ตารางเวรแพทย์เดือนกันยายน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางเวรแพทย์เดือนกันยายน 2560
2
วันที่วัน08.00-12.00
คลินิกตา08.00-16.00
12.00-16.00(ห้องตรวจ1)12.00-16.00(ห้องตรวจ2)
นอกเวลาจันทร์-ศุกร์(16.00-20.00)
นอกเวลาเสาร์-อาทิตย์(08.00-12.00)
3
1ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
พญ.ฐาปนีย์
4
2เสาร์พญ.ดวงกมล
5
3อาทิตย์นพ.อภิชัย
6
4จันทร์--พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม)
พญ.นนทพรรณ(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
นพ.ลั่นหล้า
7
5อังคาร
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
-พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)พญ.ฐาปนีย์
8
6พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-
นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)นพ.อภิชัย
9
7พฤหัสบดีนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)
นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)
พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์)พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)พญ.นภารัตน์
10
8ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
นพ.ลั่นหล้า
11
9เสาร์พญ.พิระดา
12
10อาทิตย์พญ.ดวงกมล
13
11
วัันจันทร์
--พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม)
พญ.นนทพรรณ(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
นพ.ลั่นหล้า
14
12อังคาร
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
-พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)พญ.วันดี
15
13พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-
นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)นพ.ชัยวัฒน์
16
14พฤหัสบดี
นพ.ธารินทร์(เวชศาสตร์ครอบครัว)
นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)
พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์)พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)พญ.นภารัตน์
17
15ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
นพ.สมปราชญ์
18
16เสาร์พญ.เพ็ญพรรณ
19
17อาทิตย์นพ.สุรศักดิ์
20
18จันทร์นพ.สุรศักดิ์ -พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม)
พญ.นนทพรรณ(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
นพ.สุรศักดิ์
21
19อังคารนพ.ธีระพันธ์-พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)พญ.วันดี
22
20พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-
นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)
พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)พญ.พิระดา
23
21พฤหัสบดี
นพ.ธารินทร์(เวชศาสตร์ครอบครัว)
นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)
พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์)พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)พญ.เพ็ญพรรณ
24
22ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
นพ.สมปราชญ์
25
23เสาร์พญ.นนทพรรณ
26
24อาทิตย์พญ.นนทพรรณ
27
25จันทร์นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)-พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม)
พญ.นนทพรรณ(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
พญ.จงกลรัตน์
28
26อังคาร
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
-พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)นพ.ชัยวัฒน์
29
27พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-
นพ.ธารินทร์(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)พญ.พิระดา
30
28พฤหัสบดี
นพ.ธารินทร์(เวชศาสตร์ครอบครัว)
นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)
พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์)พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)พญ.จงกลรัตน์
31
29ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
นพ.ธารินทร์
32
30เสาร์นพ.ธารินทร์
33
34
หมายเหตุ ตารางแพทย์ตรวจทุกท่านเป็นตารางตรวจโรคทั่วไป ยกเว้นวันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ให้บริการคลินิกตา
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu