3.แบบรายงานการข้อมูลความเสียหายด้านสื่อ/หนังสือ/อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนประสบอุทกภัย ปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานความเสียหายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยปี 2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
3
ที่ร้อยเอ็ดเขตโรงเรียนอำเภอรายการครุภัณฑ์รายการสิ่งก่อสร้างรวมงบประมาณทั้งสิ้น
4
รายการงบประมาณประเภทงานงบประมาณ
5
13
บ้านไค่นุ่นหนอง
เสลภูมิชุั้นวางหนังสือ22,5001. รั้วโรงเรียน100000100,000
6
บัวบานวิทยาตูู้้ใส่เอกสาร2,400
7
เก้้าอี้ +โต๊ะนักเรียน
17,400
8
โต๊ะครู25,000
9
คอมพิวเตอร์38,000
10
เครื่องถ่ายเอกสาร
46,000
11
อุปกรณ์การเรียนการสอน
40,000
12
2ร้อยเอ็ด3บ้านดงยางโพธิ์ชัย
อุุปกรณ์โรงครัว โต๊ะอาหาร
100001.หอประชุมโรงอาหาร2000055000
13
2.บ่อเลี้ยงปลา10000
14
3.รั้วโรงเรียน10000
15
4. โรงเลี้ยงไก่5000
16
3ร้อยเอ็ด3
บ้านปากบุ่งคุยจั่นฯ
โพธิ์ชัย1.สนามฟุตบอล50,000120,000
17
2.บ่อเลี้ยงปลา10,000
18
3.ห้องน้ำ50,000
19
4.พืชเกษตร10,000
20
21
22
23
24
212900รวม100000312900
25
26
เจ้าหน้าที่ผู้รายงานรับรองถูกต้อง
27
28
วัชราภรณ์
29
( นางวัชราภรณ์ เรืองโรจน์)(นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์)
30
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
31
โทร. 0878521626
โทร. 081-9757109
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu