ABCDEFGH
1
TRƯỜNG CĐ Y TẾ QuẢNG NAM
2
PHÒNG KHẢO THÍ
3
TỔNG HỢP ĐIỂM THI CÁC HỌC PHẦN TRÊN MÁY
4
KỲ 2- NĂM HỌC 2018-2019
5
STTmahpMASVHọTênLớpĐiểmGhi chú
6
1NG2176311PHẠM THỊANHD3S8
7
2NG2176272NGUYỄN THỊ TÂNÁNHD3S8,5
8
3NG2176501PHẠM THỊBAD3S9
9
4NG2176237HỒ VĂNCÔNGD3S7,5
10
5NG2176271PHẠM THỊ THUDANHD3S8,5
11
6NG2176522NGUYỄN THỊ ÁIDIỄMD3S7,5
12
7NG2176310NGUYỄN THỊHẢID3S8,5
13
8NG2176279CAO THỊHẠNHD3S8,5
14
9NG2176317DƯƠNG THỊHẠNHD3S8,5
15
10NG2176503NGUYỄN THỊ HỒNGHẠNHD3S8
16
11NG2176309TRẦN THỊHẬUD3S8,5
17
12NG2176609ĐINH THỊHẸND3S8,5
18
13NG2176608TRẦN THỊ THUHIỀND3S8
19
14NG2176267HUỲNH NGUYỄN TIÊNHIỆPD3S8
20
15NG2176318HUỲNH THỊHIỆPD3S8
21
16NG2176252VÕ THỊ THÚYHỒNGD3S7,5
22
17NG2176298HOÀNG THỊ THUHƯƠNGD3S8
23
18NG2176548NGUYỄN THỊ ÚTLAND3S9
24
19NG2176245NGUYỄN THỊLANGD3S9
25
20NG2176300LƯƠNG THỊD3S8,5
26
21NG2176319NGUYỄN THỊLINHD3S8,5
27
22NG2176268TRẦN THỊMẪND3S8
28
23NG2176246PHẠM THỊNGÂND3S5,5
29
24NG2176321NGUYỄN THỊNGÂND3S6,5
30
25NG2176275NGUYỄN THỊ THUNGỌCD3S7,5
31
26NG2176553ĐÀO VĂNNHÂND3S8
32
27NG2176263NGUYỄN HOÀIPHƯƠNGD3S9
33
28NG2176240PƠ LOONGD3S7,5
34
29NG2176247NGUYỄN THỊ THUSƯƠNGD3S7
35
30NG2176529LÊ THỊ NGỌCSƯƠNGD3S8
36
31NG2176238TRẦN THỊ THANHTÂMD3S8
37
32NG2176320PHAN THỊTÂYD3S8,5
38
33NG2176269TRẦN THỊ PHƯƠNGTHẢOD3S8
39
34NG2176555CAO THỊTHẢOD3S8,5
40
35NG2176315NGUYỄN THỊTHƯD3S8
41
36NG2176276PHẠM THỊTHƯƠNGD3S8,5
42
37NG2176302PHAN THỊTHÙYD3S8
43
38NG2176500ĐOÀN THỊ THUTHỦYD3S8
44
39NG2176545NGUYỄN THỊ BÍCHTRÂMD3S8
45
40NG2176285HOÀNG LÊ THÙYTRANGD3S8,5
46
41NG2176312PHẠM THỊ VÂNTRANGD3S8,5
47
42NG2176704NGUYEN LUONG NGOCVYD3S6
48
43NG2176248PHẠM THỊXOAND3S6,5
49
44NG2176554NGUYỄN THỊ ÁNHXUÂND3S5,5
50
45NG2176278HUỲNH THỊBÌNHD3T8,5
51
46NG2176242NGUYỄN THỊ THÚYCẨMD3T7,5
52
47NG2176244NGUYỄN VIẾTCHÂUD3T8,5
53
48NG2176261NGUYỄN THỊ BÍCHĐÀOD3T7
54
49NG2176301NGUYỄN THỊĐÀOD3T8
55
50NG2176251LÊ THỊ KIỀUDIỄMD3T7,5
56
51NG2176274NGUYỄN THỊ THANHDIỆUD3T8
57
52NG2176305HỒ THỊ MỸDUNGD3T6,5
58
53NG2176524LÊ THỊ KIMDUNGD3T7,5
59
54NG2176236NGUYỄN THỊ MỸDUYÊND3T8
60
55NG2176288LÊ THỊGÁID3T8,5
61
56NG2176280HUỲNH THỊ MỸHẠNHD3T8,5
62
57NG2176528HUỲNH PHÚCHẬUD3T8
63
58NG2176273TRẦM THỊ XUÂNHƯƠNGD3T9,5
64
59NG2176292VÕ THỊ THUHƯƠNGD3T9
65
60NG2176293PHẠM THỊLIÊUD3T9
66
61NG2176308ĐẶNG THỊ NGỌCLỰUD3T8
67
62NG2176316TRẦN THỊLỰUD3T5,5
68
63NG2176295NGUYỄN THỊ ĐẮCLŨYD3T8,5
69
64NG2176525TRÌNH THỊLŨYD3T6
70
65NG2176277TRẦN THỊD3T8
71
66NG2176255LÊ THỊMINHD3T8,5
72
67NG2176283CHÂU THỊ PHƯƠNGNGAD3T8
73
68NG2176258NGUYỄN THỊ THUNGÂND3T8,5
74
69NG2176259NGUYỄN QUANGNGHĨAD3T8
75
70NG2176289PHẠM THỊ MINHNGUYỆTD3T8
76
71NG2176287NGUYỄN THỊNHẠND3T9
77
72NG2176266NGUYỄN THỊNỞD3T7
78
73NG2176306LƯƠNG VĂNPHỤNGD3T8,5
79
74NG2176260NGUYỄN THỊPHƯƠNGD3T8,5
80
75NG2176296VÕ THỊSƯƠNGD3T9
81
76NG2176299HUỲNH VĂNTHÀNHD3T8
82
77NG2176262TRƯƠNG VĂNTHẢOD3T8,5
83
78NG2176519PHẠM THỊTHỊNHD3T7
84
79NG2176241LÊ NHẬTTHƯƠNGD3T8,5
85
80NG2176290NGUYỄN THỊTIÊND3T8,5
86
81NG2176284VÕ THỊ MINHTRANGD3T9
87
82NG2176286NGUYỄN THỊ THUTRANGD3T8,5
88
83NG2176256NGUYỄN THỊ THUTRIỀUD3T7,5
89
84NG2176297TRƯƠNG THỊ THANHTUYỀND3T8,5
90
85NG2176307LƯU THỊ HẢIVÂND3T8,5
91
86NG2176620Đinh Thị HoàiVânD3T9
92
87NG2176257ĐẶNG THỊVĂND3T7,5
93
88NG2176254NGÔ THỊXINHD3T9
94
89NG2176253TRƯƠNG THỊ DIỆUYẾND3T8,5
95
1NOI2186280Trần KimDungD4S8,5
96
2NOI2186290Trần ThịDuyênD4S8,5
97
3NOI2186200Lê Thị ThuD4S9
98
4NOI2186400Nguyễn Thị ThuD4S9
99
5NOI2186411Nguyễn ThịHạD4S9
100
6NOI2186192Võ Thị LệHằngD4S9