UD -LRI บันทึกการอ่านนวัตกรรมคนพันธุ์ LR Leader of Reading Innovation : LRI (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลา
1. เลขประจำตัวประชาชน(นักอ่าน)
2. ชื่อ - สกุล (นักอ่าน)
3.สังกัด กศน.อำเภอ
4.ตำบล
5.ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ ที่อ่าน
6.จำนวนหน้า
7.วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มอ่าน
8.วัน/เดือน/ปี ที่อ่านจบ
9.แก้ไขกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หลังจากส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว (ให้พิมพ์ ว/ด/ป ที่กรอกครั้งแรก และชื่อนักอ่าน)
2
8/12/2019, 14:02:141102003516236นายอิทธิกร​ ทองพระจันทร์เมืองอุดรธานีเชียงพิณหมูสเต็กเด็ด1316/12/20198/12/2019
3
9/12/2019, 9:17:363410200020782นายอำไพร ธรรมวงศ์กุดจับขอนยูงเคหการเกษตร159/12/20199/12/2019
4
9/12/2019, 9:31:243411200294387สุภาพ ดานะกุดจับขอนยูง
เตือนเกษตรกรข้าวโพด/เทคโนโลยึชาวบ้าน
19/12/20199/12/2019
5
9/12/2019, 9:33:433411700232909ประพัน. กุตันกุดจับขอนยูงหมอขาวบ้าน59/12/20199/12/2019
6
9/12/2019, 9:37:573410200308310บัญฑิต ทองลากุดจับขอนยูง
หญ้าหวานดอยผาส้ม/เทคโนโลยีชาวบ้าน
39/12/20199/12/2019
7
9/12/2019, 9:59:473410200205219สุวรรณี บัวนุภาพกุดจับขอนยูง
ไข้เลือดออก หมอชาวบ้าน
19/12/20199/12/2019
8
9/12/2019, 10:07:523410200205219สุวรรณี บัวนุภาพกุดจับขอนยูง
ลดภัยเบาหวาน หมอชาวบ้าน
19/12/20199/12/2019
9
9/12/2019, 12:09:333410200148592มณี เยาวลากุดจับขอนยูงวทยาศาสตร์49/12/20199/12/2019
10
11/12/2019, 10:43:151411000077653นางสาวอัมรา เนตรโสภาวังสามหมอวังสามหมอภาษาไทย1247/12/201911/12/2019
11
11/12/2019, 10:44:001411001166358น.ส.กัลยา พิณมณีวังสามหมอวังสามหมอเรื่องภาษาไทย304/11/201911/12/2019
12
11/12/2019, 10:46:511418600070061นิภาพร พุ่มพวงวังสามหมอวังสามหมออ่ายจอย1011/12/20194/12/2019
13
11/12/2019, 10:50:063411000049010จิตติมา ธรรมมิยะวังสามหมอวังสามหมอจอ่ายจอย158/10/20197/11/2019
14
11/12/2019, 10:50:4514600069950วิภู ไชยสงครามวังสามหมอวังสามหมอ
หนังสือการศึกษาของผู้ถูกกดขี่
5611/12/201911/12/2019
15
11/12/2019, 10:50:541411001177287สุธาทิพย์ นิรโคตรวังสามหมอต.หนองหญ้าไซหนังสือพิม311/12/201915/12/2019
16
11/12/2019, 10:55:161418600039821น.ส. สุพิชชา ชาวกัณหาวังสามหมอวังสามหมอ
หนังสือเรียนสาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
20211/12/201925/12/2019
17
11/12/2019, 11:17:561417600015964สุกัญญา จิรักษาวังสามหมอวังสามหมอ
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
2014/1/201914/1/2019
18
11/12/2019, 11:36:323430900850087นางสาวหนูลักษณ์ ทวีสุขกุดจับขอนยูง
ใช้เวลาตอนเช้าให้คุ้มค่า ใช้เวลาให้คุ้มค่า
611/12/201911/12/2019
19
11/12/2019, 11:46:493410200148606จำปีแสนหล้ากุดจับขอนยูง
ไม่ยากถ้ายากเรียนดี
2011/12/201911/12/2019
20
11/12/2019, 12:12:053410601050917นางสาวอุ่นเรือน เม้าราษีหนองหานสร้อยพร้าวไทยรัฐออนไลน์111/12/201911/12/2019
21
11/12/2019, 12:38:483412100017382นางเหรียญทอง.สัญจรกุมภวาปีปะโคการปลูกผักกาดขาว2011/12/201911/12/2019
22
12/12/2019, 9:33:001417600014470ณัฎฐิกา​ ศรีสวัสดิ์วังสามหมอวังสามหมอรายวิชาศิลปศึกษา512/12/201912/12/2019
23
12/12/2019, 9:40:591417600003290ศศิกานต์ สุขวิพัฒน์วังสามหมอวังสามหมอรายวิชาศิลปศึกษา512/12/201912/12/2019
24
12/12/2019, 9:59:161410600014503อัศวิน​ ไชยวันหนองหานต.สร้อยพร้าวความรู้ทั่วไป312/12/201931/12/2019
25
12/12/2019, 10:30:563412100017382นวงเหรียญ.ทองสัญจรกุมภวาปีปะโคปลูกแตงกวว612/12/201912/12/2019
26
12/12/2019, 10:42:121410400238785มะลิษา เจริญจิตร์กุมภวาปีแชแล
การทำงานของระบบในร่างกาย
2320/11/201912/12/2019
27
12/12/2019, 11:00:373410400118484นายบัณฑิต กุระกนกกุมภวาปีตูมใต้หนังสือพิมพ์1012/12/201912/12/2019
28
12/12/2019, 11:00:463410400392012นางสาวหนูปาน พงษ์ษากุมภวาปีหนองหว้าหนังสือพิมพ์311/12/201915/12/2019
29
12/12/2019, 11:16:091104200229797ขวัญจิรา ศรีโบราณกุมภวาปีแชแลสุขศึกษา พลศึกษา812/12/201912/12/2019
30
12/12/2019, 11:18:533410400389623นางวิชุดา หมีดงนอกกุมภวาปีแชแลสุขศึกษา พลศึกษา512/12/201912/12/2019
31
12/12/2019, 11:19:341418600005242นางสาวกับณิภา คำตากุมภวาปีแชแล
การพัฒนาตนเอง ชุมชน เเละสังคม ม.ปลาย
912/12/201912/12/2019
32
12/12/2019, 11:49:543410400133432นางชลธิชา สุทธิปัญโญกุมภวาปีตูมใต้ข่าวการเมือง512/12/201912/12/2019
33
12/12/2019, 15:28:263410400381975ทองแดง​ เล่งไทสงกุมภวาปีแชแลสมุนไพรพื้นบ้าน512/12/201912/12/2019
34
12/12/2019, 19:34:313480400382521นางสาวสุพรรษา สำรองพันธ์วังสามหมอวังสามหมอนิตยสาร512/12/201912/12/2019
35
13/12/2019, 9:20:125411900005465นางสายยยต์ สุขกะษาเมืองอุดรธานีเชียงพิณ
หนังสือเรียนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองและวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
106/12/20199/12/2019
36
13/12/2019, 9:49:551410401496036อดิศร สุขวาปีกุมภวาปีแชแลสุขศึกษา313/12/201913/12/2019
37
13/12/2019, 10:18:011410601356998นิธิกร เอี่ยมชูกุลหนองหานสร้อยพร้าวการเตะบอล413/12/201913/12/2019
38
13/12/2019, 10:32:323410400703409กมลชนก_ศิริขันธ์กุมภวาปีปะโคข่าวไลน์1013/12/201913/12/2019
39
13/12/2019, 10:37:423410400700442นางบุญหลง​ ฝูงใหญ่กุมภวาปีปะโคธรรมะพระไตรปิฏก313/12/201913/12/2019
40
13/12/2019, 11:10:335410490011052นายอุรา สายเนตรกุมภวาปีตูมใต้ข่าวการเมือง1013/12/201913/12/2019
41
13/12/2019, 11:29:593430500848174นายโชคชัย กับบุญกุมภวาปีแชแล
สุขศืกษา พลศืกษา ม.ปลาย
513/12/201913/12/2019
42
13/12/2019, 13:30:161418600005242นางสาวกัลณิภา คำตากุมภวาปีแชแล
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
813/12/201913/12/2019
43
13/12/2019, 19:15:491417600014470ณัฎฐิกา​ ศรีสวัสดิ์วังสามหมอวังสามหมอนิยาย513/12/201913/12/2019
44
13/12/2019, 20:42:151410600123302ขนิษฐา เอี่ยมละออหนองหานสร้อยพร้าวขายหัวเราะ713/12/201913/12/2019
45
14/12/2019, 8:21:193410200020782นายอำไพร ธรรมวงศ์กุดจับขอนยูง
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
1514/12/201914/12/2019
46
14/12/2019, 10:55:541419902210133ณัฐพล คำทึงเมืองอุดรธานีนาข่า
เปลี่ยนใจพระไพศาลวิสาโล
12814/12/201914/12/2019
47
14/12/2019, 11:01:381419902173289น. ส. ดวงใจ ใผ่เฝื้อยเมืองอุดรธานีนาข่านิทานแสนรัก15414/12/201914/12/2019
48
14/12/2019, 11:03:011419902116382ดาราวดี ดำเวียงคำเมืองอุดรธานีนาข่าชีวิตนี้สำคัญนัก608/12/201914/12/2019
49
14/12/2019, 11:18:583411200294387นายสุภาพ ดานะกุดจับขอนยูงโครงงานวิทยาศาสตร์314/12/201914/12/2019
50
14/12/2019, 16:33:073410400703409กมลชนก ศิริขันธ์กุมภวาปีปะโคหนังสือพิมพ์314/12/201914/12/2019
51
14/12/2019, 17:45:271418600045392นางสาวสโรชา ครองยุทธกุมภวาปีเเชเเล
การเขียนจดหมาย/หนังสือภาษาไทยม.4
1014/12/201914/12/2019
52
15/12/2019, 9:38:523410601050917อุ่นเรือน เม้าราษีหนองหานสร้อยพร้าวการปลูกมันสำปะหลัง314/12/201915/12/2019
53
15/12/2019, 10:34:593410400703490กมลชนก ศิริขันธ์กุมภวาปีปะโคอ่านข่าวไลน์1015/12/201915/12/2019
54
15/12/2019, 11:18:393410400700442บุญหลง​ ​ฝูงใหญ่กุมภวาปีปะโคยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก516/12/201916/12/2019
55
15/12/2019, 11:13:593410400700442บุญหลง​ ฝูงใหญ่กุมภวาปีปะโค
คู่มือทำวัตรเช้า-เย็น
1014/12/201914/12/2019
56
15/12/2019, 11:16:183410400700442บุญหลง​ ​ฝูงใหญ่กุมภวาปีปะโคสวดพุทธาภิเษก1515/12/201915/12/2019
57
15/12/2019, 11:33:063140400693918นันทิชา โยตะนันท์กุมภวาปีปะโค
บทสวกพระคาถาชินบัญชร
514/12/201914/12/2019
58
15/12/2019, 11:36:163410400693918นันทิชา โนตะนันท์กุมภวาปีปะโคสังคมศึกษา616/12/201916/12/2019
59
15/12/2019, 11:34:463410400693918นันทิชา โยตะนันท์กุมภวาปีปะโคประวัติศาสตร์515/12/201915/12/2019
60
16/12/2019, 10:06:371411701299181นางสาวอมรรัตน์ สุรินทร์บ้านผือบ้านค้อนิทานก่อนนอน1616/12/201916/12/2019
61
16/12/2019, 13:59:383411700047885
น.ส.มทนารัสม์ บุตรศรีทัศน์
บ้านผือบ้านผือการขยายอาขีพ216/12/201916/12/2019
62
16/12/2019, 14:10:393430100715673ออรุณศรีจำรักษาบ้านผือตำบลบ้านค้อข่าวแผ่นดินไหว216/12/201916/12/2019
63
16/12/2019, 15:32:123411700041267ฤทัย ศรีหาปัญญบ้านผือบ้านค้อชื้อของออนไลน์316/12/201916/12/2019
64
16/12/2019, 16:39:061411701319351อินทิรา ชัยเลิศบ้านผือบ้านค้อกระต่ายกับเต่า316/12/201916/12/2019
65
16/12/2019, 19:47:461411701326595นางสาวฤดี เชื้อแพร่บ้านผือจำปาโมง
ชื่อเรื่องพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ชื่อหนังสือ ประวัติศาสตร์
316/12/201916/12/2019
66
17/12/2019, 10:12:531410600123302ขนิษฐา เอี่ยมละออหนองหานสร้อยพร้าว
นิยายนางฟ้ากับซาตาน
5714/12/201917/12/2019
67
17/12/2019, 16:28:111410601392382วาสนา พันรัตน์หนองหานโพนงามวิธีเป็นสิงห์โต2015/12/201917/12/2019
68
17/12/2019, 16:30:302410600037102พรพรรณ ศรีอภัยหนองหานโพนงามส้ม_นิทานหรรษา1415/12/201916/12/2019
69
17/12/2019, 16:32:391410600350112ชไมพร ป้องคำรสหนองหานโพนงามไดโนป่วนก๊วนหรรษา3615/12/201917/12/2019
70
17/12/2019, 16:34:271417900002566คมสัน หาญลือหนองหานโพนงามฉันรักพ่อ2015/12/201917/12/2019
71
17/12/2019, 16:36:351418000006141นํ้าฝน พาภักดีหนองหานโพนงาม
ดาวหินน้อย_นิทานคุณธรรมสอนใจ
7015/12/201917/12/2019
72
17/12/2019, 16:38:231418000037623จุฬารัตน์ แซ่ตั้งหนองหานโพนงามอ้อมกอดแห่งรัก2015/12/201917/12/2019
73
17/12/2019, 19:16:553410601050917อุ่นเรือน. เม้าราษีหนองหานสรัอยพร้าวธรรมมะเพื่อชัวิต616/12/201917/12/2019
74
18/12/2019, 7:49:351410600014503อัศวิน​ ไชยวันหนองหานสร้อยพร้าวชีวิตพอเพียง418/12/201931/12/2019
75
19/12/2019, 10:43:153410200304306สำเนียง มาลมหอมกุดจับขอนยูง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง
1019/12/201919/12/2019
76
19/12/2019, 10:53:501419902078197นาย ชัชวาลย์ กุศณรงค์กุมภวาปีพันดอนหนังสือพิม319/12/201919/12/2019
77
19/12/2019, 11:15:331410200013992น.ส.บุญปั่น กาบบัวงามกุดจับเมืองเพีย
ข่าวนายสมคิด พุ่มพวง โดนจับ
119/12/201919/12/2019
78
19/12/2019, 11:19:343410200304306สำเนียง มาลาหอมกุดจับขอนยูง
สิงคโปร์หนึ่งในสี่แห่งเอเชีย สิงคโปร์เมืองเนรมิต
819/12/201919/12/2019
79
19/12/2019, 11:21:131103703315358นาย อภิวัฒน์ บุตตะโยธีกุมภวาปีพันดอนหนังสือพิมพ์319/12/201919/12/2019
80
19/12/2019, 11:24:391410400204872นายราชัน ทิมต่วนกุมภวาปีพันดอนมวยไทย1020/12/201920/12/2019
81
19/12/2019, 11:29:173410400953286จันตรี จรูญวรรณกุมภวาปีพันดอน
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
319/12/201919/12/2019
82
19/12/2019, 11:37:583410200304306สำเนียง มาลาหอมกุดจับขอนยูง
การฟัง การดู การพูด หนังสือภาษาไทย
319/12/201919/12/2019
83
19/12/2019, 11:50:511417300001577เบญจมาศ มาตะยาหนองหานหนองเม็กภาษาไทย519/12/201919/12/2019
84
19/12/2019, 12:23:003410102224391นายคำสิงห์ บุตรโคตรกุมภวาปีตูมใต้
ข่าวนายสมคิด พุ่มพวง
519/12/201919/12/2019
85
19/12/2019, 12:24:041470900112420นางสาว พิจิตรา สิงคำกุมภวาปีพันดอนหนังสือพิมพ์1019/12/201919/12/2019
86
19/12/2019, 12:46:061410701117197น.ส​ นัธมล​ สนิทนิจทุ่งฝนนาชุมแสง
สัมผัส​สยอง​อาถรรพณ์​ลี้ลับ​
14419/12/201931/12/2019
87
19/12/2019, 12:58:2934104000086201ศรีชมภู งาสิทธิ์กุมภวาปีพันดอนหนังสือพิมพ์819/12/201919/12/2019
88
19/12/2019, 13:30:361410201161596นาย อนิรุติย์ พรมประเกตกุดจับขอนยุง
ดนตรีสากล จากหนังสือ ศิลปะศึกษา จำน
319/12/201919/12/2019
89
19/12/2019, 13:38:171410401491981นาย ศุภกิจ เร่งเร็วกุมภวาปีแชแลการทำรถอิแต๋น1019/12/201919/12/2019
90
19/12/2019, 13:39:061410201160824อิทธิพงษ์ โพธรามกุดจับขอนยูง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์
219/12/201919/12/2019
91
19/12/2019, 13:40:541419200001909วิโรจน์ กุลไชยกุดจับขอนยูง
ระบบนิเวศวิทยาศาสตร์
319/12/201919/12/2019
92
19/12/2019, 14:03:353410400194041นายประยูร คลื่นแก้วกุมภวาปีพันดอนหนังสือพิมพ์519/12/201919/12/2019
93
19/12/2019, 14:42:311100702450147นาย วิชิต คะประสงค์กุมภวาปีตำบลพันดอนหนังสือพิมพ์619/12/201919/12/2019
94
19/12/2019, 15:28:341410400410251สุวรรณา สระเดชกุมภวาปีพันดอนหนังสือพิม619/12/201919/12/2019
95
19/12/2019, 15:29:553410401135692สุมาลี มาลัยไธสงกุมภวาปีพันดอน การเกษตร419/12/201919/12/2019
96
19/12/2019, 19:09:421411700001463อนุธิดา โพธิ์ทองบ้านผือบ้านค้อข่าวนายสมคิด218/12/201919/12/2019
97
20/12/2019, 8:38:501419902106166นางสาวรัชฎาภรณ์ อุปรัสเมืองอุดรธานีเชียงพิณฆาตรกรต่อเนื่อง416/12/201919/12/2019
98
20/12/2019, 8:44:121418600016376อนุสรา พิงทัยสงกุมภวาปีแชแลสูบศึกษา พละศึกษา820/12/201920/12/2019
99
20/12/2019, 9:12:131410201162371นางสาว สาวิตรี สีดาหอมเมืองอุดรธานีเชียงพิณ
ลุงตู่เก็บภาษีผู้าอนามัย
318/12/201920/12/2019
100
20/12/2019, 9:34:233410400274853นางบุญสินธุ์​ เบญจจินดากุมภวาปีพันดอนสมุนไพรพื้นบ้าน320/12/201920/12/2019
Loading...