DS GV coi thi tuan 22 nam 2018-2019 (09/03-10/03/2019) Lien thong
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoa
Ca thi
Buổi thi
Ngày thiThứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
7VanSanLê Thị Thanh VânSản1Sáng9/3/20197221
3
7LienSanHồ Thị LiênSản1Sáng9/3/20197221
4
7TrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSản1Sáng9/3/20197221
5
7ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB2Sáng9/3/20197221
6
7PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo2Sáng9/3/20197221
7
7TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV2Sáng9/3/20197221
8
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng9/3/20197221PM4
9
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ1Sáng9/3/20197221PM4
10
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng9/3/20197221PM4
11
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng9/3/20197221PM4
12
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh1Sáng9/3/20197221PM4
13
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng9/3/20197221PM4
14
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ2Sáng9/3/20197221PM4
15
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng9/3/20197221PM4
16
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí2Sáng9/3/20197221PM3
17
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh2Sáng9/3/20197221PM3
18
7SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí3Sáng9/3/20197221PM4
19
7HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ3Sáng9/3/20197221PM4
20
7LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị3Sáng9/3/20197221PM4
21
7HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí3Sáng9/3/20197221PM3
22
7NghiaHANguyễn Xuân NghĩaHình ảnh3Sáng9/3/20197221PM3
23
CNPhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng10/3/2019CN221
24
CNThinhHANguyễn Khánh ThịnhHình ảnh1Sáng10/3/2019CN221
25
CNLienSanHồ Thị LiênSản1Sáng10/3/2019CN221
26
CNPhucSanNguyễn Thị PhúcSản1Sáng10/3/2019CN221
27
CNTrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSản1Sáng10/3/2019CN221
28
CNDinhDDNguyễn Thị ĐịnhĐiều dưỡng1Sáng10/3/2019CN221
29
CNLinhDDNguyễn Thị Vũ LinhĐiều dưỡng1Sáng10/3/2019CN221
30
CNGiaoDDPhan Thị Quỳnh GiaoĐiều dưỡng1Sáng10/3/2019CN221
31
CN
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm1Sáng10/3/2019CN221
32
CNThuyXNPhan Thị Thu ThủyXét nghiệm1Sáng10/3/2019CN221
33
CNPhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo2Sáng10/3/2019CN221
34
CNThinhHANguyễn Khánh ThịnhHình ảnh2Sáng10/3/2019CN221
35
CNLienSanHồ Thị LiênSản2Sáng10/3/2019CN221
36
CNPhucSanNguyễn Thị PhúcSản2Sáng10/3/2019CN221
37
CNTrinhSanĐỗ Thị Ngọc TrinhSản2Sáng10/3/2019CN221
38
CNSonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng10/3/2019CN221PM4
39
CNLinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng10/3/2019CN221PM4
40
CN
NamDuoc
Thái Hoàng NamDược1Sáng10/3/2019CN221PM4
41
CNHienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ1Sáng10/3/2019CN221PM4
42
CNNoDDVõ Trung NỡĐiều dưỡng1Sáng10/3/2019CN221PM3
43
CNTrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng10/3/2019CN221PM3
44
CNSonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng10/3/2019CN221PM4
45
CNLinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng10/3/2019CN221PM4
46
CN
NamDuoc
Thái Hoàng NamDược2Sáng10/3/2019CN221PM4
47
CNHienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ2Sáng10/3/2019CN221PM4
48
CNNoDDVõ Trung NỡĐiều dưỡng2Sáng10/3/2019CN221PM3
49
CNTrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV2Sáng10/3/2019CN221PM3
50
CNSonKTLâm Hồng SơnKhảo thí3Sáng10/3/2019CN221PM4
51
CNLinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị3Sáng10/3/2019CN221PM4
52
CN
NamDuoc
Thái Hoàng NamDược3Sáng10/3/2019CN221PM4
53
CNHienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ3Sáng10/3/2019CN221PM4
54
CNNoDDVõ Trung NỡĐiều dưỡng3Sáng10/3/2019CN221PM3
55
CNTrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV3Sáng10/3/2019CN221PM3
56
Loading...