032Asean-2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
S 30282
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์ - คณิต
จิตพิสัย
ห้อง 074
3
ครูที่ปรึกษา นายบรรชา กลมภักดี
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
151046น.ส.กษินาฏไพบูลย์ศิริจิต7141055201051
6
251049น.ส.กัญญ์วราขัดชา6131055201049
7
351148น.ส.ชาลิสาศรีวัฒนาปิติกุล8171055201055
8
451178น.ส.ณฐมนพรสุนทรทวี6131055201049
9
551208น.ส.ณัฐชยาวงศ์สมุทร7131055201050
10
651253น.ส.ณิชารีย์เสริมพิบูลชัย7181055201055
11
751290น.ส.ธนัญญากิจทรัพย์ไพบูลย์5171055201052
12
851339น.ส.นภัสพรหมปิติสุทธิธรรม571055201042
13
951399น.ส.บัณฑิตาสัพโส3131055201046
14
1051413น.ส.ปทิตตาศรีอัษฎาพร5161055201051
15
1151432น.ส.ปรียาภรณ์ชูสุวรรณ61420
16
1251498น.ส.พลอยณภัทรกรีวิโรจน์6151055201051
17
1351506น.ส.พัณณ์ชิตาทัศนีย์วุฒิกุล6141055201050
18
1451633น.ส.รมิดาศรีศรทอง6131055201049
19
1551658น.ส.ลักษิกาศิริพรอดุลศิลป์5161055201051
20
1651708น.ส.ศศกรธรฤทธิ์71724
21
1751738น.ส.ศุภาพิชญ์ว่องนิยมเกษตร5813
22
1851767น.ส.สิรตาวาจาบัณฑิตย์6151055201051
23
1951821น.ส.แสงตะวันโพธิ์น้อย61420
24
2051834น.ส.อนงค์ภัทร์กัมลาศพิทักษ์4151055201049
25
2151845น.ส.อภิญญาเสมอวงศ์7141055201051
26
2251879น.ส.อาทิตยาบริสุทธิ์เพ็ชร์7101055201047
27
2351908นายกริชเพชรทองลอง8141055201052
28
2451914นายกฤตยชญ์หล้าหลั่น8211055201059
29
2551936นายกานต์ธนัฐตั้งทวีรัศม์6151055201051
30
2651978นายชญานินเตชะวรงค์8111055201049
31
2752050นายต้นตาลปานสุวรรณ1055201030
32
2852072นายธนธรณ์สุพิทักษ์51520;
33
2952112นายธีรภัทรเดชาเกียรติไกร6121055201048
34
3052125นายนนทพัฒน์เสนาะกรรณ์31518
35
3150726นายนรธีร์เลิศวัฒนกิจกุล7151055201052
36
3252154นายนิศรุจรัตนอร่าม6151055201051
37
3352177นายปฤณมนัสเกียรติ5141055201049
38
3452203นายเปี่ยมธรรมมาลากุล ณ อยุธยา6151055201051
39
3552249นายพีระณัฐเกื้อจิรัฐิติกาล6151055201051
40
3652264นายภัทรพงษ์สาระคง7111055201048
41
3752327นายวงศธรจิระธนาวงษ์6151055201051
42
3852329นายวรทย์จิตอนันตวิทยา6121055201048
43
3952342นายวิชญะมะยะเฉียว7151055201052
44
4052349นายวิศรุตอนรรฆมงคล7141055201051
45
4152418นายอดิศรแสงสี71522
46
42
47
43
คะแนน
48
ตรวจสอบจริงในวันประกาศผล
49
50
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 10 กุมภาพันธ์ 2560
51
paek2551@gmail.com or LineID=paek2551
52
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 72 ปี ชั้น 2
ห้องไร้พรมแดน 431
53
54
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2559
55
863292659
paek2551@gmail.com
ID Line
paek2551
56
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
57
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
58
59
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
60
61
ข้อละ 1 คะแนน
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อาเซียน
หน้าที่พลเมือง3
 
 
Main menu