ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
IDÚčel a klíčové činnosti zpracování osobních údajůKategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracováníPrávní titul pro zpracování osobních údajůDoba uchování
2
1Odpovídání dotazů týkajících se TA ČR, programů a veřejných soutěží TA ČR a dotazů směřujících na jiné poskytovatele využívajících informační systém ISTA (MV, MPO, MZe) prostřednictvím helpdeskové služby. Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Transakční údaje
Technické údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§ 36a odst. 3 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb.
3 roky
3
2Registrace, evidence a úpravy uživatelských údajů uživatelů informačních systémů TA ČR (např. ISTA, ISRB2) za účelem jejich využíváníIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Transakční údaje
Technické údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§9 zák. č. 130/2002 Sb.
2 roky od poslední aktivity
4
3Správa OÚ řešitelů v projektu za účelem hodnocení projektuIdentifikační údaje
Popisné údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§9 a §32 odst. 1 zák. č. 130/2002 Sb.
§2 odst. (1b.3) nař. vl. 397/2009 Sb.
10 let
5
4Správa OÚ řešitelů v projektu za účelem exportování do ISVAVAIIdentifikační údajePrávní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§9 a §32 odst. 1 zák. č. 130/2002 Sb.
§2 odst. (1b.3) nař. vl. 397/2009 Sb.
10 let
6
5Správa OÚ fyzických osob u projektu za účelem kontaktování v průběhu řešení projektuIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§9 a §32 odst. 1 zák. č. 130/2002 Sb.
§2 odst. (1b.3) nař. vl. 397/2009 Sb.
10 let
7
6Správa OÚ fyzických osob u projektu za účelem provádění změn, kontrol a monitoringu podporovaných projektůIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§9 a §32 odst. 1 zák. č. 130/2002 Sb.
§2 odst. (1b.3) nař. vl. 397/2009 Sb.
10 let
8
7Správa OÚ osoby oprávněné jednat za uchazeče za účelem podpisu smlouvy o podpořeIdentifkační údajePrávní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§9 zák. č. 130/2002 Sb.
10 let
9
8Registrace, evidence a úpravy OÚ hodnotitelů za účelem poskytnutí dat pro uzavření rámcové smlouvy hodnotitele s TA ČRIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Transakční údaje
Technické údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§31 odst. (2) a §36a odst. (3) zák. č. 130/2002 Sb.
§2 odst. (1i) nař. vl. 397/2009 Sb.
2 roky od konce smlouvy
10
9Ztotožnění statutárního zástupce za účelem podpisu smlouvy o finanční podpoře / změny v projektuIdentifikační údajeSplnění smlouvy – čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR10 let
11
10Ztotožnění hodnotitele za účelem podpisu rámcové smlouvy pro hodnocení projektů TA ČRIdentifikační údajeSplnění smlouvy – čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení GDPRpo dobu trvání smlouvy
12
11Sběr hodnotitelských údajů za účelem přiřazení hodnotitele k hodnocení projektů TA ČRIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§ 36a odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb.
po dobu trvání smlouvy + anonymizované / pseudonymizované další 2 roky
13
12Ověření beztrestnosti statutárního orgánu příjemce před podpisem smlouvy o podpořeIdentifikační údajeSplnění smlouvy – čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR10 let
14
13Ověření beztrestnosti hodnotitele před podpisem rámcové smlouvy pro hodnocení projektů TA ČRIdentifikační údajeSplnění smlouvy – čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR10 let
15
14Vypracování analýzy / hodnocení projektů na základě poskytnutých OÚ v projektu nebo návrhu projektuIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
§ 36a odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb.
do skončení projektu + anonymizované / pseudonymizované další 2 roky
16
15Vypracování analýz / evaluací projektů na základě poskytnutých OÚ v projektu nebo návrhu projektuIdentifikační údaje
Popisné údaje
Oprávněný zájem – čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR dle
§ 36a odst. 3 písm a) zákona č. 130/2002 Sb.
10 let
17
16Evaluace hodnotitelské činnosti externím zpracovatelem osobních údajů za účelem zlepšení hodnocení projektů TA ČRIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPRdo skončení projektu + anonymizované / pseudonymizované další 2 roky
18
17Správa autorských výstupů řešitele za účelem vykazování výsledků výzkumu do ISVAVIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Právní povinnost – čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR:
nař. vlády 397/2009 Sb.
10 let
19
18Správa osobních návštěv v Kanceláři TA ČR v návštěvní knize za účelem ochrany sídla TA ČRIdentifikační údaje
Zvláštní údaje
Oprávněný zájem – čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR1 rok
20
19Provozování kamerového systému za účelem ochrany sídla TA ČRZvláštní údajeOprávněný zájem – čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR90 dní
21
20Webová prezentace TA ČR — zpracování nutných cookiesIdentifikační údaje
Transakční údaje
Technické údaje
Oprávněný zájem – čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení GDPRpo dobu používání webové prezentace
22
21Webová prezentace TA ČR — zpracování preferenčních, analytických a marketingových cookies dle nastavení prohlížeče návštěvníkaIdentifikační údaje
Transakční údaje
Technické údaje
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPRdle nastavení prohlížeče návštěvníka
23
22Newsletter TA ČR — zpracování cookiesIdentifikační údaje
Transakční údaje
Technické údaje
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPRdle nastavení prohlížeče návštěvníka
24
23Zasílání elektronických letáků TA ČR o nadcházejících a uplynulých událostech v prostředí VaV, o programech TA ČR a novinkách v prostředí VaVIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPRdo odhlášení odběru oběžníku
25
24Agenda pověřence pro ochranu osobních údajůIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Souhlas – kap. III Nařízení GDPR3 roky
26
25Správa OÚ v INKA za účelem kontaktování pro nastavení nových intervencí podpory aplikovaného výzkumu a vyhodnocení realizace a dopadů stávajících programů TA ČRIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Oprávněný zájem – čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR
§ 36a odst. 3 písm a) zákona č. 130/2002 Sb.
3 roky
27
26Zpracování OÚ z webových pozvánek na semináře/webináře pro programy TA ČR za účelem poskytnutí služby semináře/webinářeIdentifikační údaje
Kontaktní údaje
Splnění smlouvy – čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR4 roky
28
27Zpracování OÚ za účelem povinného testování zaměstnanců covid-19Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Právní povinnost – čl. 6. odst. 1 písm. c) Nařízení GDPRpo dobu využití údajů pro zpracování hygienickou stanicí hl. města Prahy
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100