แบบฟอร์มออนไลน์ "Print งาน" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้งPrint งาน
จำนวนหน้าที่ต้องการ Print งาน
ระบุช่องทางที่ส่งข้อมูลเพื่อ Print งาน
ผู้อนุมัติ (สี)
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
6/12/2017, 10:27:14พัทธวรรณ ชูเลิศPrint งานสี1lineรับทราบ6-12-606-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
6/12/2017, 14:05:10
นางสาวเบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
Print งานสี
มี 6 ภาพ (1 แผ่นกระดาษ A4 สามารถวางภาพได้ 2 ภาพค่ะ )ขอทำเป็น 2 ชุด (จำนวน 6 แผ่น)
lineรับทราบ6-12-606-12-60เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
8/12/2017, 11:25:24
นางสาวกาญจนา ตวงสุวรรณ
Print งานสี
ขนาดเอสี่ แนวตั้ง จัด 2 ภาพต่อ 1หน้ากระดาษ (จำนวน 5 แผ่น)
lineรับทราบ12-12-6012-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
12/12/2017, 15:27:42จันทนา เกลี้ยงพร้อม
Print งานสี, ออกแบบหน้าปกรายงานประจำปี 60
2ตามเอกสารรับทราบ12-12-60เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
อยู่ในการแก้ไขรายละเอียดบางส่วน
6
13/12/2017, 10:04:36วิลาวรรณ ทีฆวาทิน
Print งานสี, ออกแบบใบประกาศเกียรติบัตรมอบทุนการศึกษา
12 แผ่นตามเอกสารที่แนบรับทราบ8-12-608-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
14/12/2017, 11:52:42เรวดี พิทักษ์พงษ์
Print งานสี, ปริ๊นสีรูปนักศึกษา ปี 1 และ ปี 2
รับทราบ20-12-6022-12-60
วิมล ปี2 / เจียระไน ปี1
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
15/12/2017, 11:59:58
นางสาว สายทิพย์ ตันสงวน
Print งานสี, รูป 1 นิ้ว 2 รูป
1 รูปรับทราบ18-12-6018-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
15/12/2017, 14:07:58กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี17 แผ่นline18-12-6019-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
18/12/2017, 15:48:39พัทธวรรณPrint งานขาว-ดำ1line18-12-6018-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
21/12/2017, 15:35:40สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
Print งานสี, ออกแบบเกียรติบัตรมอบ PN
53line21-12-6021-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
23/12/2017, 15:18:42นางอ้อมใจ พลกายาPrint งานสี6 หน้าe-mail25-12-6025-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
25/12/2017, 11:33:59สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยมPrint งานสี1line25-12-6025-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
25/12/2017, 16:22:46รัตนกรPrint งานสี
pint รูปหน้าตรง ผอ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ห้องธุรการ25-12-6025-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
3/1/2018, 9:45:37นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ภาพถ่าย ผู้เข้าอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 1
รูปละ 1 ใบ จำนวน 1 นิ้ว
line3-1-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16
10/1/2018, 11:54:07กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี2 ชุด/21ภาพline10-1-6110-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17
16/1/2018, 15:54:46กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี1line17-1-6117-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18
17/1/2018, 11:20:12กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี1line17-1-6117-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19
17/1/2018, 11:47:54กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี1line17-1-6117-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20
19/1/2018, 10:46:02อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี10line19-1-6119-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21
19/1/2018, 10:55:58อ้อมใจ พลกายา
Print งานสี ออกแบบปกกีฬาสี
4line19-1-6119-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22
23/1/2018, 16:03:52สุนีย์ ดอกไม้เครือ
Print งานสี, ขอรูปชุด พกส 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
124-1-6124-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23
24/1/2018, 9:44:48อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี
6 แผ่นx 2 ชุด= 12 แผ่น
line24-1-6124-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24
29/1/2018, 9:45:05กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี
9 แผ่นๆละ 2 ภาพ/ใบ
line29-1-6130-1-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
25
29/1/2018, 11:50:58
นายณัฐกิตติ์ เขียวทิพย์
Print งานสี1line29-1-6129-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26
29/1/2018, 15:11:48ปัทมวรรณ ยาทิพย์Print งานสี1มีภาพถ่ายแล้ว30-1-6130-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27
2/2/2018, 9:19:22กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี6 แผ่นline5-2-615-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
28
5/2/2018, 10:08:23สุภัทรา สีเสน่ห์
Print งานสี, Print งานขาว-ดำ, สี 4 แผ่น / ขาวดำ 16 แผ่น
20สแกนเอกสาร 2 แผ่น5-2-615-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
29
5/2/2018, 14:54:43
นางสาว เพ็ญพร ชัยเรืองศรี
Print งานสี6 ขนาด 1นิ้วline5-2-616-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
30
5/2/2018, 14:57:10
ขวัญกลิ่นเกล้า เปี่ยมทาน
ถ่ายเอกสาร 3 หน้า จำนวน 10 ชุด
5-2-615-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
31
5/2/2018, 16:01:28กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี
ปริ้นท์ปกสรุปโครงการอบรมอัคคีภัยฯ (ปกหน้า,ปกใน,ปกหลัง) จำนวน 4 แผ่น
line6-2-616-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
32
7/2/2018, 9:37:19กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี4 แผ่นline7-2-617-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
33
9/2/2018, 10:27:59จิณห์สุตา ทัดสวนPrint งานสีรูป16 รูปline12-2-6112-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
34
15/2/2018, 11:16:00กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี36 หน้าline----
35
19/2/2018, 9:51:21กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี14 แผ่นline19-2-6119-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
36
20/2/2018, 13:53:56กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี6
พิมพ์แจ้งที่งานเทคโนฯ
20-2-6122-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
37
22/2/2018, 9:11:07
นางสาวจันทร์จิรา พรหมชนะ
Print งานสี36 หน้าline22-2-6122-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
38
22/2/2018, 14:30:18
นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น
Print งานสี4line22-2-6122-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
39
22/2/2018, 15:06:41อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี9line22-2-6122-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
40
27/2/2018, 15:12:53ธัญญรัศม์ ดวงคำ
Print งานสี ออกแบบหน้าปก 2 โครงการ
4e-mail28-2-612-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
41
2/3/2018, 10:51:02พัทธวรรณ ชูเลิศPrint งานขาว-ดำ2line2-3-612-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
42
6/3/2018, 13:59:27ณิชกมล น้อยจีนPrint งานขาว-ดำ11ห้องทำงาน
43
7/3/2018, 10:06:31นวลอนงค์ ศรีสุกไสยPrint งานสี
ปกหน้า และปกหลัง เป็นกระดาษสวย ๆ
ไปรับที่ห้องเทคโน7-3-617-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
44
7/3/2018, 11:24:01อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี4line7-3-617-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
45
7/3/2018, 11:42:30นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี4 แผ่นรับด้วยตัวเอง7-3-617-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
46
8/3/2018, 15:49:55นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี3 แผ่นไปรับเอง8-3-618-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
47
9/3/2018, 13:36:34อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี6 แผ่นline9-3-619-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
48
15/3/2018, 13:40:18อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี4line20-3-6120-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
49
20/3/2018, 11:14:02วัลทณี นาคศรีสังข์Print งานสี8line20-3-6120-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
50
26/3/2018, 13:23:21
นางสาวเบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
Print งานสี
2 ชุด (มี5 แผ่น)
line27-3-6127-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
51
27/3/2018, 9:44:20กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี2line27-3-6127-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
52
30/3/2018, 11:52:28กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี9 แผ่นline30-3-6130-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
53
4/4/2018, 11:17:59กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี
รายงาน 5 ส ส่ง สบช. สำรองเอกสาร 1 ชุด
e-mail18-4-6118-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
54
5/4/2018, 15:45:12นายธนภพ แก้วประพาฬPrint งานสี14-4-614-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
55
9/4/2018, 20:23:58อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี20line10-4-6110-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
56
11/4/2018, 10:12:44สมจิตร์ รอดผึ้งPrint งานสี
รูป 1 นิ้้ว 9 รูป
มีรูปแล้ว11-4-6111-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
57
11/4/2018, 11:31:57ธนาภรณ์ เรืองโรจน์Print งานสี9 ใบline11-4-6111-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
58
11/4/2018, 14:30:57นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี2line11-4-6111-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
59
17/4/2018, 9:25:28เรวดี พิทักษ์มงคลPrint งานสี
รูป 1 นิ้ว นักศึกษาปี1 1รูป
มีรูปภาพอยู่แล้ว17-4-6117-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
60
17/4/2018, 9:35:34นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี9 ชุดline17-4-6117-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
61
17/4/2018, 13:43:18ธนาภรณ์ เรืองโรจน์Print งานสี1 รูปline17-4-6117-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
62
17/4/2018, 16:22:46ฐิติชญาPrint งานสี9line17-4-6117-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
63
18/4/2018, 10:16:41Jinsuta Tadsuan
Print งานสี / ออกแบบเกียรติบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2
6line19-4-6125-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
64
23/4/2018, 12:14:19นศ.ปี4 รุ่น 18Print งานขาว-ดำ88flash drive----
65
25/4/2018, 9:12:50นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี12e-mail25-4-6125-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
66
26/4/2018, 10:09:12อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี10line8-5-618-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
67
27/4/2018, 12:51:57นายธนภพ แก้วประพาฬPrint งานสี127-4-6127-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
68
2/5/2018, 0:59:31จิณห์สุตา ทัดสวนPrint งานขาว-ดำ15line3-5-613-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
69
3/5/2018, 0:59:31จิณห์สุตา ทัดสวนPrint งานขาว-ดำ15line4-5-614-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
70
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
71
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu