ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZ
1
ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จุดเน้นที่ 4
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
3
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
4
ที่โรงเรียนชั้น
5
ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3
6
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
จำนวน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
7
1หนองบัววิทยายน
8
2บ้านเสาเล้า
9
3
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
10
4บ้านสุขเกษม
11
5บ้านตำแย
12
6บ้านห้วยลึก
13
7บ้านนาวังเวิน
14
8บ้านนามะเฟือง
15
9บ้านนาอ่าง
16
10บ้านทรายงาม
17
11
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
18
12
บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
19
13บ้านกุดเต่า
20
14บ้านหินคูณ
21
15บ้านโคกกุง
22
16บ้านดอนนาดี
23
17บ้านข้องโป้
24
18
บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ
25
19บ้านศรีสุขนาล้อม
26
20บ้านบกโนนเรียง
27
21บ้านห้วยค้อ70601400405003270133601234001300000000000000
28
22
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
29
23บ้านพร้าว190514021081122509160260147523061072306107230202126026001701700
30
24บ้านโคกม่วย
31
25
หนองหว้าวิทยาสรรค์
32
26บ้านดินทรายอ่อน
33
27
บ้านหนองแสงนาล้อม
34
28
บ้านหนองหว้าวิทยาสรรค์
35
29
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
36
30บ้านเพ็กเฟื้อย
37
31บ้านนาเลิง
38
32บ้านโนนขมิ้น
39
33บ้านโนนคูณ
40
34บ้านห้วยไร่
41
35บ้านห้วยโจด
42
36บ้านลาด
43
37
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
44
38บ้านโคกน้ำเกี้ยง
45
39
บ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
46
40บ้านบุ่งบก
47
41บ้านห้วยหามต่าง
48
42หัวนาศึกษาวิทย์
49
43บ้านโนนม่วง
50
44
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
51
45บ้านข่าดอนเข็ม
52
46บ้านดอนหัน
53
47
บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
54
48
บ้านโคกกลางโนนงาม
55
49บ้านหนองบัวโซม
56
50บ้านหนองปลาขาว
57
51
บ้านหินลับศิลามงคล
58
52ไทยรัฐวิทยา 81
59
53
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
60
54บ้านดอนยานาง
61
55บ้านคึมชาดห้วยบง
62
56ร่มเกล้า
63
57บ้านโนนทัน
64
58บ้านอ่างบูรพา
65
59บ้านภูพานคำ
66
60
บ้านห้วยทราย (เรียนรวม)
67
61บ้านภูพานทอง
68
62
อนุบาลหนองบัวลำภู
69
63บ้านลำภู
70
64
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
71
65บ้านหนองกุง
72
66บ้านกุดฉิม
73
67ชุมชนนาคำไฮ
74
68บ้านกุดจิก
75
69
บ้านทุ่งโปร่งประชาสรรค์
76
70บ้านโนนอุดม
77
71
บ้านยางหลวงพิทยาคม
78
72
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
79
73เมืองใหม่วิทยา
80
74
บ้านหนองม่วงชมพูทอง
81
75บ้านมอใต้
82
76
บ้านโนนสว่างโนนสง่า
83
77บ้านหนองทุ่งมน
84
78บ้านห้วยไผ่
85
79บ้านโปร่งแจ้ง
86
80บ้านห้วยกวางทอง
87
81
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
88
82กุดจิกวิทยา
89
83บ้านศรีบุญเรือง
90
84
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
91
85
บ้านห้วยหว้าวังทอง
92
86บ้านนาแพง
93
87บ้านหนองแตง
94
88
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
95
89บ้านหนองบัวน้อย
96
90บ้านมอเหนือ
97
91บ้านตะเคียนทอง
98
92
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
99
93บ้านโนนหว้าทอง
100
94ฝายหินประชารักษ์
Loading...