarkeerd
48
49
blz 71, krt 20, r3 <Rhenense brug - AfwegOp Grebbedijk rechtsaf. Aan het einde bij N225 linksaf* en voor helling linksaf schelpen fietspad op. Deze gaat na 1,5 km vlak na het Trekvogelpad op de route is gekomen# over in asfaltweg. Voor brug rechtsaf weg omhoog. 1e fietspad linksaf en nogmaals linksaf de Rijnbrug over. Wandelpad negeren en met fietspad naar benenden en rechtsaf onder viadukt door.
50
Op Grebbedijk....onder viaduct door (krt18,r1)
51
Deze route is 4,4 km
52
53
blz 71, krt 20, r3 <* Alternatief via Trekvogelpad*voor helling rechtsaf de N225 oversteken. Even links aanhouden en dan rechtaf de cunaraweg op. Na een 100 m komt trekvogelpad van rechts. Na 300 m bij 'Heimerstein' linksaf omhoog. Boven na 300 m na afsluitboom linksaf. Langs 'Militair Ereveld Grebbeberg', verkeersweg over (rechts monument). Door klaphek 1ste pad links, einde pad links en einde pad rechts, langs dal (links) en muur (rechts). Met bocht naar rechts, rand volgen. bij trap naar beneden schuin rechtsaf en verderop trap op (links is uitzichtpunt over “Blauwe Kamer), trap af over grasveld van oude ringwalburcht, tussen ruïne en rand door, om zijdalen heen. Waar het pad met de bergrand naar rechts buigt, linksaf trap af. Rechtsaf schelpenfietspad op.#
54
aansluitroute niet gemarkeerd
55
Deze route is 6,3 km
56
Pabstendam - Oranje Nassau's OordOp splitsing rechtdoor trap op, boven linksaf, Botanische15-10-12
57
Op splitsing ........ Botanische
58
blz 75, krt 22, r 2 >Oranje nassau's Oord - Bosbeeksplitsing rechts negeren. Op 2e kruising bij bankje rechtsaf, bospad 1,5 km volgen.23-09-13
59
splitsing rechts ... kruising rechtsaf, bospad
60
blz 75, krt 22, r 4 >Oranje nassau's Oord - Bosbeekgrasveldje oversteken, gaat over in pad. Op meersprong 1e pad rechts. zijpaden negeren. Voor beek linksaf7-3-2013
61
grasveldje gaat over in pad.........Voor beek linksaf
62
blz 75, krt 22, r 8 >Oranje nassau's Oord - Bosbeekrechtdoor, door klaphek. Op fietspad23-09-13
63
rechtdoor, over bruggetje. Op fietspad
64
blz 75, krt 22, r 5 <Oranje nassau's Oord - Bosbeekna 500 m rechtsaf, zandpad, gaat over in beukenlaan. Op meersprong bij bord 'Vrije wandeling' 1e linksaf. Rechts aanhouden grasveld oversteken.7-3-2013
65
Na 500 m rechtsaf ......... grasveldje
66
blz 75, krt 22, r 8 <Oranje nassau's Oord - BosbeekBosch op asfaltweg8-11-2014
67
Bosch ...... asfaltweg
68
blz 77, krt 23, r 4 >Bosbeek - Utrechtseweglangs bosrand. Rechts open veld. Zijpaden negeren. Einde bospad linksaf10-8-2017
69
langs bosrand .....linksaf
70
blz 77, krt 23, r 5 >Bosbeek - Utrechtsewegfietspad. Na 150 m rechtsaf, fietspad. Na 70 m rechtsaf, veldweg10-8-2017
71
fietspad. Na .... veldweg
72
blz 77, krt 23, r 6 >Bosbeek - Utrechtseweglangs hek,tweede pad23-09-13
73
langs hek,eerste pad
74
blz 77, krt 23, r 7 >Bosbeek - UtrechtsewegNa 125 m, bij huisnr 8, linksaf langs bosrand. Op kruising rechtsaf.23-09-13
75
Na 125 m linksaf langs rechtsaf
76
blz 81, krt 25, r 14 >Heveadorp - MariendaalMariëndaal in. Na viaduct rechtsaf. Eerste pad linksaf. Beek aan linkerzijde houden. Op vijfsprong linksaf bruggetje over. Bij hoek weiland scherp rechtsaf. Na 200 meter schuin links, Groene Bedstee in. Zijpad links negeren. Einde rechtsaf6-5-2012
77
Mariëndaal in. …… Einde rechtsaf
78
blz 81, krt 25, r 3 <Heveadorp - MariendaalGroene Bedstee in. Op splitsing in de Groene Bedstee links aanhouden. Einde schuin rechts. Bij hoek weiland linksaf, bruggetje over en rechtsaf. Beek volgen tot spoordijk. Rechtsaf en direct linksaf onder viaduct door.Rechtdoor. Verkeersweg oversteken.6-5-2012
79
Groene Bedstee in…… Verkeersweg
80
blz 81, krt 25Heveadorp - MariendaalIn Mariendaal is Geldersch Landschap met groot onderhoud bezig. Hierdoor kunnen de markeringen soms niet optimaal zijn.15-12-2014
81
waarschuwing
82
routewijziging binnenkort gemarkeerd.
83
blz 82, krt 26, r 1>Mariëndaal - Sonsbeekparkakkers. Op viersprong rechtsaf, pad door bosrand. Einde linksaf, asfaltfietspad. Einde pad rechtsaf, Heijenoordseweg. Einde weg rechtsaf, via spoorbrug7-9-2017
84
akkers..... via spoorbrug
85
blz 82, krt 26, r 12Mariëndaal - SonsbeekparkHeijenoordseweg. Na bocht naar rechts gaat u schuin linksaf, asfaltfietspad. Na 100 m  rechtsaf, langs bosrand. Op viersprong linksaf, asfaltpad tussen akkers. Onder hoogspanningsleiding 7-9-2017
86
Heijenoordseweg...... Onder Hoogspanningsleiding
87
blz 82, krt 26, r Mariëndaal - Sonsbeekpark21-4-2015
88
Na MMMK aan hek (rechts) rechtsaf , stijgend pad15 meter ná einde hek (aan rechterkant) gaat u rechtsaf, stijgend stenen pad.
 
89
blz 84, krt 27Het kaartnummer 26 links-boven moet (natuurlijk) 27 zijn. De lengte is 5,6 km.4-3-2012
90
blz 85 krt 27 r 1Sonsbeekpark - Viaduct A12Tussen bezoekerscentrum en Witte watermolen doorlopen, langs waterrad. Grindpad langs beek. Na tweede7-7-2015
91
Linker pad ..... Na tweede-
92
blz 85 krt 27 r 18Sonsbeekpark - Viaduct A12Na brug linksaf, verder
langs beek en waterrad en tussen twee gebouwen (Witte watermolen en
bezoekerscentrum) doorlopen
7-7-2015
93
Einde linksaf ... Sonsbeek*. 27
94
blz 85 krt 27 r 5
Sonsbeekpark - Viaduct A12
Bij asfaltweg linksaf,langs deze weg(Wagnerlaan).Na 100 m rechtsaf, pad door bosje. 2-8-2017
95
Weiland........ Op kruising
96
blz 85 krt 27 r 13
Sonsbeekpark - Viaduct A12
Onderaan linksaf,Wagnerlaan. Deze volgen (zijweg negeren) tot bosrand.2-8-2017
97
Kruising rechtsaf...Rechter pad
98
blz 89 krt 28 r 5Viaduct A12 - HelsbergBij Y-splitsing rechts aanhouden langs beek. Eerste pad schuin linksaf en direct daarna rechtsaf. Op kruising met breed pad rechtsaf. Na circa 30 mtr linksaf.16-5-2016
99
Rechts aanhouden, ...... Op splitsing rechtsaf.
100
blz 89 krt 28 r 31Viaduct A12 - HelsbergEerste brede pad rechtsaf. Eerste pad linksaf. Eerste pad schuin linksaf en direct daarna rechtsaf langs beek.16-5-2016
Loading...
 
 
 
routewijzigingen
Blad3