อีเมล์กูเกิลครูตราษตระการคุณ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
E-Mail Google ครู@tkschool.ac.th
2
3
ชื่อ-นามสกุลE-mail
4
ผู้บริหาร
5
ผอ.พิริยะpiriya@tkschool.ac.th
6
รองธนพร วังเรียงtanaporn@tkschool.ac.th
7
รองพนัส ประดลชอบpanus@tkschool.ac.th
8
รองสุภาพร เอิบสภาพsupaporn@tkschool.ac.th
9
10
สนับสนุนการเรียนการสอน
11
สลาวัลณ์ salawan@tkschool.ac.th
12
นิภา nipa@tkschool.ac.th
13
14
15
16
17
กลุ่มสาระภาษาไทย
18
19
ทิพวรรณ์
tippawan@tkschool.ac.th
20
มัณฑนา mantana@tkschool.ac.th
21
ลำใย lumyai@tkschool.ac.th
22
ทิพย์สุคนธ์
thipsukhon@tkschool.ac.th
23
ดล dol@tkschool.ac.th
24
พรสวรรค์
pornsawan@tkschool.ac.th
25
ครรชิต kunchit@tkschool.ac.th
26
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
27
นฤชา narucha@tkschool.ac.th
28
ขวัญใจ kwanjai@tkschool.ac.th
29
อมรรัตน์ amornrat@tkschool.ac.th
30
วาสนา ภาชื่น wasana@tkschool.ac.th
31
จันทิมา รัตนวาร
chanthima@tkschool.ac.th
32
ลัดดาวัลย์ latdawan@tkschool.ac.th
33
สุรเชษฐ์ surachet@tkschool.ac.th
34
จันทิมา แตงทอง jantima@tkschool.ac.th
35
สิริมา sirima@tkschool.ac.th
36
สุนิสา sunisa@tkschool.ac.th
37
ชมพิชาน์
chompicha@tkschool.ac.th
38
เจษฎาjetsada@tkschool.ac.th
39
Alvi
40
Raffi
41
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
42
ชูศักดิ์ วังเรียง
choosak_w@tkschool.ac.th
43
จอม jom@tkschool.ac.th
44
วรรดี vandee@tkschool.ac.th
45
มณีรัตน์ maneerat@tkschool.ac.th
46
ญาดาyada@tkschool.ac.th
47
ภิบาล piban@tkschool.ac.th
48
วรางคณาง
warangkhanang@tkschool.ac.th
49
สมศักดิ์ (ก๋ง) somsak@tkschool.ac.th
50
พรรณทิพา pantipa@tkschool.ac.th
51
สัญรัฐ sunyarat@tkschool.ac.th
52
ชลกร
chonlakorn@tkschool.ac.th
53
เจนจิรา jenjira@tkschool.ac.th
54
รมณีย์
rommanee@tkschool.ac.th
55
ศรุตยา sarutaya@tkschool.ac.th
56
กัญญาณัฐ อิ่ม kanyanat@tkschool.ac.th
57
สุภาลักษณ์ supalag@tkschool.ac.th
58
ธนวรรณ
thanawan@tkschool.ac.th
59
โสภาภรณ์ sopaporn@tkschool.ac.th
60
เอกพงศ์
eakkapong@tkschool.ac.th
61
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
62
จันทิรา CHANTIRA@tkschool.ac.th
63
เพลิน PLERN@tkschool.ac.th
64
กรรณิการ์ KANNIKA@tkschool.ac.th
65
ประทีป PRATEEP@tkschool.ac.th
66
สมพิศSOMPIT@tkschool.ac.th
67
พิรุณ PIRUN@tkschool.ac.th
68
อัญชลีญา
ANCHALEEYA@tkschool.ac.th
69
ปัญญา วันตาPANYA_W@tkschool.ac.th
70
มณฑาMONTA@tkschool.ac.th
71
อัครรินทร์ AKKHARIN@tkschool.ac.th
72
เบญญาภา BENYAPA@tkschool.ac.th
73
นนทพร
NONTAPORN@tkschool.ac.th
74
กนกวรรณ
75
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
76
พิธี PITEE @tkschool.ac.th
77
นิพนธ์ NIPHON @tkschool.ac.th
78
สุวรรณลอ
SUWANLAW @tkschool.ac.th
79
สมเกียรติ SOMKIAT @tkschool.ac.th
80
ธนุส THANUS @tkschool.ac.th
81
กลุ่มสาระศิลปะ
82
จุฑาภรณ์ jutaporn@tkschool.ac.th
83
รติรัตน์ ratirat@tkschool.ac.th
84
เชาวลิต สมรรถการchaowalit@tkschool.ac.th
85
ระพีพร เชวงชุติรัตน์
rapeeporn@tkschool.ac.th
86
87
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
88
ปัญญา บุญมิตร panya_b@tkschool.ac.th
89
สกล sakon@tkschool.ac.th
90
พชร potchara@tkschool.ac.th
91
เสาวนีย์ ช่างเหลา saovanee@tkschool.ac.th
92
ชวลี chawalee @tkschool.ac.th
93
อรุณ arun@tkschool.ac.th
94
ธนการ tanakarn@tkschool.ac.th
95
สุกริช sugrid@tkschool.ac.th
96
ปรียนันท์
preeyanun@tkschool.ac.th
97
กลุ่มสาระต่างประเทศ
98
พิมพ์เพ็ญphimphen@tkschool.ac.th
99
วรรณวิไลvanwilai@tkschool.ac.th
100
สุชาติ suchart@tkschool.ac.th
Loading...