ตรวจสอบข้อมูลพิกัดและรูปถ่าย Gishealth
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ระดับ
จังหวัดหมายเหตุ
พิกัดคลินิก
พิกัดร้านขายยา
รวมพิกัด
พิกัด อย.จำนวนต่าง
ข้อมูลพื้นฐานคลินิก
ข้อมูลพื้นฐานร้านยา
รวม
รูปถ่ายคลินิก
รูปถ่ายร้านขายยา
รวมรูปถ่าย
รหัสสนย.ประเภทย่อยชื่อภาพการส่งข้อมูล
2
1นครพนม89106195201061092157194165มีครบตามรหัส สนย.CD
3
1น่าน8375158083751586753120มีครบตามรหัส สนย.CD
4
1บุรีรัมย์26319746018277201478258196454มีครบตามรหัส สนย.
5
1
ประจวบคีรีขันธ์
1402253651214423337796227323มีครบตามรหัส สนย.CD
6
1พิจิตร218168386-13205168373187152339มีครบตามรหัส สนย.CD
7
1ยะลารออัพโหลด ปรับขนาด10394197231111092209990189มีีครบตามรหัส สนย.
8
1ลำพูน1398822701398822713988227มีครบตามรหัส สนย.
9
1ศรีสะเกษ2031653686203171374203163366มีครบตรงตามรหัส สนย.CD
10
1สมุทรสงคราม5750107158501085750107มีครบตรงตามรหัส สนย.CD
11
1สุโขทัย164992634319611030616597262มีครบตามรหัส สนย.CD
12
1อยุธยา17135352433184373557116306422มีครบตรงตามรหัส สนย.ภาพอยู่ใน ext.HDD,CDCD
13
1อุทัยธานี99731723101741759973172มีครบตรงตามรหัส สนย.
14
1ตราด67721392769971666771138มีีครบตามรหัส สนย.CD
15
1ตาก10988197471361082446987156 มีครบ ตามรหัส สนย.CD
16
1สิงห์บุรี7797174582971796491155มีครบตามรหัส สนย.CD
17
1อำนาจเจริญ5559114355621175255107มีีครบแนบไฟล์มาในexcelCD
18
1นนทบุรี4435439862555247171241436521957มีครบตามรหัส สนย.CD
19
1ระนอง384987-6324981314273มีครบตามรหัส สนย.
20
1หนองคาย13197228-108120012013194225มีครบตามรหัส สนย.
21
1
สมุุทรปราการ
2916539443244158531268278635913มีีครบตรงตามรหัส สนย.
22
1มหาสารคาม203952984422112134220358261มีครบตามรหัส สนย.
ไม่สามารถส่ง หมายเลขโทรศัพท์
CD
23
1ยโสธร5573128881001162165572127มีครบตามรหัส สนย.
24
1อุดรธานี22320542827334735470115098248มีีครบ
มีรูปที่ไม่มีรหัส สนย. ปนมา ไม่สามารถระบุได้จากประเภท
25
1สุรินทร์สนย. ส่งแก้รหัสใหม่+รูปภาพ16013029011171130301159130289มี ครบตามรหัส สนย.CD
26
1บึงกาฬ6371134563761396171132มีีครบตามรหัส สนย.CD
27
1หนองบัวลำภู5864122378376159514596มีครบตามรหัส สนย.25/6/2015CD
28
1เลย14111725841171128299141117258มีีครบตามรหัส สนย.
29
1เพชรบุูรณ์27217044271319194513264148412มีครบตรงตามรหััสCD
30
1มุกดาหาร5165116954711253665101ครบตรงตามรหััส
31
1สระบุรี17826143947198288486165153318มีครบตามรหัส สนย.CD
32
1อ่างทอง53571106995841795357110CD
33
1แม่ฮ่องสอน172037-1171936142034มีครบ
34
1พิษณุโลก27222749974324249573225169394มีครบตามรหัส สนย.
35
1ชัยภูมิ
จังหวัดส่ง ข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติม
21715036761282146428201133334มีครบตามรหัส สนย.
ส่งรูปเพิ่มภายหลัง 4 รูป
36
1สงขลา4162426583914755741049416242658มีครบตามรหัส สนย.
37
1กาญจนบุรี108144252107158201359106112218มีครบตามรหัส สนย.
38
1
สุราษฎร์ธานี
472485957525234861009461485946มีีครบตามรหัส สนย.
39
1ระยอง
มีเพิ่มเติมรอบ2 ส่งข้อมูลครบแล้ว
232247479163301341642202158360มีครบตามรหัส สนย.
40
1ลำปาง2101583681211158369210158368มีครบตามรหัส สนย.CD
41
2เพชรบุรียังไม่จ่่ายเงิน108102210931581453037779156มีครบตามรหัส สนย.
42
2สตูลยังไม่จ่ายเงิน5771128166975144531366มีครบตามรหัส สนย.
มีภาพซ้ำและไม่พบร้าน 4 ภาพร้านยา
CD
43
2ลพบุรีแก้ชื่ื่อรูปร้านยา คลินิก2502364861527023150192126218มีครบไม่ตรงตามรหัสสนย.
44
2ตรัง
ร้านยา เพิ่มเลขที่ใบอนุญาต,คลินิกใบอนุญาติ ชื่อผู้จด ดำเนินการ
20413433870249159408203112315มีครบตามรหัส สนย.
45
3นครราชสีมา
รูปภาพอยู่ในแผ่นซีดี
คลินิก (รหัส 452 + ชื่อ 77 = 529)
ร้านยา (รหัส 409 + ชื่อ 26 = 435)
5394469851035565321088529435964ส่งเป็น ซีดีพิกัด จากรูป
46
3กระบี่รูปภาพชื่อไม่ตั้งตาม สนย. CD17317234535191189380173172345มีครบ
ยัังไม่ส่งภาพคลินิก+ร้านยา
47
3จันทบุรีไม่ส่งรูป16715432101671543210มีครบยังไม่ส่งภาพ
48
3ปราจีนบุรีไม่ส่งรูป108123231131151292440มี
คลินิกเฉพาะทางไม่ระบุประเภทย่อย
ยังไม่ส่งรูป
49
3สกลนคร
ไม่ส่งรูปร้านขายยา เลขทีใบอนุญาต,คลินิกขาดรหัส สนยและเลขที่ใบอนุญาต
681892571371822123942424มีครบยัังไม่ส่งรูปร้านยา
50
3สระแก้วไม่ส่งรูป8410318713901102000มี
คลินิกเฉพาะทางไม่ระบุประเภทย่อย
ยังไม่่ส่งรูป
51
3พังงา
ไม่มีรหัส สนย. คลินิกเฉพาะทางไม่ระบุประเภทย่อย
566812487113982116161ขาดคลินิก
คลินิกเฉพาะทางไม่ระบุประเภทย่อย
ยัังไม่่ส่งภาพคลินิก
52
3ปัตตานีไม่ส่งรูป9768165299681670มีครบ
ยัังไม่ส่งภาพคลินิก+ร้านยา
53
3พะเยา
คลิินิกไม่มีพิกัด,ไม่มีรหัสสนย.,ร้านยาไม่มีรหัส สนย.
0262614787861730ไม่มีครบ
ยัังไม่ส่งภาพคลินิก+ร้านยา
54
3เชียงใหม่
ไม่มีรหัสสนย ทั้งคลินิกและร้านยา,ชื่อภาพไม่ตามรหัส
17228045210507477551502172172ไม่มีครบ
ไม่ตรงตามรหัสสนย.,ยังไม่ส่งภาพร้านยา
55
3นครปฐมไม่ส่งรูป (dropbox)126651916103644378010มีครบยังไม่ส่งภาพ
56
4ขอนแก่น11225485741122
57
4ชลบุรี204580512402045
58
4เชียงราย835574261835
59
4สมุทรสาคร0000
60
4อุตรดิตถ์314211103314
61
62
ระดับ 1 หมายถึง ส่งข้อมูลถูกต้อง และครบถ้วน
63
ระดับ 2 หมายถึง รอแก้ไขข้อมูล
64
ระดับ 3 หมายถึง ยังส่งข้อมุลไม่ครบ
65
ระดับ 4 หมายถึง ยังไม่ส่งข้อมูล
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตรวจสอบความถูกต้อง
แผ่น8
เทียบอย.
แผ่น10
เปรียบเทียบพิกัด
หมายเหตุ
ตัวอย่างคลินิกที่ถูกต้อง
ตัวอย่างร้านขายยาที่ถูกต้อง
สรุปการโอนเงิน
complete