כיתה א- חוברת משימות.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
1
מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א
2
3
שם המחנכת:כתה: א' בית ספר נחלים
4
5
שם התלמיד/המשימה 1משימה 1משימה 2 אמשימה 2במשימה 2גמשימה 2אמשימה 2במשימה 2גמשימה 3משימה 3משימה א4משימה 4במשימה א4משימה 4במשימה 5משימה 5משימה 6משימה 6משימה 7משימה 7משימה 8משימה 8משימה 9משימה 9משימה 10אמשימה 10במשימה 10אמשימה 10ב
6
העברה חוזרתהעברה חוזרת העברה חומודעות לשוניתהעברה חוזרתצירופים העברה חוזרת מילים מוכרותהעברה חוזרתמילים לא מוכרותהעברה חוזרתקריאה קוליתהעברה חוזרתהכתבההעברה חוזרתהבנת הנקראהעברה חוזרת
7
שיום האותיות מודעות פונולוגית הבנת טקסט מושמעגזירת שם הפועל מכשירים ופעולותמודעות לשונית דיוקקצבדיוקקצבדיוקקצבדיוקקצבדיוקקצבדיוקקצבדיוקקצבדיוקקצבביצועביצועביצועביצועביצועביצוע
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...