Läänemaa KOV prioriteedid
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
Jrk nrValdkond
-------------
Omavalitsus
Mereturism,
veeturism
sadamad,
merepääste
TurismMuuseumidEttevõtlusalad/

inkubaator
Muu ettevõtlusinfraSotsiaalinfraKultuur/sportKOV spetsialistide ühiskoolitused?Ühishanked, ühisteenusedHaridusKergliiklusteedVälisvalgustusPargid jmtvesi-kanal (ÜF)kalasadamate võrgustik
3
1HaapsaluPuulaevakeskus
Holmide sadam
Faarvaatri süvendus
Tagalahe keskkonnamõjude uuring
Piiskopilinnus
Raudteemuuseum
Holmide tööstusala,
Kolledž veab loomeinkubaatori arendust
On toetanud munitsipaalrendiruumide mõtet
4
2RidalaFaarvaater,
ühendus Pürksiga?
Tagalahe keskkonnamõjude uuring
Kiltsi lennuvälja kasutuselevõtt
Loodusturismi tootearendus
Mereturism. Merepääste seoses turismiga
Viidastamine
Pullapää rand
Kiltsi tööstusala (3) ainult koostöös suuremate OVdega,
Uuemõisa tööstusalale parem ligipääs, olemasoleva alajaama võimsuse suurendamine
Interneti võimsuse kasvatamine maapiirkondades, tuletõrje veevõtukohad (!), valgustus, juurdepääsuteedhooldekodude infrastruktuuri arendamine, päevakeskuste välja arendamine, munitsipaaleluruumidPanga küla kultuuri- ja spordikeskus (2) (kuulub Ridala põhikooli juurde), lisaks depoohoone 3 päästeautole,
Spordi- ja mänguväljakud (Jõõdre, Panga, Uuemõisa)
jahjah, LOVL turbostamineUuemõisa algkool põhikooliks (1)
Ridala põhikooli võimlahoone
Uuemõisas Haudejaama tee-Ehitajate tee vaheline ühendus, Haapsalu Promenaadi pikendamine UuemõisaniÖkonoomsemate lahendustega asendamineUuemõisa mõisa park, Mäemõisa park (Ridala kooli kõrval)Herjavatootearenduse ja müügi edendamiseks (Indrek Loo kalasuitsuahjude teema edasiarendus paljude kaubanduskeskusteni koos logistika ja turundusega)
5
3Lääne-NigulaPalivere turismi ja tervisespordikeskus,
rahvusvah projekt, turismiobjektide viidastamine, Marimetsa raba
Koela talumuuseumTaebla-Kadarpiku, Palivere, (Taebla ja Palivere tootmisalad prioriteet nr 2) Risti, üksikud eraldiseisvad objektid (nt endised laudakompleksid)
Interneti võimsuse kasvatamine maapiirkondades, talude ühendused, tuletõrje veevõtukohad (!), valgustus, juurdepääsuteedhooldekodude infrastruktuuri arendamine, päevakeskuste välja arendamine, munitsipaaleluruumid, asulate valgustuse uuendamine (3), bussipeatuste valgustusTaebla Kultuuri ja spordikompleks. Linnamäe väikse saali laiendamine piirkonna kultuurisaaliksjahühised arendusdokumendid, jäätmekorraldus, sotsiaalvaldkonna ühisteenused, hariduslikud tugiteenusedTaebla uus koolihoone koos staadioniga (1); Taebla Lasteaia, Risti Kooli, Palivere Põhikooli soojustamineTaebla-Rannaküla, Räägu-Rannaküla, Palivere tootmisala ühendamine, Risti-PiirsaluValla valgustuse üle viimine LED-valgustuseleTaebla tammepark . Linnamäe keskusTaebla aedlinn (Vana-Taebla), Piirsalu. Taebla sademevesi
6
5HanilaVirtsu kalasadam, merelpääste, purjetamine 2teede, külade, puhkekohtade jmt oluliste paikade viidastamine, väljaarendamineHanila muuseumVirtsu ettevõtluskeskus 1Interneti võimsuse kasvatamine maapiirkondadesVatla möison ühiskoolituste korraldamise pooltTeede ühishange;
vee- ja kanalisatsioonirajatiste ühishange
7
4LihulaLihula mõis ja linnusemägi (3)Lihula muuseum (Lihula mõis) (3)Lihula Oja tänava ettevõtlusala. Tootmisaladelt vanade ja amortiseerunud hoonete lammutamineTänavavalgustus, kergliiklusteed, juurdepääsuteede remont. Ühendamine Lihula kaugküttevõrgu, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga Lihula perearstikeskus (2) Lihula sotsiaalhoolekandekeskuse arendamine ja laiendamine (Kasari koolihoone)Lihula kultuurimaja remont (tehnovõrgud). Lihula kooli spordihoone remont ja soojustaminejahÜhiste spetsialistide palkamine. Ühised sotsiaalteenused. Hariduslikud tugiteenused. Teede remondi ühishanked jmsLihula kooli spordihoone remont ja soojustamine (1), Lihula koolihoone remont. Koolistaadioni remont Lihula linna kergliiklusteedevõrgu laiendamineLihula, Kirbla, Tuudi tänavavalgustuse rekonstrueerimine, üleminek LED valgustitele. Tänavavalgustite paigutamine bussipeatustesseLihula mõisa- ja linnusemäe pargi korrastamineLihula, Kirbla ja Tuudi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine vastavalt ÜKV arendamise kavale
8
6KullamaaKasari sild (rahastab RMK), Kullamaa järve arendus (PKT)Marimetsa arendus?Koluvere loss,
kihelkonna muuseum (1),
rahvusvah projekt
Eakate hooldekodu koos Märjamaa vallaga (3)Kullamaa laululava (2),
perekondlik sõprusprojekt Põhjamaadega (Lätti!)
9
7Martnaviida ja sildimajandus (2)Rõude muuseumkasutusest väljalangenud tootmispindade kasutuselevõtmineMustkatete tegemineEndisele Rõude koolihoonele täiendava sisu leidmine nt hooldekodu. Tuletõrje veevõtukohtade võrgustiku loomine. Martna katlamaja ja soojatrassi rek.sõprusprojekt Põhjamaadega (Soome, Lätti!)KOV juhtideleLogopeed, väärteo menetleja (3)Lasteaia ja kooli soojustamine (1)Bussiootepaviljonide valgustaminePaumani tiigiümbruse arendus
10
8NoarootsiÖsterby sadam (1) (süvendamine, kaptenimaja)
merepääste, Hara kalasadama väljaehitamine (2)
Veeturismi arendus piiriüleses projektis, geopark, viikingiradade projekt? Ramsi puhkeala arendamine, Noarootsi /Osmussaare/piirkonna turismiradaLyckholmi muuseum, Osmussaare koduloomuuseumväikeettevõtluse toetamine (Österby sadama teenused)kergliiklustee Österby, Noarootsi-Uuemõisa otsetee, internetiühendusSotsiaalmaja (aknad) (3), külade keskuste valgustus ja turvakaamerad kultuurimaja helitehnikatugispetsialistide ühisteenused, ohtlikud jäätmed
11
9NõvaNõva sadam, kaptenimaja
merepääste
Tootearendus
sh Veeturismi arendus piiriüleses projektis, geopark, viikingiradade projekt?
sadama piirkonna ettevõtluse arenduskergliiklustee Nõvalvanurite päevakesus, koduteenuste väljaarendaminekaluriküla taaselustamine, Peraküla teatrilava ehitusLOVL tasemel koostöötugispetsialistide ühisteenusedpõhikooli ülalpidamine
12
10VormsiSviby sadamVeeturismi arendus piiriüleses projektis, geopark, viikingiradade projekt?rahvusvah projektInterneti võimsuse kasvatamine maapiirkondadesTuletõrje veevõtukohtade võrgustikTeede ühishange
13
Võimalikud
rahastusallikad
kala-LEADER, Interreg: Kesk-Läänemere programm ja Eesti-LätiPKT, LEADER, Interreg: Kesk-Läänemere programm ja Eesti-LätiPKT,
Interreg: Kesk-Läänemere programm, LEADER
PKT
Loomemajanduse meede
Euroopa Noored, Kodanike Euroopa, Norden, Norra meede,Interreg - kesk-läänemere programmKOV haldusvõimekuse tõstmise meedeStruktuuritoetuste meede 1.4.2 eeldab vist maakonna koolivõrgu korrastamist, mille tulemusena määratletaks korda tehtavad põhikoolid. Struktuuritoetuste meede 6.3.1 "Energiasäästlik tänavavalgustus"ühisveevärk srukt toetuse meede 7.1.1 (KIK) "Kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ja nõuetekohane reovee puahstamine üle 2000 ie koormusega reoveekogumisaladel"
14
lammutamine - struktuuritoetuse meede 7.2.2, arvatavasti KIKi altühisveevärk srukt toetuse meede 7.1.1 (KIK)väikeprojektid EASi Regionaalsete investeeringutoetuste meetmeststruktuuritoetuse meetmed 12.1.1 ja 12.1.4väikeprojektid EASi Regionaalsete investeeringutoetuste meetmest
15
interneti võimsuse kasvatamine: struktuuritoetuse meede 11.1.1 (riiklik valguskaabel)Tuletõrje veevõtukohtade jaoks meedet ei näe, kuid tulemas on metsa ja maastikupõlengute võimekuse kasvatamine strukt f meede 8.2.2 millega saaks soetada vastava auto.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu