ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Zeeland Public Schools
3
District Dashboard
4
( As required by Public Act 62, 2011 )
5
6
7
8
Average Class Size - Kindergarten to 3rd Grade Total Instructional Days
9
10
Grade2020-212019-202018-192020-212019-202018-19
11
Kindergarten22.1022.2523.38180181181
12
1st Grade22.9524.3022.05
13
2nd Grade24.2322.7924.72
14
3rd Grade24.8424.7224.42
15
16
17
18
Payroll Information - Teachers, Principals, and Superintendent
19
20
Teacher 2020-212019-202018-19Principal 2020-212019-202018-19
21
Minimum$44,250$43,382$42,288 Minimum$86,355$84,668$91,244
22
Average$67,695$69,480$66,192 Average$104,169$102,208$100,067
23
Maximum $98,620$95,350$92,947 Maximum $120,425$116,239$112,980
24
25
26
Superintendent
2020-212019-202018-19
27
Minimum$183,117$175,436$172,396
28
Average$183,117$175,436$172,396
29
Maximum $183,117$175,436$172,396
30
31
32
33
General Fund - Fund Balance
34
35
June 30, 2021
36
June 30, 2020$11,339,962
37
June 30, 2019$8,286,028
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100