ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สหวิทยศึกษาแก่งคอยร่วมใจ
สหวิทยศึกษาเมืองใหม่
สหวิทยศึกษาผาเสด็จสหวิทยศึกษาวังสีทา
สหวิทยศึกษาพหลโยธิน
สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์
สหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค
สหวิทยศึกษาสุวรรณโยธิน
สหวิทยศึกษาวิหารแดง
สหวิทยศึกษาสุวรรณศร
สหวิทยศึกษาวังม่วงชลสิทธิ์
สหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ
สหวิทยศึกษามวกเหล็กมิตรภาพ
สหวิทยศึกษาลำพญา
2
วัดนาบุญวัดห้วยคงคาวราวาส*อนุบาลทับกวาง*วัดท่าสีโพธิ์เหนือวัดบัวลอยฯ*วัดร่องแซงฯ*วัดหนองตะเฆ่ชุมชนวัดไทยงาม*บ้านราษฎร์เจริญวัดหนองหมูใต้ฯ
วัดสวนมะเดื่อสามัคคี*
บ้านซับสนุ่นบ้านเขาไม้เกวียนบ้านโป่งไทร*
3
วัดขอนหอมวัดบุรีการามบ้านซับบอนวัดท่าคล้อ
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
วัดหนองปลาหมออนุบาลหนองแคฯ*วัดหนองผักชีวัดเจริญธรรมวัดบ้านดอน
บ้านมณีโชติสามัคคี
บ้านซับกระดานบ้านหลังเขาบ้านซับดินดำ
4
วัดตาลเดี่ยว*วัดหนองน้ำเขียวฯบ้านหนองผักบุ้งวัดหาดสองแควฯวัดหนองจิกฯวัดราษฎร์เจริญฯบ้านคลองห้าฯวัดหนองจอกใหญ่
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดสหกรณ์รังสรรค์
อนุบาลวังม่วง
บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ไทยรัฐวิทยา 68ฯบ้านลำสมพุง
5
บ้านโคกสะอาดบ้านหนองสองห้องวัดป่าไผ่วัดถ้ำเต่าวัดบ้านไผ่วัดหนองอ่างทองวัดลำบัววัดหนองสมัครฯ
วัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดคลองใหม่
วัดน้อยสามัคคีธรรมฯ
บ้านโป่งเกตุ*อนุบาลมวกเหล็ก*บ้านท่าพลู
6
วัดชำผักแพววัดเขาลาดวนารามฯนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2วัดบ้านธาตุใต้ฯวัดห้วยขมิ้นวัดโคกกลางวัดคลองห้าวัดห้วยทรายฯชุมชนวัดคลองไทรฯวัดโคกกระต่ายฯบ้านท่าฤทธิ์บ้านคลองไทรวัดบ้านหมากบ้านหนองตอตะเคียน
7
วัดสุนทริกาวาสวัดศรัทธาเรืองศรี
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
วัดเตาปูน
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
บ้านใหม่ทุ่งดินขอฯวัดหนองโรงวัดบ้านจานวัดสมานมิตรมงคลวัดหนองตาบุญ*วัดสว่างอารมณ์บ้านหนองมะค่าบ้านซับพริกบ้านเขานมนาง
8
วัดบ้านดงวัดโป่งมงคลบ้านป่าวังกวางวัดบ่อโศรกวัดห้วยทองหลางวัดหนองปลิงวัดราษฎร์บำรุงวัดหนองครกบ้านบางกงวัดศรีสัจจาวาสบ้านโป่งเก้งบ้านหนองผักหนอกวัดมวกเหล็กในบ้านหนองโป่ง
9
วัดโคกกรุงวัดท่ามะปรางบ้านช่องวัดสองคอนกลางบ้านหนองจิกฯวัดหนองสะเดาฯวัดกุ่มหักฯวัดเกาะเซิงหวายวัดสร้างบุญวัดปากน้ำ
วัดสวนทองรวมมิตร
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
บ้านคลองม่วงเหนือ
10
วัดโป่งก้อนเส้า
วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
วัดบ้านลาดวัดสันติวิหารฯ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ชุมชนวัดวิหารแดงฯ*
วัดบ้านลำฯวัดคำพรานบ้านหนองเอี่ยวบ้านลำพญากลาง
11
วัดกะเหรี่ยงคอม้าบ้านผังสามัคคี*วัดโพนทองวัดหนองโพธิ์บ้านหัวถนนบ้านซับน้อยเหนือ
12
วัดบึงไม้บ้านหินซ้อนวัดชัยเฉลิมมิตรฯอนุบาลวิหารแดง
วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
บ้านซับปลากั้ง
13
ชุมชนวัดบำรุงธรรมวัดขอนชะโงกฯ
14
15
อ.แก่งคอย 39 รร. อ.หนองแค 37 รร. อ.วิหารแดง 22 รร.
16
อ.มวกเหล็ก 28 รร. อ.วังม่วง 9 รร. รวม 135 รร. * รร.ประธานสหฯ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100