ABCDEFGH
1
THỜI GIANTHÔNG TIN TRẬN ĐẤU
NGÀY CÔNG BỐ DANH SÁCHHẠN CUỐI NHẬN THÔNG TIN NHẬN THƯỞNG👇
(Click vào để xem )
Bảng Xếp Hạng
Tháng 6
Hoặc xem ở trang tiếp theo
2
NGÀY GIỜGIẢI ĐẤUTRẬN ĐẤUDANH SÁCH QUAY VÀ TRÚNG THƯỚNG
3
02/06/202222:00AFC U23 ASIAN CUP 2022THÁI LAN vs VIỆT NAM👉 (Click vào để xem)
Danh sách Soco Tiên Tri 02/06/2022
07/06/202213/06/2022Đã chốt danh sách và trao thưởng
4
05/06/202220:00AFC U23 ASIAN CUP 2022VIỆT NAM vs HÀN QUỐC👉 (Click vào để xem)
Danh sách Soco Tiên Tri 05/06/2022
07/06/202213/06/2022Đã chốt danh sách và trao thưởng
5
08/06/202220:00AFC U23 ASIAN CUP 2022VIỆT NAM vs MALAYSIA👉 (Click vào để xem)
Danh sách Soco Tiên Tri 08/06/2022
09/06/202213/06/2022Đã chốt danh sách và trao thưởng
6
12/06/202223:00AFC U23 ASIAN CUP 2022SAUDI ARABIA vs VIỆT NAM👉 (Click vào để xem)
Danh sách Soco Tiên Tri 12/06/2022
14/06/202225/06/2022
7
15/06/202220:00AFC U23 ASIAN CUP 2022AUSTRALIA vs SAUDI ARABIA👉 (Click vào để xem)
Danh sách Soco Tiên Tri 15/06/2022
16/06/202225/06/2022
8
15/06/202223:00AFC U23 ASIAN CUP 2022UZBEKISTAN vs JAPAN👉 (Click vào để xem)
Danh sách Soco Tiên Tri 15/06/2022
16/06/202225/06/2022
9
18/06/202220:00AFC U23 ASIAN CUP 2022JAPAN vs AUSTRALIA👉 (Click vào để xem)
Danh sách Soco Tiên Tri 18/06/2022
19/06/202225/06/2022
10
19/06/202220:00AFC U23 ASIAN CUP 2022UZBEKISTAN vs SAUDI ARABIA👉 (Click vào để xem)
Danh sách Soco Tiên Tri 19/06/2022
21/06/202225/06/2022
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100