Сургалтын төлөвлөгөө
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
БАТЛАВ:СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ Б.БАЛГАН
БШУС-ын 2013 оны 08 дугаар сарын 16 ны өдрийн А/311 дүгээр тушаалыг үндэслэн боловсруулав.
2
3
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 52 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МӨРДӨХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4
( Дунд ба ахлах анги )
5
6
АгуулгаХичээлYI ангиYII ангиYIII ангиIX ангиX ангиXI ангиXII анги
7
УлиралЖилийн нийт цагУлиралЖилийн нийт цагУлиралЖилийн нийт цагУлиралЖилийн нийт цагУлиралЖилийн нийт цагУлиралЖилийн нийт цагУлиралЖилийн нийт цаг
8
I IIIIIIYI IIIIIIYI IIIIIIYI IIIIIIYI IIIIIIYI IIIIIIYI IIIIIIY
9
Тогтвортой агуулгаМонгол хэл3333175222270222270222270444414044441404444140
10
Уран зохиол2222222270222270222270
11
Монгол бичиг222270222270111135
12
Математик5555175444414044441404444140444414044441404444140
13
Түүх222270222270222270222270
14
Нийгмийн ухаан11113511113511113511113533331053333105
15
Хүн нийгэм111135
16
Эрүүл мэнд111135111135111135111135111135111135111135
17
Хүн байгаль222270
18
Биологи222270111135111135222270222270222270
19
Газар зүй222270111135111135222270222270222270
20
Хими222270222270222270222270222270
21
Физик1111352222702222702222702222703333105
22
Дүрслэх урлаг111135111135111135
23
Технологи111135222270222270222270111135111135111135
24
Зураг зүй222270111135111135111135
25
Биеийн тамир222270222270222270222270222270222270222270
26
Хөгжим111135111135111135111135
27
Англи хэл3333105333310533331053333105333310533331053333105
28
Орос хэл222270222270222270
29
Мэдээлэл зүй111135111135111135111135222270222270111135
30
Тогтвортой агуулга судлах нийт цаг/жилд/805805108510851120112011201120101510151015101510151015
31
Долоо хоногийн дунлаж ачаалал23232323313131313232323232323232292929292929292929292929
32
Өдрийн дундаж ачаалал4.64.64.64.66.26.26.26.26.46.46.46.46.46.46.46.45.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.8
33
Сургууль зохицуулахИргэний боловсрол111135111135111135111135111135111135111135
34
Төсөлт ажил111135
35
Сонгон суралцах111135222270222270222270555517555551755555175
36
Жилийн ачаалал910910119011901225122512251225122512251225
37
Долоо хоногийн ачаалал26262626343434343535353535353535353535353535353535353535
38
Өдрийн дундаж ачаалал5.25.25.25.26.86.86.86.87.07.07.07.07777777777777777
39
40
41
БОЛОВСРУУЛСАН:СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР Д.УРАНЦЭЦЭГ
Loading...
Main menu