Dotazník k Týždňu slovenských knižníc 2016 - Vyhodnotenie (odpovede)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Časová pečiatkaNázov a sídlo knižnice
Koľko podujatí zrealizovala Vaša knižnica počas TSK?
Koľko účastníkov sa zúčastnilo zrealizovaných podujatí?
Koľko ľudí ste pristihli pri čítaní?
Dávala Vaša knižnica pristihnutým pri čítaní možnosť bezplatnej registrácie do knižnice?
2
23.2.2016 7:54:20
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici
Nám. sv. Trojice 3
969 01 Banská Štiavnica
000
sťahovanie knižnice + revízia
3
23.2.2016 18:51:14
Obecná knižnica Jacovce
000Nie
4
24.2.2016 11:34:42
Obecná knižnica
Obec Šalgovce
000
5
26.2.2016 9:21:37
Obecná knižnica Zákamenné
029 56 Zákamenné
00
6
29.2.2016 18:54:06
Obecná knižnica vo Vinosadoch, Školská 49, 902 01
168nezapojili sme sa
7
2.3.2016 8:58:56
Obecná knžnica
Hlavná 359/86
90061 Gajary
237/Nie
8
4.3.2016 16:23:11
Mestská knižnica Sliač
Kúpeľná 11,
96231 Sliač
22472
9
7.3.2016 8:35:25
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
Belanského 9
024 01 Kysucké Nové Mesto
91410nezapojili sme sa
10
7.3.2016 8:52:19
Zemplínska knižnica v Trebišove
1954221Áno
11
7.3.2016 8:53:38
Mestská knižnica Ruda Morica
Hviezdoslavova 744/44
900 31 Stupava
3730Nie
12
7.3.2016 9:43:09
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
Ul. Samuela Nováka 1763/2
026 80 Dolný Kubín
88513Áno
13
7.3.2016 9:51:27
Miestna knižnica Petržalka,
Kutlíkova 17,
Bratislava
851 02
23465
14
7.3.2016 11:11:36
Tekovská knižnica v Leviciach
18610nezapojili sme sa
15
7.3.2016 11:29:50
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
15183416Áno
16
7.3.2016 12:23:50
Mestská knižnica v Tvrdošíne
Radničná 123
027 44 Tvrdošín
756nezapojili sme sanezapojili sme sa
17
7.3.2016 12:54:35
Mestská knižnica
Kollárova 21
Holíč
3118
18
7.3.2016 12:56:55
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
314068Áno
19
7.3.2016 13:02:08
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Eötvösa 35
Komárno
5125
20
7.3.2016 13:51:26
Knižnica Mateja Hrebendu
Hlavné námestie 8
979 01 Rimavská Sobota
171843Nie
21
7.3.2016 14:35:00
Novohradská knižnica, Lučenec
55332Áno
22
7.3.2016 15:05:33
Obecná knižnica v Budči
240
23
7.3.2016 15:23:35
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Holubyho 5
902 01 Pezinok
10383136Áno
24
7.3.2016 15:24:45
Mestské centrum kultúry - Knižnica Malacky
91810len prvákom ZŠ
25
7.3.2016 15:31:03
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
2761514Nie
26
7.3.2016 15:58:01
Mesto Myjava
mestská knižnica
M. R. Štefánika 4
907 14 Myjava
482
27
8.3.2016 7:19:57
Obecná knižnica Solčany
4389Áno
28
8.3.2016 8:31:56
Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Horný Šianec 9
911 01 Trenčín
117
29
8.3.2016 8:57:00
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Popvažská Bystrica
911661
odpustenie sankčných poplatkov, internet pre registrovaných na 30 min. zdarma
30
8.3.2016 9:11:34
Slovenská národná knižnica, Námestie J.C. Hronského 1, Martin 036 01
188
31
8.3.2016 9:29:04
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48
042 61 Košice
1362015Áno
32
8.3.2016 9:36:32
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9
040 0 1 Košice
560
33
8.3.2016 9:40:53
Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava
1530Nie
34
8.3.2016 10:17:40
Univerzitná knižnica UCM v Trnave
662560Áno
35
8.3.2016 10:29:34
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučinova 2
043 59 Košice
5513750Nie
36
8.3.2016 10:52:50
Galantská knižnica
Mierové námestie 4
92401 Galanta
7172nezapojili sme sa
37
8.3.2016 10:59:14
Akademická knižnica
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
5200
38
8.3.2016 11:10:05
Odborná knižnica MF SR
Štefanovičova 5
817 82 BA


Len výstavka novozakúpených titulov...
120
39
8.3.2016 11:40:24
Krajská knižnica Ľ. Štúra
Ľ. Štúra 5
960 82 Zvolen
13388
40
8.3.2016 12:06:18
Gemersko-malohontské múzeum - knižnica, Námestie M. Tompu č. 5, 979 01 Rimavská Sobota
000
Nezapojili sme sa do projektu Knižničných hliadok
41
8.3.2016 12:12:04
Obecná knižnica Hronské Kosihy
00
42
8.3.2016 12:25:39
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
3162
43
8.3.2016 12:33:05
Obecná knižnica Nová Dedina
935 25 Nová Dedina 125
457
44
8.3.2016 12:44:53
Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda
133270
45
8.3.2016 12:46:02
Verejná obecná knižnica Dolný Štál
2480
46
8.3.2016 12:47:30
Knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne, Šamorín
61600
47
8.3.2016 12:47:52
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
4400
48
8.3.2016 12:49:51
MKS - Mestská knižnica, Veľký Meder
53070
49
8.3.2016 12:52:33
Miestna knižnica Pukanec
Námestie mieru 60, 935 05 Pukanec
216
50
8.3.2016 12:52:43
Knižnica Jána Kollára, Kremnica
Štefánikovo nám. 33/40
Kremnica 967 01
798
51
8.3.2016 13:05:18
Ľubovnianska knižnica
Letná 6
064 01 Stará Ľubovňa
12318
52
8.3.2016 13:06:14
Kysucká knižnica v Čadci. Ul.17. novembra 1258, 022 01 Čadca.
1742720Áno
53
8.3.2016 13:07:37
Obecná knižnica Petrovce 89, 094 31
000Nie
54
8.3.2016 13:33:25
Mestská knižnica
ul. Janka Kráľa 52
936 01 Šahy
4115Áno
55
8.3.2016 13:37:00
Mestská knižnica
ul.Janka Kráľa 53
936 01 Šahy
4115Áno
56
8.3.2016 13:44:01
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
4162
57
8.3.2016 13:44:18
Slovenská pedagogická knižnica
Hálova 6
851 01 Bratislava


Poznámka:
SPK sa nezapojila počas TSK do projektu Knižničných hliadok, ale čitateľov oslobodila od sankčných poplatkov a poplatku za registráciu.
498
58
8.3.2016 13:47:21
Mestská knižnica Šahy
ul. Janka Kráľa č. 52
936 01 Šahy
4115Áno
59
8.3.2016 13:56:35
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
13412
60
8.3.2016 14:01:44
Obecná knižnica
Veľké Turovce č. 321
935 81
000Nie
61
8.3.2016 14:20:44
Obecná knižnica Trnovec nad Váhom
235Nie
62
8.3.2016 14:28:27
Mestská knižnica Kristíny Royovej
Štefánikova 378/55
916 01 Stará Turá

67812Áno
63
8.3.2016 14:34:43
Vihorlatská knižnica v Humennom
Námestie slobody 50
066 80Humenné
28662
64
8.3.2016 14:50:28
Obecná knižnica Dunajská Lužná


Obecná knižnica bola z vážnych rodinných dôvodov knihovníčky zatvorená v čase TSK.
000Nie
65
8.3.2016 15:01:16
Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16
814 79 Bratislava 1
6224
66
8.3.2016 15:34:17
Hradné múzeum Fiľakovo-Mestská knižnica vo Fiľakove
450
67
8.3.2016 15:40:08
Mestská knižnica Sládkovičovo Inovatech , Fučíková 460 925 21 Sládkovičovo
91860nezapojili
68
8.3.2016 15:58:30
Univerzitná Knižnica UKF v Nitre
3500-Áno
69
8.3.2016 16:04:28
Mestská knižnica Nemšová
11209Nie
70
9.3.2016 7:50:42
Mestská knižnica vo Vrábľoch
13240
Počas TSK mali možnosť čitatelia sa zapísať do knižnice bezplatne. Čitateľom, ktorí mali upomienky a knihy vrátili počas TSK boli odpustené poplatky za upomienky.
71
9.3.2016 8:01:26
Obecná knižnica Topoľčianky
4820Nie
72
9.3.2016 8:30:16
Hronovce, Poštová ulica


v MARCI - MESIACI KNIHY
NAVŠTÍVTE
v OBECNEJ KNIZNICI v HRONOVCIACH
VÝSTAVU Lukáša Kováca
s názvom „HISTÓRIA KNIHY“
od 1. do 31. marca 2016
od 16,00 do 18,30 hod. okrem nedele a pondelka
125
73
9.3.2016 8:43:02
Obecná knižnica, Jána Rášu 524 (v budove kultúrneho domu), Budmerice 900 86
V danom týždni prebiehala rekonštrukcia budovy.
00
V danom týždni prebiehala rekonštrukcia budovy.
74
9.3.2016 9:02:48
Knižnica Antona Bernoláka

Turecká 36
940 01 Nové Zámky
14336
75
9.3.2016 9:05:10
Miestna knižnica Studienka
Studienka 364
000Nie
76
9.3.2016 9:08:03
Obecná knižnica v Honom Srní
školská 368/2, 914 42 Horné Srnie
2450Nie
77
9.3.2016 9:08:17
Obecná knižnica Brhlovce
125Nie
78
9.3.2016 9:19:55
Mestská knižnica
Námestie 1. mája 2
90301 Senec
7197
79
9.3.2016 9:57:02
Obecná knižnica Častá
Na Vŕšku 430
900 89 Častá
247
80
9.3.2016 10:00:04
Mesto Myjava
mestská knižnica
M. R. Štefanika 4
907 14 Myjava
482
81
9.3.2016 10:13:47
Obecná knižnica Zbrojníky, Zbrojníky 166, 93555
000Nie
82
9.3.2016 11:02:17
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
716134Áno
83
9.3.2016 11:10:09
Obecná knižnica
Žihárecká 860
925 82 Tešedíkovo
6134Nie
84
9.3.2016 11:27:52
Obecná knižnica Čierny Balog
Závodie 68/81
97652 Čierny Balog
219
85
9.3.2016 13:40:49
Špeciálna knižnica
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra
260
86
9.3.2016 13:48:39
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
445652Áno
87
9.3.2016 14:06:29
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín
1832682Áno
88
9.3.2016 14:24:53
Mestská knižnica K.A. Medveckého
Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva
25511Áno
89
9.3.2016 14:24:55
Miestna ľudová knižnica Marianka
Školská 32
900 33 Marianka
000
90
9.3.2016 14:26:05
Miestna knižnica
Istrijská 6
841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
364
91
9.3.2016 14:57:00
OBECNÁ KNIŽNICA BENKOVCE
1122Áno
92
9.3.2016 23:33:13
Obecna kniznica
Sikenica
0000
93
10.3.2016 8:17:31
Záhorská knižnica
Vajanského 28
905 01 Senica
168653Nie
94
10.3.2016 8:20:56
Mestská knižnica Holíč
Kollárova 21
908 51 Holíč
3118-Nie
95
10.3.2016 8:22:45
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
1225439Áno
96
10.3.2016 8:31:31
Obecná knižnica
Radlinského 981
908 01 Kúty
5120-Nie
97
10.3.2016 8:34:30
Mestská knižnica Skalica
Nám. slobody 4
909 01 Skalica
4395-
Bezplatná registrácia sa dávala len 4. 3. 2016 novozapísaným čitateľom.
98
10.3.2016 8:35:52
Obecná knižnica
Sobotište 11
906 05 Sobotište
295-Nie
99
10.3.2016 8:37:00
Mestská knižnica Šaštín-Stráže
Hviezdoslavova 4
908 41 Šaštín-Stráže

7164-Nie
100
10.3.2016 8:37:53
Obecná knižnica Jablonica
Červenej armády 584
906 32 Jablonica
135-Nie
Loading...