Mgi_OPOV_R_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Магистър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН+ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (август-септември 2019)
4
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
5
ГРАФИК на ИЗПИТИ
6
(публикуван: 16.07.2019 | последна актуализация: .... | моля, проверявайте за промени)
7
8
9
ДисциплинаВидЗала № / СградаПреподавателДата 2019 г.Начало КрайФорма на изпитване /писмен, устен, КР/
10
Разработване на стратегии3на имейлпроф. дпн Тодор Танев/гл. ас. д-р Деница Хинковадо 01.09.2019 г.КР
11
Регулаторна политика и регулаторна реформа3500, бл.4доц. д-р Красен Станчев29.08.2019 г.10:0012:00КР+ презентация
12
Основни на оценка на въздействието3500, бл.4гл. ас. д-р Елена Калфова05.09.2019 г.10:0011:00устен
13
Емпирични методи в оценката на въздействието 3530, бл.4доц. д-р К. Харалампиев04.09.2019 г.10:0013:00КР
14
Публичен интерес3500, бл.4доц. дпн Милена Стефанова05.09.2019 г.10:0011:00КР+ презентация
15
Предварителна и последваща оценка на въздействието Ина имейлПавел Ивановдо 01.09.2019 г.КР
16
Анализ и визуализация на данниИ308, бл.3 доц. д-р Николай Нетов19.08.2019 г.11:0012:00писмен
17
Обществени консултации със заинтересованите страниИна имейлд-р Снежана Миликинадо 01.09.2019 г.КР
18
Анализ на политикиИ500, бл.4гл. ас. д-р Симеон Петров03.09.2019 г.12:0013:00писмен/тест
19
Оценка на съответствието със законодателството на ЕСИна имейлдоц. д-р Атанас Славовдо 01.09.2019 г.КР
20
Съвременни методи за оценка на въздействиетоЗ109, бл.4проф. д-р Румен Брусарски02.09.2019 г.13:0014:00писмен
21
Социална оценка на въздействиетоЗ115 к., бл.4доц. д-р Татяна Томова02.09.2019 г.15:0018:00устен
22
Публична дипломация и оценка на въздействието на инициативиИна имейлдоц. д-р Албена Танева05.09.2019 г.14:0015:00КР
23
Оценка при трансфер на политикиИ500, бл.4гл. ас. д-р Симеон Петров03.09.2019 г.12:0013:00писмен/тест
24
Оценка на въздействието на административните реформи И500, бл.4проф. д-р Александър Маринов26.08.2019 г. 10:0012:00КР
Loading...