ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Journalists murdered in Russia since 2000
2
DateNameSexOrganizationNationalityCoverageSource of Fire
Impunity (for Murder)
Taken CaptiveThreatenedTortured
3
July 16, 2000Igor DomnikovMaleNovaya GazetaRussia
Business, Corruption, Culture
Criminal GroupPartialNoNoNo
4
July 26, 2000Sergey NovikovMaleRadio VesnaRussiaCorruption, PoliticsUnknown FireYesNoYesNo
5
September 21, 2000Iskandar KhatloniMaleRadio Free EuropeTajikistanWar, PoliticsUnknown FireYesNoNoNo
6
October 3, 2000Sergey IvanovMaleLada-TVRussianPoliticsUnknown FireYesNoNoNo
7
October 20, 2000Oleg GoryanskyMaleProvince TV RussianCrimeUnknown FireYesNoNoNo
8
November 21, 2000
Adam Tepsurgayev
MaleReutersChechnyaWar, PoliticsPolitical GroupYesNoNoNo
9
February 3, 2001Valery KondakovMaleArmavirochkaRussiaCorruption, PoliticsUnknown FireYesNoNoNo
10
September 18, 2001Eduard MarkevichMaleNovy ReftRussiaCorruption, Politics
Government Officials
YesNoYesNo
11
March 9, 2002Natalya SkrylFemaleNashe VremyaRussia
Business, Corruption
Unknown FireYesNoNoNo
12
April 29, 2002Valery IvanovMale
Tolyatinskoye Obozreniye
RussiaCorruption, CrimeCriminal GroupYesNoNoNo
13
April 18, 2003Dimitry ShvetsMale
TV-21 Northwestern Broadcasting
RussiaPoliticsUnknown FireYesNoYesNo
14
July 3, 2003
Yuri Shchekochikhin
MaleNovaya GazetaRussia
Corruption, Human Rights, War
Government Officials
YesNoYesNo
15
7/21/2003Alikhan GuliyevMaleTVTs ChannelRussiaPolitics, WarUnknown FireYesNoYesNo
16
October 9, 2003Aleksei SidorovMale
Tolyatinskoye Obozreniye
Russia
Business, Corruption, Crime, Politics
Criminal GroupYesNoYesNo
17
July 9, 2004Paul KlebnikovMaleForbes RussiaUnited States
Business, Corruption, Crime
Criminal GroupYesNoNoNo
18
May 21, 2005Pavel MakeevMalePulsRussiaCrimeCriminal GroupYesNoNoNo
19
June 28, 2005
Magomedzagid Varisov
MaleNovoye DeloRussiaPolitics, WarMilitary OfficialsYesNoYesNo
20
January 8, 2006Vagif KochetkovMale
Trud and Tulsky Molodoi Kommunar
Russia
Business, Culture, Politics
Unknown FireYesNoYesNo
21
October 7, 2006
Anna Politkovskaya
FemaleNovaya Gazeta
Russia/United States
Corruption, Human Rights, War
Unknown FirePartialNoYesNo
22
November 30, 2006Maksim MaksimovMaleGorodRussiaCorruption, Crime
Government Officials
YesNoNoNo
23
March 2, 2007Ivan SafronovMaleKommersantRussia
Business, Corruption, Politics
Unknown FireYesNoNoNo
24
August 31, 2008
Magomed Yevloyev
MaleIngushetiyaRussia
Corruption, Human Rights, Politics, War
Government Officials
YesYesYesNo
25
September 2, 2008
Telman (Abdulla) Alishayev
MaleTV-Chirkei RussiaCulturePolitical GroupYesNoYesNo
26
January 19, 2009
Anastasiya Baburova
FemaleNovaya Gazeta Russian/UkrainianHuman RightsPolitical GroupNoNoNoNo
27
March 30, 2009Sergei ProtazanovMale
Grazhdanskoye sogalsie
RussianPoliticsUnknown FireYesNoYesNo
28
July 15, 2009
Natalya Estemirova
Female
Novaya Gazeta, Kavkazsky Uzel
RussiaHuman Rights
Government Officials
YesYesYesNo
29
August 11, 2009
Abdulmalik Akhmedilov
Male
Hakikat and Sogratl
RussiaPoliticsUnknown FireYesNoNoNo
30
December 15, 2011
Gadzhimurad Kamalov
MaleChernovikRussia
Corruption, Human Rights, Politics
Government Officials
YesNoYesNo
31
December 5, 2012Kazbek GekkiyevMaleVGTRKRussiaCulturePolitical GroupYesNoYesNo
32
April 8, 2013Mikhail BeketovMale
Khimkinskaya Pravda
RussiaPolitics
Government Officials
YesNoYesNo
33
May 18, 2013Nikolai PotapovMaleSelsovetRussia
Corruption, Crime, Politics
Unknown FireYesNoNoNo
34
July 9, 2013
Akhmednabi Akhmednabiyev
MaleNovoye DeloRussia
Corruption, Human Rights, Politics
Government Officials
YesNoYesNo
35
December 4, 2013Arkady LanderMaleMetsnayaRussiaPoliticsUnknown FireYesNoNoNo
36
August 1, 2014Timur KushevMaleDoshRussi
Politics, Human Rights
Government Officials
YesNoYesNo
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100