G.1. Vi du Cach tinh gia tham chieu UPCoM.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
VÍ DỤ CÁCH TÍNH GIÁ BÌNH QUÂN GIA QUYỀN - GIÁ THAM CHIẾU PHIÊN SAU CỦA SÀN UPCOM
3
4
Thời gianGiáTăng giảm% Tăng giảmKhối lượng LôGiáKhối lượngGiá trị
5
14:46:3960.100 -1500 (-2.44%)1.30060.0001.00060.000.000
6
14:45:3060.500 -1100 (-1.79%)50060.1001.30078.130.000
7
14:44:4261.200 -400 (-0.65%)20060.50050030.250.000
8
14:44:0461.200 -400 (-0.65%)1.00061.0003.100189.100.000
9
13:59:5461.60000,00%40061.2001.20073.440.000
10
13:55:4561.700 +100 (+0.16%)1.00061.6004.400271.040.000
11
10:35:0761.60000,00%4.00061.7001.00061.700.000
12
9:38:0061.000 -600 (-0.97%)500Tổng12.500763.660.000
13
9:36:1961.000 -600 (-0.97%)1.000
14
9:26:5260.000 -1600 (-2.60%)1.000Giá Bình quân
Gia quyền
Phiên 05/5/2017
763.660.000
15
9:26:1761.000 -600 (-0.97%)10012.500
16
9:24:5361.000 -600 (-0.97%)200
=
17
9:13:3361.000 -600 (-0.97%)30061.093
18
9:07:2561.000 -600 (-0.97%)1.000
19
Tổng Khối Lượng12.500Làm tròn61.100
20
21
Giá Tham chiếu
Phiên 08/5/2017
61.100
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu