DS coi thi tuan 3 nam 2018-2019 lien thong.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớp
Học phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D2CSUT1Sáng20/10/201873D.1.11
3
7DungDDLê Thị Dung
Điều dưỡng
D2CSUT1Sáng20/10/201873D.1.21
4
7UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
D2CSUT1Sáng20/10/201873D.1.31
5
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D2CSUT1Sáng20/10/201873D.2.11
6
7TienDD
Trần Thị Nguyễn Tiến
Điều dưỡng
D2CSUT1Sáng20/10/201873D.2.21
7
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D2LSDD2Sáng20/10/201873D.1.11
8
7DungDDLê Thị Dung
Điều dưỡng
D2LSDD2Sáng20/10/201873D.1.21
9
7UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
D2LSDD2Sáng20/10/201873D.1.31
10
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D2LSDD2Sáng20/10/201873D.2.11
11
7TienDD
Trần Thị Nguyễn Tiến
Điều dưỡng
D2LSDD2Sáng20/10/201873D.2.21
12
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD2HSCC3Sáng20/10/201873PM41PM
13
7HienDDBùi Thị Hiền
Điều dưỡng
D2HSCC3Sáng20/10/201873PM41PM
14
7DungDDLê Thị Dung
Điều dưỡng
D2HSCC3Sáng20/10/201873PM41PM
15
7UyenDDVõ Thị Kim Uyên
Điều dưỡng
D2HSCC3Sáng20/10/201873PM41PM
16
7LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
D2HSCC3Sáng20/10/201873PM41PM
17
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD2HSCC3Sáng20/10/201873PM31PM
18
7TienDD
Trần Thị Nguyễn Tiến
Điều dưỡng
D2HSCC3Sáng20/10/201873PM31PM
Loading...
Main menu