Εγγραφές στον «Protect Aoos» MTB Ultra 2018 : Συμμετέχοντες στον "Protect Aoos" MTB Race 2017