ระบบออกเลขคำสั่งแบบออนไลน์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลา
เลขคำสั่ง
ลงวันที่เรื่อง
ผู้ออกคำสั่ง
2
27/3/2018, 14:26:1527/6120/3/2018
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561
จารึก สุทิน
3
29/3/2018, 9:17:0228/6129/3/2018คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนของกลุ่มสาระ
สิริรัฐ แก้วคง
4
29/3/2018, 9:17:5329/6129/3/2018คำสั่งแต่งตั้ง (เกี่ยวกับหนังสือเรีนน)
สิริรัฐ แก้วคง
5
31/3/2018, 15:17:1430/25611/4/2561แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงิน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
ชินา ฮอดจ์สัน
6
3/4/2018, 17:22:3632/25612/4/2018
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกาาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาา ภายในสถานศึกษา
จิตติมา วชิระพงษ์
7
4/5/2018, 7:21:1233/25614/5/2018เดินทางไปราชการ วันที่ 11 พค 61
รัตนา ด่านไชยเพชร
8
9/5/2018, 10:25:0034/615/9/2018
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑)
สุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
9
11/10/2018, 11:39:4787/611/10/2018
แต่งตั้งข้าราชการครู - ลูกจ้างประจำอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการกลางวันและกลางคืน
ราเชนทร์ รักจันทร์
10
11/10/2018, 19:20:1491/6110/10/2018ไปราชการ Intensive Boot Camp Course
ชินา ฮอดจ์สัน
11
12/10/2018, 7:40:4492/6210/10/2018ไปราชการ โครงการประชุมสัมมนาการเงินและพัสดุ
ชินา ฮอดจ์สัน
12
16/10/2018, 22:58:289316/10/2018คำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครั้งที่ 2/61
สุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
13
23/10/2018, 7:19:5494/256122/10/2018อบรม PLC ภาษาอังกฤษ
ชินา ฮอดจ์สัน
14
23/10/2018, 7:20:3495/256122/10/2018อบรมบัญชี
ชินา ฮอดจ์สัน
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu