กรอกรายผู้ร่วมประชุมศปก ภจว ร้อยเอ็ด.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
รายชื่อผู้ร่วมประชุม ศปก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
2
ประจำวันที่ 8 ตุบาคม 2561
3
ลำดับสภ.มา
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าประชุม (หัวโต๊ะ)
ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ชื่อ-สกุล ตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
4
ภ.จว.ร้อยเอ็ด
นายตำรวจเวรผู้ใหญ่
5
หัวหน้าเวรฯ
6
ร้อยเวรฯ
7
8
1
เมืองร้อยเอ็ด
1
พ.ต.ท.เริงศักดิ์ สุวรรณศรี
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ081-9658455
ร.ต.ต.นพรัตน์ สุประไตร
รองสว(ป)087-2130599
9
2เกษตรวิสัยพ.ต.ต.อดิศร อินธิจักรสว.(สอบสวน)ฯ‘0982084806ด.ต.อำนาจ พลสุโพธิ์ ผบ.หมู่ฯ0818735968
10
3
จตุรพักตรพิมาน
1
พ.ต.ท.ประดิษฐ์ บำรุงสานต์
สว.(สอบสวน)ฯ087-8578531
ร.ต.ท.เจริญ ปรุงเสริม
รอง สว.(ป.)ฯ089-3961002
11
4เสลภูมิ1สว.อก.ฯ819542482ด.ต.แสวง พลหาญผบ.หมู่ฯ688623226
12
5ธวัชบุรี1พ.ต.ท.เชิดชัย ถนอมชีพสวป.ฯ086-3587964ด.ต.สุพจน์ สุงฆคามผบ.หมู่ฯ098-1466355
13
6โพนทอง1
14
7สุวรรณภูมิ1
พ.ต.ท.ภาณุภัค ประเสริฐสังข์
สวป.มาช่วยราชการ092-910-4464
ส.ต.ท.อนุสรณ์ รังไสย์
ผบ.หมู่(ป.)ฯ080-408-1943
15
8พนมไพร
16
9ศรีสมเด็จ1พ.ต.ท.นิรันดร  เขตเจริญสว.อก.089-9444177ร.ต.ต.จุมพล  สองศรีรอง.สว.(ป)ฯ080-7549959
17
10หนองพอก1พ.ต.ท.ถนอม บุตรพรมรอง ผกก.สส.ฯ092-4539895
ด.ต.พงษ์พิพัฒน์ ไชยพิมพา
ผบ.หมู่.(ป.)ฯ
097-3342846
18
11จังหาร1
พ.ต.ท.ยศพัฒน์ เกรียรติกรทวียศ
09-7732055
ด.ต.หญิง จิราพร ดอนเส
081-7298630
19
12โพนทราย1พ.ต.ท.บุญมี ไทยอ่อนสว.(สอบสวน)ฯ08 0012 0410ด.ต.จำรัส โมเม
ผบ.หมู่.(ป.)ฯ
092 751 5782
20
13ปทุมรัตน์
21
14เมยวดี1พ.ต.ท.อุดม รัตนสุทธิสว(สอบสวน)080-0057938ด.ต.สุริยัน พลเยี่ยม
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ
091-0588787
22
15เมืองสรวง1พ.ต.ท.ภทรพล ภาษีรอง ผกก.(สอบสวน)ฯ819756533ส.ต.ท.สุทธิพงษ์ ดุนาผบ.หมู่(ป.)ฯ
23
16โพธิ์ชัย1พ.ต.ต.ปุณมนัส สังสุวรรณสว.อก.ฯ06 1052 5462ด.ต.ศักดิ์ดา ภูมิภาคผบ.หมู่(ป.)ฯ08 7233 0574
24
17อาจสามารถ
25
18เชียงขวัญ1พ.ต.ท.ธณัฐพงษ์ ภูมิภาคสว.อก.089-4212720
ด.ต.เรืองศิลป์ รมรัตน์
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
26
19ทุ่งเขาหลวง1พ.ต.ท.พรศักดิ์ ศรีโพธารอง ผกก.ป.ฯ081-7699166
ด.ต.บุญศรี พรมศรีแก้ว
ผบ.หมู่(ป.)ฯ095-6704159
27
20หนองฮี1พ.ต.ท.ณรงค์ ศรีตระกูลรอง ผกก.สส.ฯ088-5721340
ส.ต.ต.ณัฐสิทธิ์ วรรณศิริ
ผบ.หมู๋(ป.)ฯ086-7164868
28
21โคกสว่าง
29
22หน่อม
30
23โพธิ์ทอง1
พ.ต.ต.รุ่งวิทยา บุญวิเศษ
สวป.ฯ09-9472-8585
ด.ต.นิมิตร แก้วไพทูลย์
ผบ.หมู่่(ป.)ฯ
09-8634-5109
31
24สว่างร.ต.ท.ชัยณรงค์ พลเยี่ยมรอง สว(ป)089 5726741ด.ต.สุนันท์ เกษีสังข์ผบ.หมู่(ป)086 2331471
32
25ดงครั่งใหญ่1พ.ต.ท.คำม่วน จ่าภาสว.(สอบสวน)ฯ085-2782010ด.ต.อุดมผบ.หมู่(ป)ฯ081-2600436
33
26เชียงใหม่
34
27บ้านบัวขาว1พ.ต.ท.วิเชียร มโนธรรมสวป.080-6789433ด.ต.ภัทรพล โยทานันท์ผบ.หมู่(ป.)ฯ093-4658555
35
28ขวาว1พ.ต.ท.ศรศิลป์ เปล่งชัยรอ ผกก.(สอสน)ฯ088-0703389ส.ต.ท.ภาษิต จิตมงคล
36
29หนองแวงควง1ร.ต.อ.ไพฑูรย์ ผาลิการองสวป.ฯ094-3913902ร.ต.ต.คำพันธ์ โสภาใฮรอง สว(ป)ฯ084-9523600
37
30ม่วงลาด1ร.ต.ท.ถาวร. สีสองเมืองรอง สวป.ฯ087-5113568ดต.กิตติกร พลเยี่ยมผบ.หมู่(ป.)ฯ089-9431092
38
31ดู่ใหญ่1ร.ต.อ.รัชพล บัวสอนรอง สว(สอบสวน)081-0565092
ร.ต.ท.ธีระพงษ์ ไชยเกตุ
รอง สว(ป)ฯ062-0925849
39
32บ้านดู่1ร.ต.อ.บุญมา บัวจันทร์รอง สวป.ฯ098-6101942
ด.ต.สิทธินนท์ หารสุโพธิ์
ผบ.หมู่(ป.)ฯ087-5074050
40
33หัวโทน1พ.ต.ท.ทินกร   เถินมงคลสวป.ฯ.081-8738414ด.ต.ประสาท  ใจละม่อมผบ.หมู่(ป.)ฯ089-9323019
41
เข้าร่วมทดสอบ25
42
ไม่เข้าร่วมทดสอบ8
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu