ความแตกต่างของนวัตกรรมใหม่กับรูปแบบเดิม (ห้อง6)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลาคำถามไม่ระบุชื่อ
2
ความแตกต่างระหว่างกระดาษชนิดใหม่กระดาษที่เขียนซ้ำได้ด้วยแสง ไม่ใช้การใช้หมึก
3
4
กระดาษชนิดเก่ากระดาษชนิดใหม่
5
1.ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
2.เพิ่มขยะ
3.เสียทรัพยากรธรรมชาติ
4.ใช้หมึก
5.เป็นวิธีการจดเดิมๆ
6.ไม่มีพลังงาน
1.กระดาษชนิดใหม่ที่สามารถใช้และทำการใช้ใหม่ได้ถึงเกือบ20 ครั้ง
2. ลดขยะ
3.ไม่เสียทรัพยากรธรรมชาติ
4.ไม่ใช้หมึก
5.เป็นวิธีการใหม่ๆ น่าสนใจมากขึ้น
6.ประหยัดพลังงาน
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...