หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ สพป.ลย.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDE
1
ติดต่อสอบถาม โทร 1111 กด 88 http://netpracharat.com/
2
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ 30 Mbps/10 Mbps
3
หมู่บ้านตำบล
อำเภอ
จังหวัด
มีเน็ตประชารัฐ
4
หมู่ 1 บ้านโสกเก่า
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
5
หมู่ 10 โสกเก่า
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
6
หมู่ 11 บ้านโสกใหม่
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
7
หมู่ 12 บ้านนาป่าหนาด
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
8
หมู่ 2 บ้านโสกใหม่
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
9
หมู่ 3 บ้านนาเบน
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
10
หมู่ 4 บ้านนาป่าหนาด
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
11
หมู่ 5 บ้านวังอาบช้าง
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
12
หมู่ 6 บ้านตาดซ้อ
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยมี
13
หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง
เชียงคาน
เชียงคาน
เลยมี
14
หมู่ 2 บ้านคกเลาเหนือ
บุฮม
เชียงคาน
เลยมี
15
หมู่ 3 บ้านคกเลาใต้
บุฮม
เชียงคาน
เลยมี
16
หมู่ 4 บ้านห้วยซวก
บุฮม
เชียงคาน
เลยมี
17
หมู่ 5 อุมุงบุฮม
เชียงคาน
เลยมี
18
หมู่ 3 บ้านสาระแพ
หาดทรายขาว
เชียงคาน
เลยมี
19
หมู่ 4 บ้านห้วยสีดา
หาดทรายขาว
เชียงคาน
เลยมี
20
หมู่ 5 บ้านหัวแก่ง
หาดทรายขาว
เชียงคาน
เลยมี
21
หมู่ 2 บ้านบวกอ่าง
โคกใหญ่
ท่าลี่
เลยมี
22
หมู่ 3 บ้านร่องไผ่
โคกใหญ่
ท่าลี่
เลยมี
23
หมู่ 1 บ้านน้ำมี
น้ำทูน
ท่าลี่
เลยมี
24
หมู่ 8 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
นาด้วง
นาด้วง
เลยมี
25
หมู่ 6 บ้านห้วยปลาดุก
นาดอกคำ
นาด้วง
เลยมี
26
หมู่ 7 บ้านร่มเย็น
นาดอกคำ
นาด้วง
เลยมี
27
หมู่ 3 บ้านห้วยอาลัย
ชมเจริญ
ปากชม
เลยมี
28
หมู่ 10 บ้านสาธร
เชียงกลม
ปากชม
เลยมี
29
หมู่ 3 บ้านโพนทอง
เชียงกลม
ปากชม
เลยมี
30
หมู่ 4 บ้านคอนสา
เชียงกลม
ปากชม
เลยมี
31
หมู่ 5 บ้านห้วยนา
เชียงกลม
ปากชม
เลยมี
32
หมู่ 8 บ้านห้วยผักกูด
เชียงกลม
ปากชม
เลยมี
33
หมู่ 12 นาค้อ
ปากชม
ปากชม
เลยมี
34
หมู่ 7 บ้านหาดเบี้ย
ปากชม
ปากชม
เลยมี
35
หมู่ 8 บ้านนาหงษ์
ปากชม
ปากชม
เลยมี
36
หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
ปากชม
ปากชม
เลยมี
37
หมู่ 2 บ้านเลิง
ห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลยมี
38
หมู่ 3 บ้านวังผา
ห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลยมี
39
หมู่ 4 ห้วยบ่อซืน
ห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลยมี
40
หมู่ 5 นานกปีด
ห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลยมี
41
หมู่ 6 ห้วยบ่อซืน
ห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลยมี
42
หมู่ 3 บ้านปากปัด
ห้วยพิชัย
ปากชม
เลยมี
43
หมู่ 6 บ้านโป่งสำราญ
ห้วยพิชัย
ปากชม
เลยมี
44
หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์
ห้วยพิชัย
ปากชม
เลยมี
45
หมู่ 4 ห้วยเหียม
หาดคัมภีร์
ปากชม
เลยมี
46
หมู่ 2 บ้านวังยาว
นาแขม
เมืองเลย
เลยมี
47
หมู่ 3 บ้านห้วยทราย
นาแขม
เมืองเลย
เลยมี
48
หมู่ 6 บ้านห้วยทรายคำ
นาแขม
เมืองเลย
เลยมี
49
หมู่ 9 บ้านห้วยทรายทอง
นาแขม
เมืองเลย
เลยมี
50
หมู่ 11 บ้านหนองฮี
นาดินดำ
เมืองเลย
เลยมี
51
หมู่ 2 บ้านหนองหญ้าไซ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลยมี
52
หมู่ 3 บ้านหนองผำ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลยมี
53
หมู่ 6 บ้านหนองทุ่ม
นาดินดำ
เมืองเลย
เลยมี
54
หมู่ 7 บ้านทรัพย์มงคล
นาดินดำ
เมืองเลย
เลยมี
55
หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าไซ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลยมี
56
หมู่ 10 บ้านกกชุมแสง
นาโป่ง
เมืองเลย
เลยมี
57
หมู่ 14 บ้านติ้วน้อยพัฒนา
นาโป่ง
เมืองเลย
เลยมี
58
หมู่ 5 บ้านติ้วน้อย
นาโป่ง
เมืองเลย
เลยมี
59
หมู่ 9 บ้านน้ำฮวย
นาโป่ง
เมืองเลย
เลยมี
60
หมู่ 2 ห้วยลวงไซ
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลยมี
61
หมู่ 3 บ้านโป่งเบี้ย
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลยมี
62
หมู่ 4 บ้านส้าน
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลยมี
63
หมู่ 5 บ้านห้วยสีเสียด
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลยมี
64
หมู่ 10 บ้านโคกสว่าง
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลยมี
65
หมู่ 5 บ้านท่าบุ่ง
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลยมี
66
หมู่ 8 บ้านวังโป่ง
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลยมี
Loading...