วิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.1 ภาค 2 ปีกศ.2556
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
3
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ห้องเรียน
4
ระดับชั้น
วิชา
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
จำนวน (คน)
รวม
5
ม.101-ม.104ค20216 โครงงานคณิตศาสตร์1.0วรรณภรณ์ 1596246
6
ค20208 การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจำนวน11.0ศุภณัฐ13245
7
ว20213 เปิดโลกชีววิทยา1.0ศิริญญา6223
8
ว20217 ดาราศาสตร์เบื้องต้น1.0อุไรวรรณ,ขวัญตา24325
9
อ 20207 การพูดในที่ประชุมชน,อ 20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
1.0ญาณิศา,วันทนีย์3243
10
ง20215 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ
1.0พรพิมล 11236
11
ง20216 ออกแบบเวบไซต์เบื้องต้น1.0ฐปนวัฒน์24244
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Loading...
Main menu