20181008 ตารางสอน นร. วมว. ม. 4-6 เทอม 2/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ตารางสอน นร.วมว. ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2561 เริ่มกลางภาค 24 ต.ค.-28 ธ.ค. 61
2
3
4
คาบที่123456789101112
5
เวลา
8.30 - 9.20
9.20 - 10.10
10.10 - 11.00
11.00 - 11.50
11.50 - 12.40
12.40 - 13.30
13.30 - 14.20
14.20 - 15.10
15.10 - 16.00
16.00-16.50
17.00-17.50
17.50-18.40
6
สกร.สกร.สกร.สกร.พักสกร.สกร.สกร.สกร.
เดินทางกลับ
(ว30182)
ออกแบบวิศวกรรม *(สอนจำนวน 8 ครั้ง/จัดสอบเอง)
อ.ปานนท์
7
สกร.สกร.สกร.สกร.พักสกร.สกร.สกร.สกร.
เดินทางกลับ
คลินิควิชาการ
8
สกร.สกร.สกร.สกร.พักสกร.สกร.สกร.สกร.
เดินทางกลับ
คลินิควิชาการ
9
พฤกิจกรรมวิชาการ พักรักษาดินแดน
10
สกร.สกร.สกร.สกร.พักสกร.สกร.สกร.สกร.
11
สอบกลางภาค 2-7 ม.ค. 62
12
13
จำนวนรวม สัปดาห์ก่อนสอบ กลางภาค = 10 สัปดาห์
14
วันหยุดหมายเหตุ
15
พ-ศ 24-26 ต.ค. 61
กีฬาสี รร.
16
พฤ-ศ 29-30 พ.ย. 61
ค่ายวิทยาศาสตร์ สะแกราช
17
10-14 ธ.ค. 61รร. สกร.หยุดเข้าค่ายทั้ง รร.
แต่ มธ. เรียน ชดเชยตามตารางหลังกลางภาค
18
19
24-28 ธ.ค. 61
ใช้ตารางหลังกลางภาค เรียนที่ มธ.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ตารางสอน นร.วมว. ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2561 ปลายภาค 8 ม.ค.-15 ก.พ. 62
32
33
34
คาบที่123456789101112
35
เวลา
8.30 - 9.20
9.20 - 10.10
10.10 - 11.00
11.00 - 11.50
11.50 - 12.40
12.40 - 13.30
13.30 - 14.20
14.20 - 15.10
15.10 - 16.00
16.00-16.50
17.00-17.50
17.50-18.40
36
สกร.สกร.สกร.สกร.พักสกร.สกร.สกร.สกร.
เดินทางกลับ
(ว30182)
ออกแบบวิศวกรรม *(สอนจำนวน 8 ครั้ง/จัดสอบเอง)
อ.ปานนท์
37
สกร.สกร.สกร.สกร.พักสกร.สกร.สกร.สกร.
เดินทางกลับ
คลินิควิชาการ
38
(ว31205)
ฟิสิกส์ 2
อ.เบญจมาภรณ์
(ว31124)
เคมี 2
ครูสุวีนา
พัก
(ว31124)
เคมี 2
ครูสุวีนา
(ค30211)
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 1
อ.นวลักษณ์
ว่าง
คลินิควิิชาการ
39
พฤกิจกรรมวิชาการพักกิจกรรมวิชาการ
40
(ว31205)
ฟิิสิกส์ 2
อ.เบญจมาภรณ์
(ว31245)
หลักชีววิทยา 2
ครูอัมพร
พัก(ค30212)
คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2
อ.ศิริจันทร์
ว่าง
41
สอบปลายภาค 18 -25 ก.พ. 62
42
43
44
วันหยุดหมายเหตุ
สอนเพิ่มเติม/วิชา
วัน/เวลา
ยกเลิกการเรียน วิชา
วัน/เวลา
45
11 ม.ค. 61
งานกีฬาสวนสัมพันธ์
คณิตศาสตร์ 2
ศ. 28 ธ.ค.61 เวลา 12.40-16.00 น. (3 คาบปกติ+ ชดเชย 1 คาบ)
คณิตศาสตร์ 214 ธ.ค. 61
46
ศ. 11 ม.ค.62 เวลา 12.40-16.00 น. (3 คาบปกติ +ชดเชย 1 คาบ)
ฟิสิกส์
12 และ 14 ธ.ค. 61
47
ศ. 18 ม.ค.62 เวลา 12.40-16.00 น. (3 คาบปกติ+ชดเชย 1 คาบ)
48
ฟิสิกส์
อ. 11 ธ.ค. 61 เวลา 9.00-11.30 น.
49
คณิตศาสตร์ 1 12 ธ.ค. 61
50
คณิตศาสตร์ 1
พ. 26 ธ.ค.61 เวลา 13.30-16.50 น. (3 คาบปกติ+ ชดเชย 1 คาบ)
51
พ. 9 ม.ค.62 เวลา 13.30-16.50 น. (3 คาบปกติ+ ชดเชย 1 คาบ)
52
พ. 16 ม.ค.62 เวลา 13.30-16.50 น. (3 คาบปกติ+ ชดเชย 1 คาบ)
53
ชีววิทยา 2
31 ม.ค. 62 เวลา 8.30-11.50 น. และ 16.30 น. เป็นต้นไป
54
55
56
57
ฟิสิกส์
ศ. 11 ม.ค. 62 เวลา 8.30-09.20 น
58
จ. 7 ม.ค. 62 เวลา 14.30-16.30 น.
59
60
ชีววิทยา
7 ก.พ. (9.30-12.00 )
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu