ระบบออกเลขคำสั่งแบบออนไลน์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลา
เลขคำสั่ง
ลงวันที่เรื่อง
ผู้ออกคำสั่ง
2
27/3/2018, 14:26:1527/6120/3/2018
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561
จารึก สุทิน
3
29/3/2018, 9:17:0228/6129/3/2018คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนของกลุ่มสาระ
สิริรัฐ แก้วคง
4
29/3/2018, 9:17:5329/6129/3/2018คำสั่งแต่งตั้ง (เกี่ยวกับหนังสือเรีนน)
สิริรัฐ แก้วคง
5
31/3/2018, 15:17:1430/25611/4/2561แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงิน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
ชินา ฮอดจ์สัน
6
3/4/2018, 17:22:3632/25612/4/2018
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกาาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาา ภายในสถานศึกษา
จิตติมา วชิระพงษ์
7
4/5/2018, 7:21:1233/25614/5/2018เดินทางไปราชการ วันที่ 11 พค 61
รัตนา ด่านไชยเพชร
8
9/5/2018, 10:25:0034/615/9/2018
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑)
สุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu