לוח מבחנים בית ט'
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
בית ט' - לוח מבחנים רבעון א' ב'
2
3
תאריךיוםת.עבריט'1ט'2ט'3ט'4ט'5
4
2.9.2018אכ"ב אלולפתיחת שנת הלימודים תשע"ט
5
3.9.2018בכ"ג אלולחשיפהלפרוייקטרחפניםייחודילשכבה
6
4.9.2018גכ"ד אלולשעורחברהמטעםתנועתהנוער
7
5.9.2018דכ"ה אלול
8
6.9.2018הכ"ו אלולשעות 3+4 ארוחת בוקר שכבתית
9
7.9.2018וכ"ז אלול
10
8.9.2018שבתכ"ח אלול
11
9-11.9.2018א-גכ"ט אלול-ב' תשריראש השנה
12
12.9.1018דג' תשרישעות 3-6 - סדנאות גיבוש כתתיות
13
13.9.2018הד' תשרי
14
14.9.2018וה' תשרי
15
15.9.2018שבתו' תשרי
16
16.9.2018אז' תשרי
17
17.9.2018בח' תשרי
18
18-19.9.2018ג-דט'-י' תשריכיפור
19
20.9.2018הי"א תשרי
20
21.9.2018וי"ב תשרי
21
22.9.2018שבתי"ג תשרי
22
23.9-2.10.2018א-גי"ד-כ"ג תשריסוכות
23
3.10.2018דכ"ד תשרי
24
4.10.2018הכ"ה תשרימתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
25
5.10.2018וכ"ו תשרי
26
6.10.2018שבתכ"ז תשרי
27
7.10.2018אכ"ח תשרי
28
8.10.2018בכ"ט תשרי
29
9.10.2018גל' תשרי
30
10.10.2018דא' חשוון
31
11.10.2018הב' חשוון
32
12.10.2018וג' חשוון
33
13.10.2018שבתד' חשוון
34
14.10.2018אה' חשווןאנגלית
35
15.10.2018בו' חשוון
36
16.10.2018גז' חשוון
37
17.10.2018דח' חשוון
38
18.10.2018הט' חשווןאנגלית
39
19.10.2018וי' חשוון
40
20.10.2018שבתי"א חשוון
41
21.10.2018אי"ב חשווןיום הזיכרון ליצחק רבין - טקס+שיעור חינוך
42
22.10.2018בי"ג חשווןאנגליתאנגליתאנגלית
43
23.10.2018גי"ד חשוון
44
24.10.2018דט"ו חשוון
45
25.10.2018הט"ז חשווןעברית
46
26.10.2018וי"ז חשוון
47
27.10.2018שבתי"ח חשוון
48
28.10.2018אי"ט חשוון
49
29.10.2018בכ' חשווןעבריתעבריתעבריתעברית
50
30.10.2018גכ"א חשווןבחירות לרשות המקומית - יום שבתון
51
31.10.2018דכ"ב חשוון
52
1.11.2018הכ"ג חשוון
53
2.11.2018וכ"ד חשוון
54
3.11.2018שבתכ"ה חשוון
55
4.11.2018אכ"ו חשוון
56
5.11.2018בכ"ז חשווןיוםגיבוש שכבתי לכל השכבה
57
6.11.2018גכ"ח חשווןצרפתיתצרפתיתצרפתיתצרפתיתהרצאה אלשייך
58
7.11.2018דכ"ט חשוון
59
8.11.2018הל' חשווןמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
60
9.11.2018וא' כסלו
61
10.11.2018שבתב' כסלו
62
11.11.2018אג' כסלופיסיקהפיסיקה
63
12.11.2018בד' כסלופיסיקה
64
13.11.2018גה' כסלופיסיקהפיסיקה
65
14.11.2018דו' כסלו
66
15.11.2018הז' כסלו
67
16.11.2018וח' כסלויום הסובלנות הבינלאומי
68
17.11.2018שבתט' כסלו
69
18.11.2018אי' כסלו
70
19.11.2018בי"א כסלוכימיהכימיהאנגליתכימיהאנגלית
71
20.11.2018גי"ב כסלו
72
21.11.2018די"ג כסלויום שיא בנושא אהבה
73
22.11.2018הי"ד כסלו
74
סוף רבעון א'
75
23.11.2018וט"ו כסלו
76
24.11.2018שבתט"ז כסלו
77
25.11.2018אי"ז כסלוכמיה
78
26.11.2018בי"ח כסלוערבית/צרפתית
79
27.11.2018גי"ט כסלוערביתערביתערביתערבית
80
28.11.2018דכ' כסלויום שדה הרצאה רז נזריהרצאה רז נזרי
81
29.11.2018הכ"א כסלוביולוגיה
82
30.11.2018וכ"ב כסלו
83
1.12.2018שבתכ"ג כסלו
84
לוח מבחנים רבעון ב'
85
86
תאריךיוםת.עבריט'1ט'2ט'3ט'4ט'5
87
2.12.2018אכ"ד כסלויום המורההפניניגביתספרי
88
3.12.2018בכ"ה כסלוביולוגיהספרותחנוכהמירוץ הלפידצרפתית
89
4-10.12.2018ג-בכ"ו כסלו-ב' טבתחנוכהחנוכהחנוכהחנוכהחנוכה
90
11.12.2018גג' טבתהיסטוריההיסטוריההיסטוריה
91
12.12.2018דד' טבתהרצאה סייברהרצאה סייבר
92
13.12.2018הה' טבתאנגליתתנ"ךאנגלית
93
14.12.2018וו' טבת
94
15.12.2018שבתז' טבת
95
16.12.2018אח' טבתאנגליתתנ"ךמדעי המחשבסייבר
96
17.12.2018בט' טבת
97
18.12.2018גי' טבתיום שדה
98
19.12.2018די"א טבת
99
20.12.2018הי"ב טבתמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
100
21.12.2018וי"ג טבת
Loading...