ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจสหวิทยศึกษาเมืองใหม่สหวิทยศึกษาผาเสด็จสหวิทยศึกษาวังสีทาสหวิทยศึกษาพหลโยธินสหวิทยศึกษาระพีพัฒน์สหวิทยศึกษาศรีเสาวภาคสหวิทยศึกษาสุวรรณโยธินสหวิทยศึกษาวิหารแดงสหวิทยศึกษาสุวรรณศร
สหวิทยศึกษาวังม่วงชลสิทธิ์
สหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ
สหวิทยศึกษามวกเหล็กมิตรภาพสหวิทยศึกษาลำพญา
2
วัดนาบุญวัดห้วยคงคาวราวาส*อนุบาลทับกวาง*วัดท่าสีโพธิ์เหนือวัดบัวลอยฯ*วัดร่องแซงฯ*วัดหนองตะเฆ่ชุมชนวัดไทยงาม*บ้านราษฎร์เจริญวัดหนองหมูใต้ฯวัดสวนมะเดื่อสามัคคี*บ้านซับสนุ่นบ้านเขาไม้เกวียนบ้านโป่งไทร*
3
วัดขอนหอมวัดบุรีการามบ้านซับบอนวัดท่าคล้อสันมะค่าบกน้อยสามัคคีวัดหนองปลาหมออนุบาลหนองแคฯ*วัดหนองผักชีวัดเจริญธรรมวัดบ้านดอนบ้านมณีโชติสามัคคีบ้านซับกระดานบ้านหลังเขาบ้านซับดินดำ
4
วัดตาลเดี่ยว*วัดหนองน้ำเขียวฯบ้านหนองผักบุ้งวัดหาดสองแควฯวัดหนองจิกฯวัดราษฎร์เจริญฯบ้านคลองห้าฯวัดหนองจอกใหญ่วัดเขาน้อยจอมสวรรค์วัดสหกรณ์รังสรรค์อนุบาลวังม่วงบ้านซับน้อยใต้สามัคคีไทยรัฐวิทยา 68ฯบ้านลำสมพุง
5
บ้านโคกสะอาดบ้านหนองสองห้องวัดป่าไผ่วัดถ้ำเต่าวัดบ้านไผ่วัดหนองอ่างทองวัดลำบัววัดหนองสมัครฯ วัดเขาแก้วมุขดารามวัดคลองใหม่วัดน้อยสามัคคีธรรมฯบ้านโป่งเกตุ*อนุบาลมวกเหล็ก*บ้านท่าพลู
6
วัดชำผักแพววัดเขาลาดวนารามฯนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2วัดบ้านธาตุใต้ฯวัดห้วยขมิ้นวัดโคกกลางวัดคลองห้าวัดห้วยทรายฯชุมชนวัดคลองไทรฯวัดโคกกระต่ายฯบ้านท่าฤทธิ์บ้านคลองไทรวัดบ้านหมากบ้านหนองตอตะเคียน
7
วัดสุนทริกาวาสวัดศรัทธาเรืองศรีชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1วัดเตาปูนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)บ้านใหม่ทุ่งดินขอฯวัดหนองโรงวัดบ้านจานวัดสมานมิตรมงคลวัดหนองตาบุญ*วัดสว่างอารมณ์บ้านหนองมะค่าบ้านซับพริกบ้านเขานมนาง
8
วัดบ้านดงวัดโป่งมงคลบ้านป่าวังกวางวัดบ่อโศรกวัดห้วยทองหลางวัดหนองปลิงวัดราษฎร์บำรุงวัดหนองครกบ้านบางกงวัดศรีสัจจาวาสบ้านโป่งเก้งบ้านหนองผักหนอกวัดมวกเหล็กในบ้านหนองโป่ง
9
วัดโคกกรุงวัดท่ามะปรางบ้านช่องวัดสองคอนกลางบ้านหนองจิกฯวัดหนองสะเดาฯวัดกุ่มหักฯวัดเกาะเซิงหวายวัดสร้างบุญวัดปากน้ำวัดสวนทองรวมมิตรนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมบ้านคลองม่วงเหนือ
10
วัดโป่งก้อนเส้าวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69วัดบ้านลาดวัดสันติวิหารฯวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมชุมชนวัดวิหารแดงฯ*วัดบ้านลำฯวัดคำพรานบ้านหนองเอี่ยวบ้านลำพญากลาง
11
วัดกะเหรี่ยงคอม้าบ้านผังสามัคคี*วัดโพนทองวัดหนองโพธิ์บ้านหัวถนนบ้านซับน้อยเหนือ
12
วัดบึงไม้บ้านหินซ้อนวัดชัยเฉลิมมิตรฯอนุบาลวิหารแดงวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)บ้านซับปลากั้ง
13
ชุมชนวัดบำรุงธรรมวัดขอนชะโงกฯ
14
15
อ.แก่งคอย 39 รร. อ.หนองแค 37 รร. อ.วิหารแดง 22 รร.
16
อ.มวกเหล็ก 28 รร. อ.วังม่วง 9 รร. รวม 135 รร. * รร.ประธานสหฯ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100