ตารางการใช้ห้องเรียน2-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการใช้ห้อง PHA.4106 (ไชยานุภาพ 1) (ขนาดผู้เรียน 100-200 คน)
2
อาคารเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2561
3
วัน/เวลา
8.00-8.509.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
พัก
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
4
154225 (Sec.1) Lec. พยาบาลฯ 199553 Lab.
5
จันทร์
17,24,31ธค./ 7,14,21มค.17,24ธค.
6
4,11,18,25กพ./ 4,11,18,25มีค.
7
199553 / Lec.
199553 / Lab. 199553 Lab.
8
อังคาร
11,18ธค.11,18ธค.11ธค.
9
199553 Intro / 15 มค. 26 กพ.
10
154225 (Sec.1)
205200 (Sec.1)156442 Lec. Tobacco and Health (เลือกเสรี)
11
พุธ
12,19,26ธค/2,9.16,23ม
Lab. Communicative English.12,19,26ธค./2,9,16,23มค. /6,13,20,27กพ./6,13มีค.
12
6,13,20,27กพ./6,13,20,27มีค.
20 ก.พ.62
13
14
พฤหัส
15
16
205200 (Sec.2)
17
ศุกร์
Lab. Communicative English.
18
(25 มค.62)
19
หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันหยุดรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบกลางภาค
20
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดวันมาฆบูชา
21
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันหยุดสิ้นปี
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วันสถาปณาคณะเภสัชศาสตร์
22
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันหยุดขึ้นปีใหม่
(งดการเรียนการสอนครึ่งเช้า ตามความจำเป็น)
23
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 งดการเรียนการสอน พิธีรับปริญญา ม.นเรศวร
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 สอบปลายภาค
24
25
ตารางการใช้ห้อง PHA.1203 (ไชยานุภาพ 2) (ขนาดผู้เรียน 100-200 คน)
26
อาคารเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2561
27
วัน/เวลา
8.00-8.509.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
พัก
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
28
199222 (Sec.1-2) Lec. Pharmaceuticsl I
154225/ 24 ธค.
29
จันทร์
17,24ธค./ 7,14,21มค.
30
4,11,18,25กพ. / 4,11,18มีค.
31
154225./ 11ธค./ 15, 22มค. 26มีค205200 (Sec.1) 11,18,25ธค
32
อังคาร
1,8,15,22,29มค../5,12,19,26กพ./5,12,19,26
33
199444 / 26กพ. 5 มีค.
34
199201 (Sec.1-2)Lec. QC.I199222 (Sec.1-2) Lec. Pharmaceuticsl I
35
พุธ12,19,26ธค./ 2,9,11,16,23มค.12 ธค.
36
6,13,27กพ./ 6,13,20,27มีค.วันที่ 20 ก.พ.งานครบรอบ 25 ปีคณะฯวันที่ 20 ก.พ. งานครบรอบ 25 ปีคณะฯ
37
งานรับปริญญา 24 ม.ค.62งานรับปริญญา 24 ม.ค.62
38
พฤหัส
154225/ 17มค./ 199444 / 7 มีค.
39
วันที่ 21 ก.พ. งานครบรอบ 25 ปีคณะฯ
40
งานรับปริญญา 25 ม.ค. 62205200 (Sec.2)/ 14,21,28ธค.งานรับปริญญา 25 ม.ค.62
41
ศุกร์
199201 QC.l /11 ม.ค.
4,11,18มค. / 8,15,22,กพ.199322 (14 ธค. 61)
42
199222 / 18มค. 15มีค.1,8,15,22,29มีค.
43
หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันหยุดรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบกลางภาค
44
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดวันมาฆบูชา
45
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันหยุดสิ้นปี
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วันสถาปณาคณะเภสัชศาสตร์
46
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันหยุดขึ้นปีใหม่
(งดการเรียนการสอนครึ่งเช้า ตามความจำเป็น)
47
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 งดการเรียนการสอน พิธีรับปริญญา ม.นเรศวร
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 สอบปลายภาค
48
49
ตารางการใช้ห้อง PHA.6203 (ไชยานุภาพ 3) (ขนาดผู้เรียน 100-120 คน)
50
อาคารเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2561
51
วัน/เวลา
8.00-8.509.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
พัก
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
52
วิชาบุหรี่ / 7 มค.
154225/ 17,24,31ธค
53
จันทร์
7,14,21มค./ 4,11,18กพ.
54
25 กพ./ 4,11,18,25มีค.
55
154225 (Sec.2) สาธาฯ+ทัศมาศฯ157332 / 15 มค. (อ.ย้ง)
56
อังคาร
11,18,25ธค./1,8,15,22มค.
57
5,12,26กพ./12,19,26มีค.
58
205202 / 26ธค. 2,9,16มค. 27มีค. 154307 (นิสิตทันตะฯ) Lec.
59
พุธ199201 / 20 กพ.12,19,26ธค. / 2,9,16,23มค.
60
6,13,20,27กพ./ 6,13,20,27มีค.
61
154225 (Sec.2) สาธาฯ+ทัศมาศฯ
62
พฤหัส
13,20,27ธค./ 3,10,17,24มค.
63
7,14,21,28กพ./ 7,14,21,28มีค.
64
159794 / 159795
65
ศุกร์
21 ธค. / 21 มค. / 1,8,15,22 กพ.
66
1,8,15,22,29 มีค.
67
หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันหยุดรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบกลางภาค
68
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดวันมาฆบูชา
69
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันหยุดสิ้นปี
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วันสถาปณาคณะเภสัชศาสตร์
70
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันหยุดขึ้นปีใหม่
(งดการเรียนการสอนครึ่งเช้า ตามความจำเป็น)
71
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 งดการเรียนการสอน พิธีรับปริญญา ม.นเรศวร
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 สอบปลายภาค
72
73
74
ตารางการใช้ห้อง PHA.6303 (ไชยานุภาพ 4) (ขนาดผู้เรียน 100-120 คน)
75
อาคารเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2561
76
วัน/เวลา
8.00-8.509.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
พัก
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
77
199433 Lec. Principles of Toxicology (เลือกเสรี) 199445 / 17 ธค.17 ธค. (ปัทมา)
78
จันทร์
17,24ธค./ 7,14,21มค./ 4,11,18,25กพ./ 11มีค. 199553 Intro / 7,14,21มค./ 4,11,25กพ.
79
199551 / 21 มค.
80
199443 Lec. 199444 Lab./ 22,29มค./5กพ. /19,26
199551/ 18,25ธค.
199445Lec.
81
อังคาร
18,25,ธค./ 8,15,22,29มค.(199442. 18ธค.)154225./ 26กพ.
8,15,29มค./5,26ก
18,25ธค./ 8,12,15,22,29มค.
82
5,26กพ./ 5,12,26มีค./ 2เมย.199442/ 25ธค./ 8,15มค.
5,12,19,26มีค./ 2เมย.
5,26กพ./ 5,12,19,26มีค./ 2เมย.
83
199454 Lec. 199551 Lec. 199454 Lab. / 19,26ธค./
84
พุธ19,26ธค./ 2,9,16,30มค.19,26ธค./ 2,9,16,23,30มค.2,9,16,23,30มค./ 6,27กพ./ 6,13มีค./ 3เมย.
85
6,20,27กพ. / 6,13,27มีค./ 3เมย.6,20,27กพ./ 6,13,24มีค./ 3เมย.199222 Pharmaceutics. I (12 ธ.ค. 61)
86
199332 / 7 มีค.199442Lec./20,27ธค./3,10,17มค.199551 Lab.
87
พฤหัส
24,31มค./ 7,21,28กพ.20,27ธค./ 17มค./ 7,21,28กพ./ 21มีค./ 4,11เมย.
88
199444 /28 มีค.4 เมย.(199443.14มีค.)
89
199551Lab. Applied Pharmacotherapeutics III199446 / Lec.199446 / Lab.
90
ศุกร์
21,28ธค./ 11,18มค./ 1,22กพ./ 22มีค.21,28ธค./ 4,11,18,25มค.21,28ธค./ 4,11,18มค.
91
199222 / (18 มค. 62) (18 มีค.62)1,8,22กพ./ 1,15,22,29มีค./ 5เมย.1,8,22กพ./ 8,15,22,29มีค.
92
หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันหยุดรัฐธรรมนูญ
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สอบกลางภาค
93
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดวันมาฆบูชา
94
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันหยุดสิ้นปี
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วันสถาปณาคณะเภสัชศาสตร์
95
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันหยุดขึ้นปีใหม่
(งดการเรียนการสอนครึ่งเช้า ตามความจำเป็น)
96
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 งดการเรียนการสอน พิธีรับปริญญา ม.นเรศวร
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 สอบปลายภาค
97
ตารางการใช้ห้อง PHA.6304 (ไชยานุภาพ 5) (ขนาดผู้เรียน 100-120 คน)
98
อาคารเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2561
99
วัน/เวลา
8.00-8.509.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
พัก
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
100
199452 Lec. Applied I 199322(Sec.1-2)Lec.Pharmaceutics III199312 (Sec. 1-2) Lec.
Loading...
Main menu