CDC-D1936 มูลนิธินักอ่านบ้านนา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
TimestampLogin Nameวันที่โอน
เวลาที่โอน
ช่องทางการโอนเงิน
เจ้าภาพจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญCommentวันที่โอน
2
7,886.137,886.13
3
4
9/10/2019 6:00:22bset05:58SCB easy108.00นายไพรัช อมรชัยเลิศรัตน์10/09/2019
5
9/10/2019 7:10:30ktoom07:09scb easy540.00
ทวีศักดิ์ ขอทวีวัฒนา และครอบครัว
10/09/2019
6
9/10/2019 9:01:59kukayd09:01SCB108.00ชัยยุทธ ตั้งสุรกิจ10/09/2019
7
9/10/2019 9:19:59Kritchupchup09:19Internet108.17นายกฤต มโนชีวะ และครอบครัวอนุโมทนาครับ10/09/2019
8
9/10/2019 9:37:26PapaNong559:36Internet108.00นายฉัตรชัย จุฬาพรศิริ10/09/2019
9
9/10/2019 9:46:24Nasongkhla09:45KPLUS108.00ด๊าส ณ สงขลาและครอบครัว10/09/19
10
9/10/2019 10:43:54ืntraiwutwatt10:42SCB easy108.00น.ส.ณัฐวรรณ ไตรวุฒิวัฒนาขออนุโมทนาค่ะ10/09/2019
11
9/10/2019 11:18:13chatchais11:17SCBEasy108.00ฉัตรชัย สถาเผ่ายืนยง10/09/2019
12
9/10/2019 14:46:06sonthays.sri14:43KTB netbank108นายสนธยา ศรีจำนองและครอบครัวCDC-D1936 มูลนิธินักอ่านบ้านนา10/09/2019
13
9/10/2019 15:27:52Kittimasak Sektrera12:56:40
Counter : SCB สาขา Central Plaza Grand Rama 9
324
คุณวาสนา ศรีสถาพร
คุณกิตติมศักดิ์ เสกธีระ
คุณลักษณี เสกธีระ
10/9/2019
14
9/10/2019 19:22:0819.21SCB Net108.08สุปรีย์ ปวริศร์พงษ์10/09/19
15
9/10/2019 20:29:54TAN_TORN17:05ATM108ครอบครัวรัตนะโอน2งาน ยอดรวม 21610/9/19
16
9/10/2019 23:30:28supermay23:28SCB Easy108.08ธรรศศินท์ จินดานนท์ร่วมบริจาคมูลนิธินักอ่านบ้านนา10/09/2019
17
9/11/2019 8:24:24Paul kan08:22BBL Internet 108พรทิพย์.กัณวเศรษขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ11/09/2019
18
9/11/2019 11:53:39Firstderic 11:51Scbeasy 108
อิสสระ เรืองพงศรีสุข ดวงพร ตันรุ่งเรือง
11/09/2019
19
9/11/2019 13:19:43gateofdestiny 13.18BBL108อมร อภิรัตน์วรกุล และ ครอบครัว11/09/2019
20
9/11/2019 13:27:40Pol13:21Scbeasy108กัมพล ลิมป์ไพบูลย์ และครอบครัวโอน432.29 เพื่อ 1934-193711/09/2019
21
9/11/2019 14:02:12surakitk13:58TMB Touch540.36
นาย สุรกิจ เก่งระดมกิจ
ทพญ. สิริลักษณ์ วลัยกนก
นาย นรวิชญ์ เก่งระดมกิจ
นางสาว พิชชากร เก่งระดมกิจ
ดญ. สุพิชญา เก่งระดมกิจ
และครอบครัว
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
11/09/2019
22
9/11/2019 16:31:46teerachaii16:11internet108ธีรชัย องอาจฉัตรวิไล
โอนพร้อมกัน 4งาน งานละ108รวม432บาท
CDC-D1934,CDC-D1935,CDC-D1936,CDC-D1937
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
11/9/2019
23
9/13/2019 8:37:14วิภาวิน8.36Internet108วิภาวิน นาคปรีชา13/09/2019
24
9/13/2019 10:35:31seam88810:32scb easy108คุณ เกษม ก่อปฏิภาณ13/09/2562
25
9/13/2019 11:40:27neneazone11:39kmobile324
นางพูนทรัพย์ เนตรสมสว่าง นายนพดล เนตรสมสว่าง เด็กหญิงญาดา เนตรสมสว่าง
ร่วมอนุโมทนาสาธุครับ13/09/2019
26
9/13/2019 13:33:15Krit13.32KPLUS108จักรกฤช เวโรจน์เดชและครอบครัว13/9/19
27
9/14/2019 3:18:06Pisitk9001:25KPLUS108พิสิฐ กมลาสนานนท์13/09/2019
28
9/14/2019 3:20:31Pisitk9001:26KPLUS108กุ่ยกี กมลาสนานนท์01:26
29
9/14/2019 8:45:36ITTHICHET08:37INTERNET KTB216.36
อิทธิเชษฐ์ และ วฤษพร ศรีศุภรางค์กุล
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ14/09/2019
30
9/14/2019 21:01:09eiji-120:59scb easynet324.01
นายทศพร เชาวนปรีชา
นางจริญญา เชาวนปรีชา
นายพิชัย ตันประเสริฐ
14/09/2019
31
9/15/2019 16:32:39loyiam16:31SCBEasy108สุรสิทธิ์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์มูลนิธินักอ่านบ้านนา15/09/2019
32
9/15/2019 16:40:59mankung16:40SCG easy108
นายณฐพงษ์ ขามรัตน์
นางสาวชุลี เสรีอำนวย
เด็กหญิงณัฐธิดา ขามรัตน์
เด็กหญิงอารีญา ขามรัตน์
15/09/2019
33
9/16/2019 9:35:54Tarn09:34SCB Easy App108.09วัฒนา อมรรักษา
ร่วมทำบุญให้เด็กๆได้มีโอกาศได้รับความรู้เพิ่มจากการอ่านหน้งสือมีประโยชน์
16/09/2019
34
9/16/2019 10:45:05manus2020108scbeasy108นายมนัส เชื้อสุวรรณ และครอบครัว16/09/2019
35
9/16/2019 12:19:40cokerx1309:46
TMB-ATM-อ่าวอุดม
108
นายชัยวัฒน์ ธนกิจสัมพันธ์ และครอบครัว
ยอด 432.00 แบ่งเป็น CDC-D1934,D-1936,D-1937,D-1939 งานละ 108.00 บาทครับ
16/09/2019
36
9/16/2019 13:37:39pradit13.36internet324
ประดิษฐ์ เลิศถาวรสิน = 108 บาท
สโรชา เลิศถาวรสิน = 108 บาท
จิดาภา เลิศถาวรสิน =108 บาท
ร่วมทำบุญครับ16/09/62
37
9/16/2019 14:48:07941514:23Internet(SCB Easy)324.06
ปชา ธำมรงค์ธรรม
กานต์พรสินี อาทรจริยกุล
ณิชาภา ธำมรงค์ธรรม
ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
16/09/2019
38
9/16/2019 19:58:49Phanwann19:58Krungthai next108.36ปรียนิตย์ เขมะรังษี และครอบครัว16/09/2019
39
9/16/2019 22:13:24sasisin22:12scbeasy108นาย ศศิศิลป์ จันทร์ลิ้ม16/09/2019
40
9/18/2019 17:39:01aeigh17:24:02SCB Easy Net324
สมศรี เกียรติอภิวัฒน์
ทรงพล เกียรติอภิวัฒน์
วิลาสินี เกียรติอภิวัฒน์
โอนเงินรวมกัน 4 งาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,296 บาท
(ทอดกฐินวัดสว่างชาติประชาบำรุง ทอดผ้าป่าวัดป่าสุขสำราญธรรม
ทอดกฐินวัดเขาวันชัยฯ มูลนิธินักอ่านบ้านนา)
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
18/09/2019
41
9/22/2019 20:49:26tkk117ac00:43Mobile108
นายธานีนุกูล คณิตวิชากุล และครอบครัว
โอนทำบุญร่วมกับ D1935,193713/9/2019
42
9/23/2019 15:54:16investor2615:43BBL Mbanking432.26นายสารินทร์ สุขเสรี และครอบครัว23/09/2019
43
9/29/2019 17:05:2017:03Internet​108.11รังสรรค์​ วงศ์พินิจวโรดม29/09/2019
44
9/30/2019 14:50:15soon14:43Internet108
ครอบครัว วนาพิทักษ์วงศ์ และ ครอบครัว ฉลองชัยสิทธิ์
30/09/2019
45
10/1/2019 10:16:3910:15Internet​108.01รังสรรค์​ วงศ์​พินิจ​วโรดม​01/10/2019
46
10/2/2019 22:19:52atta22:15SCB Easy216
พรรณทิพย์ เหล่ามงคลเจริญ
อรรถพล ชินรัตนลาภ
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
02/10/2019
47
10/3/2019 18:59:30jabawockz18:56internet108
นาย จตุพร เกียรติสิน และ ครอบครัว
ทำบุญ 6 งานงานละ 108 บาท
CDC-D1934
CDC-D1935
CDC-D1936
CDC-D1937
CDC-D1938
CDC-D1939
03/10/2019
48
10/4/2019 19:38:5219:36Internet 108.18รังสรรค์ วงศ์พินิจวโรดม4/10/2019
49
10/7/2019 12:39:12ferociraptor12:37Internet,K-Cyber108กฤษณะ จารย์รัตน์07/10/2019
50
10/7/2019 14:03:10GeniusMax14:01SCBEasy108กฤชฐา สิรินิธิ07/10/2019
51
10/10/2019 16:07:4716:00K plus108น.ส. พรทิพย์ ชีพพานิชไพศาล10/10/2019
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...