แบบสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลาย ปี 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานการสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลาย แยกรายหมู่บ้าน เดือน มิถุนายน 2562
2
หมู่ที่ชื่อบ้านจำนวนหลังคาเรือนจำนวนภาชนะดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายกิจกรรมที่ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกผลการสำรวจลูกน้ำในสถานที่ฯ
3
ทั้งหมดสำรวจ
พบลูกน้ำ
ที่ที่เคมี (พ่นหมอกควัน)ชีวภาพ (ปลากินลูกน้ำ)กายภาพสถานที่จำนวนที่จำนวนที่ร้อยละ
4
( หลัง )( หลัง )( หลัง )สำรวจ
พบลูกน้ำ
HICIBIว.ด.ป.
จำนวน(หลัง)
ว.ด.ป.
จำนวน(หลัง)
ว.ด.ป.
จำนวน(หลัง)
สำรวจ(แห่ง)
พบลูกน้ำ(แห่ง)
5
ตำบลศรีสมเด็จโรงเรียน#DIV/0!
6
1พิมพ์พัฒนา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงพยาบาล#DIV/0!
7
2
หนองสองห้อง
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงแรม#DIV/0!
8
3ก่อ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ศาสนสถาน#DIV/0!
9
4เหล่าล้อ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงงาน#DIV/0!
10
5โคกข่า#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!อื่นๆ
11
6หนองโก#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
12
7เหล่าล้อ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
13
8หนองเม็ก#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
14
9หนองแสบง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
15
10ศรีสมเด็จ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
16
11ป่ากุง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
17
12บุมะเขือ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
18
13ก่อ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
19
รวม00000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
20
21
ตำบลโพธิ์ทองHICIBIโรงเรียน#DIV/0!
22
1
ศรีโพธิ์ทอง
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงพยาบาล#DIV/0!
23
2เขวาน้อย#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงแรม#DIV/0!
24
3หนองใหล#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ศาสนสถาน#DIV/0!
25
4เหล่าใหญ่#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงงาน#DIV/0!
26
5เหล่ายาว#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!อื่นๆ
27
6เหล่ากาชาด#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
28
7หนองเจริญ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
รวม00000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
30
31
ตำบลหนองแวงควงHICIBIโรงเรียน#DIV/0!
32
1หนองแวงควง9154033600.000.000.00โรงพยาบาล#DIV/0!
33
2หนองแวงควง13373346734.110.644.11โรงแรม#DIV/0!
34
3หนองคูโคก7541126412.440.382.44ศาสนสถาน#DIV/0!
35
4โคกไพรี5636027600.000.000.00โรงงาน#DIV/0!
36
5
หนองแวงน้อย
11666040300.000.000.00อื่นๆ
37
6หนองแวงควง6536017800.000.000.00
38
7หนองห้าง83576428710.531.6412.28
39
8หนองคูโคก10763038700.000.000.00
40
9หนองขุมดิน8054341335.560.735.56
41
10หนองสี่มุม7042022100.000.000.00
42
11โนนน้ำเงิน6742225424.760.794.76
43
12หนองขุมดิน8457444247.020.907.02
44
รวม1027621194069203.060.493.22
45
46
ตำบลเมืองเปลือยHICIBIโรงเรียน100.00
47
1
เมืองเปลือย
9692092000.000.000.00โรงพยาบาล100.00
48
2
ป่าเม้าเหนือ
135128491443.130.443.13โรงแรม100.00
49
3ป่าเม้าใต้133126084800.000.000.00ศาสนสถาน700.00
50
4ท่าแร่4647063500.000.000.00โรงงาน00#DIV/0!
51
5ดงเมือง125107161710.930.160.93อื่นๆ#DIV/0!
52
6ไม้ล่าม7070355234.290.544.29
53
7เมืองเก่า8879038400.000.000.00
54
8เหล่าดอนไฮ6668041700.000.000.00
55
รวม7597178528781.120.151.12
56
57
ตำบลหนองใหญ่HICIBIโรงเรียน300.00
58
1หนองใหญ่113113933197.962.727.96โรงพยาบาล00#DIV/0!
59
2ดอนทราย119119143251611.764.9213.4522โรงแรม00#DIV/0!
60
3กลาง105105629975.712.346.67ศาสนสถาน600.00
61
4โนนสีดา7474623168.112.608.11โรงงาน00#DIV/0!
62
5หนองม่วง6262619479.683.6111.29อื่นๆ
63
6เหล่ากลาง11611611311139.484.1811.21
64
7โนนขวาง38384105610.535.7115.79
65
8ดงขวาง100100731797.002.849.00
66
9หนองใหญ่6969620188.703.9811.59
67
10หนองใหญ่5353416357.553.079.43
68
รวม849849732477868.603.4710.13
69
70
ตำบลสวนจิกHICIBIโรงเรียน#DIV/0!
71
1สวนจิก#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงพยาบาล#DIV/0!
72
2หนองแวงยาว#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงแรม#DIV/0!
73
3หนองไฮ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ศาสนสถาน#DIV/0!
74
4กล้วย#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงงาน#DIV/0!
75
5ป่าแหน#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!อื่นๆ
76
6เหล่ากุด#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!อื่นๆ
77
7ป่าเว่อ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!อื่นๆ
78
8เหล่าอาราง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
79
9หนองคูคำ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
80
10ดอนน้ำคำ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
81
11หนองไร่#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
82
12กอก#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
83
13สนามชัย#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
84
14หัวหนองแวง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
85
รวม00000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
86
87
ตำบลโพธิ์สัยHICIBIโรงเรียน#DIV/0!
88
1
โพธิ์สัยน้อย
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงพยาบาล#DIV/0!
89
2โนนสมบูรณ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงแรม#DIV/0!
90
3หนองแสง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!ศาสนสถาน#DIV/0!
91
4โพธิ์สัย#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!โรงงาน#DIV/0!
92
5หญ้าคา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!อื่นๆ
93
6โคกกลาง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!อื่นๆ
94
7โสกเชือก#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!อื่นๆ
95
8โนนโพธิ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
96
9โพนทอง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
97
10โสกเชือก#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
98
รวม00000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
99
100
ตำบลบ้านบากHICIBI
Loading...