TAPAK ERPH PENDIDIKAN KESIHATAN SK
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
2
3
PENDIDIKAN KESIHATANMINGGU:1DATE:Monday, January 1, 2018, ::
4
TAHUN:1KOMPONEN:Pendidikan Kesihatan
5
KELAS:1BBIDANGPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
6
MASA:8.45TO8.15ASPEK:2.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
7
STANDARD KANDUNGAN2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa
8
STANDARD PEMBELAJARANPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
9
2.1.1 Mengetahui sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.
10
2.1.2 Memahami sebab anggota tubuh dan organ genital hanya boleh disentuh oleh ibu atau doktor untuk tujuan kebersihan, kesihatan dan keselamatan.
11
STRATEGI P&PKAEDAH P&PBAHAN BANTU MENGAJARAKTIVITI PA21
12
Pembelajaran KontekstualTalaqqi MusyafahahPapan putihRally Table
13
Pembelajaran KontekstualLatih TubiPapan putihRally Table
14
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
15
NILAI-NILAI MURNIPETA I-THINKKEMAHIRAN BERFIKIRNILAI-NILAI MURNI
16
Yakin dan berdikari;Tree Map (Peta Pokok)Mengawal pembolehubahAmanah
17
AmanahBrace Map (Peta Dakap)Menyusun aturBekerjasama
18
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
19
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
20
Latihan bertulis
Lembaran Kerja/
Pemerhatian
Amali
/
Soal Jawab
Kuiz
21
22
REFLEKSI & IMPAK
23
24
/
orang murid berjaya dan dapat:
2.1.1 Mengetahui sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.
25
26
/
orang murid berjaya dan dapat:
2.1.2 Memahami sebab anggota tubuh dan organ genital hanya boleh disentuh oleh ibu atau doktor untuk tujuan kebersihan, kesihatan dan keselamatan.
27
28
Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.
29
NOTA/CATATAN
30
PdP di tangguh kerana Kecemasan
31
EVIDEN
32
234567234567
33
-TAHUNMODULAKTIVITITEMASKOBJEKTIFAKTIVITIPRESTASITAFSIRANKELASMINGGUSTRATEGIKAEDAHBBMKBKK 1KBKK 2FORMULA KBKK 1FORMULA KBKK 2FORMULA KBKK 3FORMULA KBKK 4IMPAKTAKSIR
NOTA
34
1
Kecemasan
1
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif  Kebersihan fizikal
1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan perempuan.  Kepala (i) Rambut (ii) Mata (iii) Telinga (iv) Hidung (v) Mulut (vi) Bibir (vii) Gigi  Badan (i) Payu dara (ii) Dada (iii) Bahu (iv) Punggung  Tangan  Paha  Kaki  Kuku  Organ genital (i) Zakar (ii) Faraj  Dubur
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa
2.1.1 Mengetahui sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.#N/ARally Table1ASATUPendekatan Induktif dan DeduktifTalaqqi MusyafahahObjek sebenarNILAI-NILAI MURNIAdilAdilCircle Map (Peta Bulatan)Membuat kaitanAdilAktiviti pengayaan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LEMBARAN KERJA/BUKU AKTIVITI kepada semua pelajar.
PdP ditangguh keesokkannya/hari berikutnya kerana CUTI PERSEKOLAHAN.
35
2
MC
1
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif
1.1.2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif 2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa2.1.2 Memahami sebab anggota tubuh dan organ genital hanya boleh disentuh oleh ibu atau doktor untuk tujuan kebersihan, kesihatan dan keselamatan.Same Different1BDUAPendekatan Berpusatkan GuruBerceritaCDNILAI-NILAI MURNIAmanahAmanahBubble Map (Peta Buih)Membanding dan membezaAmanahAktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid-murid.Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan dengan memberi LATIH TUBI kepada semua pelajar.
36
3
CRK
1
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif
1.1.3 Mengaplikasikan cara menjaga kebersihan fizikal, pakaian dan alatan keperluan diri.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif 2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa2.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.Timed Pair Share1CTIGAPendekatan Berpusatkan MuridLatih TubiKomputerNILAI-NILAI MURNIBaik HatiBaik HatiDouble Bubble Map (Peta Buih Berganda)MengkelaskanBaik HatiSelain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
37
MASA
4
Program Sekolah
1
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif
1.1.4 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan fizikal dan berkongsi alatan keperluan diri.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif 2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa2.1.4 Menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.Talking Chips1DEMPATPembelajaran KonstruktivismeMain PerananCoursewareNILAI-NILAI MURNIBekerjasamaBekerjasamaTree Map (Peta Pokok)Menyusun aturBekerjasamaSelain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
38
7.4505
Kursus
1
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
2.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa
2.1.1 Mengetahui sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial2.0 Kesihatan Diri Dan ReproduktifTeam Stand-N-Share2APembelajaran KontekstualPerbincanganJalur filemNILAI-NILAI MURNIBeraniBeraniBrace Map (Peta Dakap)Mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’Berani
39
8.156
Mesyuarat
1
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
2.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa
2.1.2 Memahami sebab anggota tubuh dan organ genital hanya boleh disentuh oleh ibu atau doktor untuk tujuan kebersihan, kesihatan dan keselamatan.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial2.0 Kesihatan Diri Dan ReproduktifFan-N-Pick2BPembelajaran MasteriPermainanFlashcardsNILAI-NILAI MURNIBerazam / Bercita-cita TinggiBerazam / Bercita-cita TinggiFlow Map (Peta Alir)Mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.Berazam / Bercita-cita Tinggi
40
8.4571
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
2.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa
2.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial2.0 Kesihatan Diri Dan ReproduktifRally Robin2CPembelajaran Akses KendiriPenyelesaian MasalahLaptopNILAI-NILAI MURNIBerdikariBerdikariMulti-flow Map (Peta Pelbagai Alir)Mengenal pasti pernyataan berat sebelahBerdikari
41
9.1581
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
2.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
2.1 Kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif  Sentuhan selamat  Sentuhan tidak selamat  Sentuhan tidak selesa
2.1.4 Menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial2.0 Kesihatan Diri Dan ReproduktifRound Robin2DPembelajaran Pengaturan KendiriTasmikProjektor LCDNILAI-NILAI MURNIBerdisiplinBerdisiplinBridge Map (Peta Titi)Mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabBerdisiplin
42
9.4591
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
3.0 Penyalahgunaan Bahan
3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga serta masyarakat  Ubat
3.1.1 Mengetahui ubat dan kegunaannya.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial3.0 Penyalahgunaan BahanMix-N-MatchKajian Masa DepanKuizModelNILAI-NILAI MURNIBerhati-hatiBerhati-hatiMengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibatBerhati-hati
43
10.15101
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
3.0 Penyalahgunaan Bahan
3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga serta masyarakat  Ubat
3.1.2 Memahami kepentingan ubat dan mematuhi preskripsi doktor.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial3.0 Penyalahgunaan BahanGallery WalkTeori Kecerdasan PelbagaiLakonanNotisNILAI-NILAI MURNIBerhemah TinggiBerhemah TinggiMembuat inferens atau kesimpulanan awalBerhemah Tinggi
44
10.45111
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
3.0 Penyalahgunaan Bahan
3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga serta masyarakat  Ubat
3.1.3 Memahami bahaya pengambilan ubat selepas tarikh luput.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial3.0 Penyalahgunaan BahanLyrical Lessons
Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
Soal JawabProjektor overheadNILAI-NILAI MURNIBerjimat CermatBerjimat CermatMembuat generalisasi atau hipotesisBerjimat Cermat
45
11.15121
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
3.0 Penyalahgunaan Bahan
3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga serta masyarakat  Ubat
3.1.4 Memahami bahaya pengambilan ubat orang lain.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial3.0 Penyalahgunaan BahanWho Am I?
Penyiasatan Saintifik/Eksperimen
ProjekGambarNILAI-NILAI MURNIBersatu paduBersatu paduMentafsirBersatu padu
46
11.45131
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
3.0 Penyalahgunaan Bahan
3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga serta masyarakat  Ubat
3.1.5 Menilai kepentingan menyimpan ubat di tempat yang betul dan selamat.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial3.0 Penyalahgunaan BahanThink-Pair-Share
Pembelajaran Berasaskan Projek
SumbangsaranBahan bercetakNILAI-NILAI MURNIBersimpatiBersimpatiMengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinciBersimpati
47
12.15141
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
4.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian  Emosi  Keperluan  Kehendak
4.1.1 Mengetahui pelbagai emosi iaitu gembira, sedih, takut, marah dan malu.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial4.0 Pengurusan Mental Dan EmosiSpin-N-Think
Pengaplikasian Teknologi
LawatanRadioNILAI-NILAI MURNIBersopan santun / PeramahBersopan santun / PeramahMerumus atau meringkasBersopan santun / Peramah
48
12.45151
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
4.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian  Emosi  Keperluan  Kehendak
4.1.2 Memahami kepentingan meluahkan emosi yang sesuai mengikut situasi.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial4.0 Pengurusan Mental Dan EmosiTraveling File
Pendekatan Inkuiri
PertandinganPerakam pitaNILAI-NILAI MURNIBersyukurBersyukurMembuat keputusanBersyukur
49
1.15161
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
4.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian  Emosi  Keperluan  Kehendak
4.1.3 Memahami maksud keperluan dan kehendak dalam kehidupan.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial4.0 Pengurusan Mental Dan EmosiTeam ProjectTeka-TekiTelevisyenNILAI-NILAI MURNIBertanggungjawabBertanggungjawabMenyelesaikan masalahBertanggungjawab
50
1.45171
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
4.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi dalam kehidupan harian  Emosi  Keperluan  Kehendak
4.1.4 Menganalisis cara mengurus emosi secara berkesan untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial4.0 Pengurusan Mental Dan EmosiHot SeatPerbahasanBuku TeksNILAI-NILAI MURNIBerterima KasihBerterima KasihMemerhatiBerterima Kasih
51
181
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
5.0 Kekeluargaan
5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga  Ahli keluarga  Penjaga
5.1.1 Mengetahui peranan ahli keluarga dan penjaga.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial5.0 KekeluargaanRole PlayLukisanVideoNILAI-NILAI MURNIBertoleransiBertoleransiMengelasBertoleransi
52
191
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
5.0 Kekeluargaan
5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga  Ahli keluarga  Penjaga
5.1.2 Mengetahui keistimewaan diri, ahli keluarga dan penjaga.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial5.0 KekeluargaanThe Yarn YarnCatanPapan putihNILAI-NILAI MURNIIkhlasIkhlasMengukur dan menggunakan nomborIkhlas
53
201
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
5.0 Kekeluargaan
5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga  Ahli keluarga  Penjaga
5.1.3 Mengaplikasi cara menghormati diri, ahli keluarga dan penjaga.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial5.0 KekeluargaanMontajLembaran kerjaNILAI-NILAI MURNIJujurJujurMembuat inferensJujur
54
211
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
5.0 Kekeluargaan
5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga  Ahli keluarga  Penjaga
5.1.4 Menganalisis cara berkomunikasi yang berkesan dengan ahli keluarga dan penjaga.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial5.0 KekeluargaanCetakanNILAI-NILAI MURNIKasih SayangKasih SayangMeramalKasih Sayang
55
221
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
6.0 Perhubungan
6.1 Kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian  Etiket perhubungan dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain
6.1.1 Mengetahui cara menjalin hubungan yang sihat dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial6.0 PerhubunganStensilanNILAI-NILAI MURNIKebebasanKebebasanBerkomunikasiKebebasan
56
231
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
6.0 Perhubungan
6.1 Kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian  Etiket perhubungan dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain
6.1.2 Memahami kepentingan menjalin hubungan yang sihat dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial6.0 PerhubunganPosterNILAI-NILAI MURNIKesederhanaanKesederhanaanMenggunakan perhubungan ruang dan masaKesederhanaan
57
241
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
6.0 Perhubungan
6.1 Kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian  Etiket perhubungan dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain
6.1.3 Mengaplikasi etiket perhubungan antara diri dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial6.0 PerhubunganTiupanNILAI-NILAI MURNIMematuhi Undang-undangMematuhi Undang-undangMentafsir dataMematuhi Undang-undang
58
251
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
6.0 Perhubungan
6.1 Kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian  Etiket perhubungan dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain
6.1.4 Menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa dalam perhubungan.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial6.0 PerhubunganIkatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNIMencintai alam sekitarMencintai alam sekitarMendefinisi secara operasiMencintai alam sekitar
59
261
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
7.0 Penyakit
7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian  Kuman
7.1.1 Mengetahui maksud kuman dan cara kuman merebak.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial7.0 PenyakitArca TimbulNILAI-NILAI MURNIMenepati MasaMenepati MasaMengawal pembolehubahMenepati Masa
60
271
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
7.0 Penyakit
7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian  Kuman
7.1.2 Mengetahui penyakit bawaan kuman.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial7.0 PenyakitAsemblajNILAI-NILAI MURNIMenghargai MasaMenghargai MasaMembuat hipotesisMenghargai Masa
61
281
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
7.0 Penyakit
7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian  Kuman
7.1.3 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri untuk mencegah kuman daripada merebak.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial7.0 PenyakitStabailNILAI-NILAI MURNIMenghormatiMenghormatiMengeksperimenMenghormati
62
291
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
7.0 Penyakit
7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian  Kuman
7.1.4 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial7.0 PenyakitTekatNILAI-NILAI MURNIMenjaga kebersihanMenjaga kebersihanMenjaga kebersihan
63
301
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
7.0 Penyakit
7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian  Kuman
7.1.5 Menilai akibat jika kebersihan diri diabaikan.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial7.0 PenyakitTenunanNILAI-NILAI MURNIMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diriMenjaga Maruah / Harga diri
64
311
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
8.0 Keselamatan
8.1 Menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian  Keselamatan diri  Buli
8.1.1 Mengetahui situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial8.0 KeselamatanAlat Pertahanan DiriNILAI-NILAI MURNIPatriotikPatriotikPatriotik
65
321
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
8.0 Keselamatan
8.1 Menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian  Keselamatan diri  Buli
8.1.2 Mengetahui cara menjaga keselamatan diri daripada situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial8.0 KeselamatanAlat Perhiasan DiriNILAI-NILAI MURNIPemurahPemurahPemurah
66
331
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
8.0 Keselamatan
8.1 Menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian  Keselamatan diri  Buli
8.1.3 Memahami maksud buli, pembuli dan mangsa buli serta kesan perbuatan buli.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial8.0 KeselamatanTalaqqi MusyafahahNILAI-NILAI MURNIPrihatinPrihatinPrihatin
67
341
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
8.0 Keselamatan
8.1 Menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian  Keselamatan diri  Buli
8.1.4 Mengaplikasi kemahiran berkata TIDAK dan mengelak diri daripada membuli dan dibuli.
Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial8.0 KeselamatanBerceritaNILAI-NILAI MURNIRajin / TekunRajin / TekunRajin / Tekun
68
351
Pendidikan Kesihatan
Pemakanan
9.0 Pemakanan
9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat  Makanan dan pemakanan yang berkhasiat
9.1.1 Mengetahui jenis makanan yang berkhasiat.
Pendidikan KesihatanPemakananLatih TubiNILAI-NILAI MURNIRasionalRasionalRasional
69
361
Pendidikan Kesihatan
Pemakanan
9.0 Pemakanan
9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat  Makanan dan pemakanan yang berkhasiat
9.1.2 Memahami kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat
Pendidikan KesihatanPemakananMain PerananNILAI-NILAI MURNISabarSabarSabar
70
371
Pendidikan Kesihatan
Pemakanan
9.0 Pemakanan
9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat  Makanan dan pemakanan yang berkhasiat
9.1.3 Mengaplikasi cara menyimpan makanan dan minuman supaya bersih serta selamat.
Pendidikan KesihatanPemakananPerbincanganNILAI-NILAI MURNITaat / PatuhTaat / PatuhTaat / Patuh
71
381
Pendidikan Kesihatan
Pemakanan
9.0 Pemakanan
9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat  Makanan dan pemakanan yang berkhasiat
9.1.4 Menganalisis kepentingan pengambilan sarapan, makan tengah hari, dan makan malam yang berkhasiat kepada kesihatan diri.
Pendidikan KesihatanPemakananPermainanNILAI-NILAI MURNITabah / CekalTabah / CekalTabah / Cekal
72
391
Pendidikan Kesihatan
Pertolongan Cemas
10.0 Pertolongan Cemas
10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi  Situasi kecemasan
10.1.1 Mengetahui situasi kecemasan.
Pendidikan KesihatanPertolongan CemasPenyelesaian MasalahNILAI-NILAI MURNITolong menolongTolong menolongTolong menolong
73
401
Pendidikan Kesihatan
Pertolongan Cemas
10.0 Pertolongan Cemas
10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi  Situasi kecemasan
10.1.2 Memahami tindakan yang perlu diambil sewaktu berlaku kecemasan.
Pendidikan KesihatanPertolongan CemasTasmikNILAI-NILAI MURNIYakinYakinYakin
74
411
Pendidikan Kesihatan
Pertolongan Cemas
10.0 Pertolongan Cemas
10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi  Situasi kecemasan
10.1.3 Mengaplikasikan kemahiran meminta bantuan apabila berlaku kecemasan.
Pendidikan KesihatanPertolongan CemasKuizNILAI-NILAI MURNI
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling;
75
42LakonanNILAI-NILAI MURNI
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data;
76
43Soal JawabNILAI-NILAI MURNI
Rajin dan tabah;
Rajin dan tabah;Rajin dan tabah;
77
44ProjekNILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar;
78
45SumbangsaranNILAI-NILAI MURNI
Berfikiran kritikal dan analitis;
Berfikiran kritikal dan analitis;Berfikiran kritikal dan analitis;
79
46LawatanNILAI-NILAI MURNI
Luwes dan berfikiran terbuka;
Luwes dan berfikiran terbuka;Luwes dan berfikiran terbuka;
80
PertandinganNILAI-NILAI MURNI
Baik hati dan penyayang;
Baik hati dan penyayang;Baik hati dan penyayang;
81
Teka-TekiNILAI-NILAI MURNI
Bersifat objektif;
Bersifat objektif;Bersifat objektif;
82
PerbahasanNILAI-NILAI MURNI
Beretika dan bersistematik;
Beretika dan bersistematik;Beretika dan bersistematik;
83
LukisanNILAI-NILAI MURNI
Bekerjasama;
Bekerjasama;Bekerjasama;
84
CatanNILAI-NILAI MURNI
Adil dan saksama;
Adil dan saksama;Adil dan saksama;
85
MontajNILAI-NILAI MURNI
Berani mencuba.
Berani mencuba.Berani mencuba.
86
CetakanNILAI-NILAI MURNI
Berfikir secara rasional;
Berfikir secara rasional;Berfikir secara rasional;
87
StensilanNILAI-NILAI MURNI
Yakin dan berdikari;
Yakin dan berdikari;Yakin dan berdikari;
88
PosterNILAI-NILAI MURNI
Pengurusan masa yang baik;
Pengurusan masa yang baik;Pengurusan masa yang baik;
89
CatanNILAI-NILAI MURNI
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
Menghargai keseimbangan alam semula jadi;Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
90
KolajNILAI-NILAI MURNI
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
91
StensilanNILAI-NILAI MURNI
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
Menghargai sumbangan sains dan teknologi;Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
92
TiupanNILAI-NILAI MURNI
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam;
93
Ikatan dan CelupanNILAI-NILAI MURNI
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; danMenghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat; dan
94
Arca TimbulNILAI-NILAI MURNI
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
95
Asemblaj
96
Stabail
97
Tekat
98
Tenunan
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS (KMS)
Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul;
99
Alat Pertahanan Diri
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS (KMS)
Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;
100
Alat Perhiasan Diri
KEMAHIRAN MANIPULATIF SAINS (KMS)
Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul;
Loading...
Main menu