แบบฟอร์มออนไลน์ "Print งาน" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้งPrint งาน
จำนวนหน้าที่ต้องการ Print งาน
ระบุช่องทางที่ส่งข้อมูลเพื่อ Print งาน
ผู้อนุมัติ (สี)
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
6/12/2017, 10:27:14พัทธวรรณ ชูเลิศPrint งานสี1lineรับทราบ6-12-606-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
6/12/2017, 14:05:10
นางสาวเบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
Print งานสี
มี 6 ภาพ (1 แผ่นกระดาษ A4 สามารถวางภาพได้ 2 ภาพค่ะ )ขอทำเป็น 2 ชุด (จำนวน 6 แผ่น)
lineรับทราบ6-12-606-12-60เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
8/12/2017, 11:25:24
นางสาวกาญจนา ตวงสุวรรณ
Print งานสี
ขนาดเอสี่ แนวตั้ง จัด 2 ภาพต่อ 1หน้ากระดาษ (จำนวน 5 แผ่น)
lineรับทราบ12-12-6012-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
12/12/2017, 15:27:42จันทนา เกลี้ยงพร้อม
Print งานสี, ออกแบบหน้าปกรายงานประจำปี 60
2
ตามเอกสาร
รับทราบ12-12-60เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
13/12/2017, 10:04:36วิลาวรรณ ทีฆวาทิน
Print งานสี, ออกแบบใบประกาศเกียรติบัตรมอบทุนการศึกษา
12 แผ่น
ตามเอกสารที่แนบ
รับทราบ8-12-608-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
14/12/2017, 11:52:42เรวดี พิทักษ์พงษ์
Print งานสี, ปริ๊นสีรูปนักศึกษา ปี 1 และ ปี 2
รับทราบ20-12-6022-12-60
วิมล ปี2 / เจียระไน ปี1
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
15/12/2017, 11:59:58
นางสาว สายทิพย์ ตันสงวน
Print งานสี, รูป 1 นิ้ว 2 รูป
1 รูปรับทราบ18-12-6018-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
15/12/2017, 14:07:58กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี17 แผ่นline18-12-6019-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
18/12/2017, 15:48:39พัทธวรรณPrint งานขาว-ดำ1line18-12-6018-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
21/12/2017, 15:35:40สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
Print งานสี, ออกแบบเกียรติบัตรมอบ PN
53line21-12-6021-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
23/12/2017, 15:18:42นางอ้อมใจ พลกายาPrint งานสี6 หน้าe-mail25-12-6025-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
25/12/2017, 11:33:59สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยมPrint งานสี1line25-12-6025-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
25/12/2017, 16:22:46รัตนกรPrint งานสี
pint รูปหน้าตรง ผอ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ห้องธุรการ
25-12-6025-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
3/1/2018, 9:45:37นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ภาพถ่าย ผู้เข้าอบรมเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่น 1
รูปละ 1 ใบ จำนวน 1 นิ้ว
line3-1-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16
10/1/2018, 11:54:07กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี
2 ชุด/21ภาพ
line10-1-6110-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17
16/1/2018, 15:54:46กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี1line17-1-6117-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18
17/1/2018, 11:20:12กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี1line17-1-6117-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19
17/1/2018, 11:47:54กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี1line17-1-6117-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20
19/1/2018, 10:46:02อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี10line19-1-6119-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21
19/1/2018, 10:55:58อ้อมใจ พลกายา
Print งานสี ออกแบบปกกีฬาสี
4line19-1-6119-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22
23/1/2018, 16:03:52สุนีย์ ดอกไม้เครือ
Print งานสี, ขอรูปชุด พกส 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
124-1-6124-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23
24/1/2018, 9:44:48อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี
6 แผ่นx 2 ชุด= 12 แผ่น
line24-1-6124-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24
29/1/2018, 9:45:05กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี
9 แผ่นๆละ 2 ภาพ/ใบ
line29-1-6130-1-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
25
29/1/2018, 11:50:58
นายณัฐกิตติ์ เขียวทิพย์
Print งานสี1line29-1-6129-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26
29/1/2018, 15:11:48ปัทมวรรณ ยาทิพย์Print งานสี1
มีภาพถ่ายแล้ว
30-1-6130-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27
2/2/2018, 9:19:22กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี6 แผ่นline5-2-615-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
28
5/2/2018, 10:08:23สุภัทรา สีเสน่ห์
Print งานสี, Print งานขาว-ดำ, สี 4 แผ่น / ขาวดำ 16 แผ่น
20
สแกนเอกสาร 2 แผ่น
5-2-615-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
29
5/2/2018, 14:54:43
นางสาว เพ็ญพร ชัยเรืองศรี
Print งานสี
6 ขนาด 1นิ้ว
line5-2-616-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
30
5/2/2018, 14:57:10
ขวัญกลิ่นเกล้า เปี่ยมทาน
ถ่ายเอกสาร 3 หน้า จำนวน 10 ชุด
5-2-615-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
31
5/2/2018, 16:01:28กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี
ปริ้นท์ปกสรุปโครงการอบรมอัคคีภัยฯ (ปกหน้า,ปกใน,ปกหลัง) จำนวน 4 แผ่น
line6-2-616-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
32
7/2/2018, 9:37:19กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี4 แผ่นline7-2-617-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
33
9/2/2018, 10:27:59จิณห์สุตา ทัดสวนPrint งานสี
รูป16 รูป
line12-2-6112-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
34
15/2/2018, 11:16:00กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี36 หน้าline----
35
19/2/2018, 9:51:21กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี14 แผ่นline19-2-6119-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
36
20/2/2018, 13:53:56กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี6
พิมพ์แจ้งที่งานเทคโนฯ
20-2-6122-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
37
22/2/2018, 9:11:07
นางสาวจันทร์จิรา พรหมชนะ
Print งานสี36 หน้าline22-2-6122-2-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
38
22/2/2018, 14:30:18
นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น
Print งานสี4line22-2-6122-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
39
22/2/2018, 15:06:41อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี9line22-2-6122-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
40
27/2/2018, 15:12:53ธัญญรัศม์ ดวงคำ
Print งานสี ออกแบบหน้าปก 2 โครงการ
4e-mail28-2-612-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
41
2/3/2018, 10:51:02พัทธวรรณ ชูเลิศPrint งานขาว-ดำ2line2-3-612-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
42
6/3/2018, 13:59:27ณิชกมล น้อยจีนPrint งานขาว-ดำ11
ห้องทำงาน
43
7/3/2018, 10:06:31นวลอนงค์ ศรีสุกไสยPrint งานสี
ปกหน้า และปกหลัง เป็นกระดาษสวย ๆ
ไปรับที่ห้องเทคโน
7-3-617-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
44
7/3/2018, 11:24:01อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี4line7-3-617-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
45
7/3/2018, 11:42:30นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี4 แผ่น
รับด้วยตัวเอง
7-3-617-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
46
8/3/2018, 15:49:55นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี3 แผ่น
ไปรับเอง
8-3-618-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
47
9/3/2018, 13:36:34อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี6 แผ่นline9-3-619-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
48
15/3/2018, 13:40:18อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี4line20-3-6120-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
49
20/3/2018, 11:14:02วัลทณี นาคศรีสังข์Print งานสี8line20-3-6120-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
50
26/3/2018, 13:23:21
นางสาวเบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
Print งานสี
2 ชุด (มี5 แผ่น)
line27-3-6127-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
51
27/3/2018, 9:44:20กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี2line27-3-6127-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
52
30/3/2018, 11:52:28กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี9 แผ่นline30-3-6130-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
53
4/4/2018, 11:17:59กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี
รายงาน 5 ส ส่ง สบช. สำรองเอกสาร 1 ชุด
e-mail18-4-6118-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
54
5/4/2018, 15:45:12นายธนภพ แก้วประพาฬPrint งานสี14-4-614-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
55
9/4/2018, 20:23:58อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี20line10-4-6110-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
56
11/4/2018, 10:12:44สมจิตร์ รอดผึ้งPrint งานสี
รูป 1 นิ้้ว 9 รูป
มีรูปแล้ว
11-4-6111-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
57
11/4/2018, 11:31:57ธนาภรณ์ เรืองโรจน์Print งานสี9 ใบline11-4-6111-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
58
11/4/2018, 14:30:57นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี2line11-4-6111-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
59
17/4/2018, 9:25:28เรวดี พิทักษ์มงคลPrint งานสี
รูป 1 นิ้ว นักศึกษาปี1 1รูป
มีรูปภาพอยู่แล้ว
17-4-6117-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
60
17/4/2018, 9:35:34นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี9 ชุดline17-4-6117-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
61
17/4/2018, 13:43:18ธนาภรณ์ เรืองโรจน์Print งานสี1 รูปline17-4-6117-4-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
62
17/4/2018, 16:22:46ฐิติชญาPrint งานสี9line17-4-6117-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
63
18/4/2018, 10:16:41Jinsuta Tadsuan
Print งานสี / ออกแบบเกียรติบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2
6line19-4-6125-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
64
23/4/2018, 12:14:19นศ.ปี4 รุ่น 18Print งานขาว-ดำ88
flash drive
----
65
25/4/2018, 9:12:50นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี12e-mail25-4-6125-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
66
26/4/2018, 10:09:12อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี10line8-5-618-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
67
27/4/2018, 12:51:57นายธนภพ แก้วประพาฬPrint งานสี127-4-6127-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
68
2/5/2018, 0:59:31จิณห์สุตา ทัดสวนPrint งานขาว-ดำ15line3-5-613-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
69
3/5/2018, 0:59:31จิณห์สุตา ทัดสวนPrint งานขาว-ดำ15line4-5-614-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
70
23/5/2018, 16:13:43สุภัทรา สีเสน่ห์Print งานสี
ปริ๊นรูป 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูป 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
line23-5-6123-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
71
1/6/2018, 11:45:54อ้อมใจ พกลายาPrint งานสี20line20-6-6120-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
72
8/6/2018, 14:23:48
อ.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์
Print งานสี2line8-6-618-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
73
8/6/2018, 14:30:34นายศิรเมศร์ โภโคPrint งานขาว-ดำ3line8-6-618-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
74
10/6/2018, 10:57:28กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี
3 แผ่น จำนวน 2 ชุด
line12-6-6112-6-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
75
14/6/2018, 10:04:44กาญจนา ตวงสุวรรณPrint งานสี20 แผ่นline
76
20/6/2018, 11:11:44
นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น
Print งานสี2line20-6-6120-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
77
21/6/2018, 9:51:26นายจิระพงศ์ แสงกล้าPrint งานสี2line21-6-6121-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
78
21/6/2018, 10:21:21
นางสาวจันทร์จิรา พรหมชนะ
Print งานสี3e-mail21-6-6121-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
79
3/7/2018, 14:38:39
อ.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์
Print งานสี13line3-7-613-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
80
3/7/2018, 14:49:01มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์Print งานสี2 แผ่น3-7-613-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
81
3/7/2018, 11:26:08อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี6line3-7-615-7-1961วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
82
6/7/2018, 10:40:34อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี6line10-7-6110-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
83
6/7/2018, 15:04:10มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์Print งานสี210-7-6112-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
84
6/7/2018, 16:48:01มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์
Print งานสี, ปกโครงการวันสงกรานต์
12วิมล
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
**รอไฟล์
85
10/7/2018, 15:40:43
บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์
Print งานขาว-ดำ12line10-7-6110-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
86
11/7/2018, 14:15:00
อ.บรรณฑวรรณ. หิรัญเคราะห์
Print งานขาว-ดำ7แผ่นline11-7-6111-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
87
16/7/2018, 8:55:52นางสาวศศิธร หอมเจริญสแกนพร้อมปริ๊น42 แผ่น
ไปที่ห้อง
16-7-6116-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
88
19/7/2018, 14:27:09นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี10 ชุดline
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
89
31/7/2018, 15:12:48
นางสาวจันทร์จิรา พรหมชนะ
Print งานสี16line
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
90
1/8/2018, 13:36:23พัทธวรรณ
Print งานสี, Print งานขาว-ดำ
6line1-8-611-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
91
1/8/2018, 13:55:16วัลทณี นาคศรีสังข์ทำปกline1-8-611-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
92
1/8/2018, 13:57:47อ.สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยมPrint งานสี
รูปกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
line3-8-613-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
93
2/8/2018, 8:46:07
น.ส.ตรีรัตน์ แย้มบุญไทร
Print งานสี, Print รูป 1 นิ้ว
44 รูป
เอกสารแนบ
2-8-612-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
94
3/8/2018, 9:51:06อ.มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์Print งานขาว-ดำ301
โครงการสัปดาห์วิชาการ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
95
6/8/2018, 11:12:33อ้อมใจ พลกายาPrint งานสี8line7-8-617-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
96
7/8/2018, 16:29:46นางสาวศศิธร หอมเจริญPrint งานสี5 ชุดlineยกเลิก
97
15/8/2018, 10:49:25บรรณฑวรรณPrint งานสี2line15-8-6115-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
98
16/8/2018, 14:55:27อ.มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์
Print งานสี, เกียรติบัตร โครงการไหว้ครู
2317-8-6120-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
99
17/8/2018, 11:24:20มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์ปริ้นคูปองเดือนดาว100 แผ่น17-8-6120-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
100
20/8/2018, 18:25:45อ.มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์Print งานสี8
ปริ้นรูปทำนุฯ (4 รูป/1ใบ), ปริ้นเอกสาร (มีรูป 1 รูป/ 1 หน้า) รวมทั้หมด 8 หน้า
21-8-6121-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
Loading...
Main menu