อีเมล์กูเกิลครูตราษตระการคุณ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
E-Mail Google ครู@tkschool.ac.th Google Groups
2
3
ชื่อ-นามสกุลE-mailชื่อกลุ่มE-mail
4
ผู้บริหาร
5
ผอ.พิริยะpiriya@tkschool.ac.th
กลุ่มครูตราษตระการคุณ
teachertk@googlegroups.com
6
รองดารัตน์ darat@tkschool.ac.th
7
8
รองพนัส panus@tkschool.ac.th
9
10
สนับสนุนการเรียนการสอน
11
ปิยะวดี
piyawadee@tkschool.ac.th
12
สลาวัลณ์ salawan@tkschool.ac.th
13
นิภา nipa@tkschool.ac.th
14
กลุ่มสาระภาษาไทย
15
วัลภา walapa@tkschool.ac.th
16
ทิพวรรณ์
tippawan@tkschool.ac.th
17
มัณฑนา mantana@tkschool.ac.th
18
ลำไย lumyai@tkschool.ac.th
19
ทิพย์สุคนธ์
thipsukhon@tkschool.ac.th
20
ดล dol@tkschool.ac.th
21
กมลพรรณ
kamonparn@tkschool.ac.th
22
พรสวรรค์
pornsawan@tkschool.ac.th
23
อรพรรณ oraphan@tkschool.ac.th
24
ครรชิต kunchit@tkschool.ac.th
25
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
26
นฤชา narucha@tkschool.ac.th
27
ขวัญใจ kwanjai@tkschool.ac.th
28
ดุษฎี dusadee@tkschool.ac.th
29
มยุรี บ. mayuree@tkschool.ac.th
30
อมรรัตน์ amornrat@tkschool.ac.th
31
วาสนา ภาชื่น wasana@tkschool.ac.th
32
จันทิมา รัตนวาร
chanthima@tkschool.ac.th
33
ลัดดาวัลย์ latdawan@tkschool.ac.th
34
สุรเชษฐ์ surachet@tkschool.ac.th
35
นัฐพล nuttapol@tkschool.ac.th
36
จันทิมา แตงทอง jantima@tkschool.ac.th
37
สิริมา sirima@tkschool.ac.th
38
สุนิสา sunisa@tkschool.ac.th
39
อารีวรรณ์ areewan@tkschool.ac.th
40
ชมพิชาน์
chompicha@tkschool.ac.th
41
เจษฎาjetsada@tkschool.ac.th
42
Alvi
43
Raffi
44
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
45
เสาวนีย์ ภู่
saowanee_p@tkschool.ac.th
46
ชูศักดิ์ วังเรียง
choosak_w@tkschool.ac.th
47
จอม jom@tkschool.ac.th
48
วรรดี vandee@tkschool.ac.th
49
มณีรัตน์ maneerat@tkschool.ac.th
50
ญาดาyada@tkschool.ac.th
51
ภิบาล piban@tkschool.ac.th
52
วรางคณาง
warangkhanang@tkschool.ac.th
53
สมศักดิ์ (ก๋ง) somsak@tkschool.ac.th
54
พรรณทิพา pantipa@tkschool.ac.th
55
สัญรัฐ sunyarat@tkschool.ac.th
56
ชลกร
chonlakorn@tkschool.ac.th
57
เจนจิรา jenjira@tkschool.ac.th
58
รมณี
rommanee@tkschool.ac.th
59
ศรุตยา sarutaya@tkschool.ac.th
60
กัญญาณัฐ อิ่ม kanyanat@tkschool.ac.th
61
สุภาลักษณ์ supalag@tkschool.ac.th
62
ธนวรรณ
thanawan@tkschool.ac.th
63
โสภาภรณ์ sopaporn@tkschool.ac.th
64
ทิชา thicha@tkschool.ac.th
65
พชร potchara@tkschool.ac.th
66
เอกพงศ์
eakkapong@tkschool.ac.th
67
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
68
จันทิรา CHANTIRA@tkschool.ac.th
69
เพลิน PLERN@tkschool.ac.th
70
กรรณิการ์ KANNIKA@tkschool.ac.th
71
ประทีป PRATEEP@tkschool.ac.th
72
สมพิศSOMPIT@tkschool.ac.th
73
พิรุณ PIRUN@tkschool.ac.th
74
อัญชลีญา
ANCHALEEYA@tkschool.ac.th
75
ปัญญา วันตาPANYA_W@tkschool.ac.th
76
มณฑาMONTA@tkschool.ac.th
77
อัครรินทร์ AKKHARIN@tkschool.ac.th
78
เบญญาภา BENYAPA@tkschool.ac.th
79
นนทพร
NONTAPORN@tkschool.ac.th
80
กนกวรรณ
81
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
82
พิธี PITEE @tkschool.ac.th
83
นิพนธ์ NIPHON @tkschool.ac.th
84
สุวรรณลอ
SUWANLAW @tkschool.ac.th
85
สมเกียรติ SOMKIAT @tkschool.ac.th
86
ธนุส THANUS @tkschool.ac.th
87
กลุ่มสาระศิลปะ
88
จุฑาภรณ์ @tkschool.ac.th
89
รติรัตน์ @tkschool.ac.th
90
ศิรินิรันดร์ @tkschool.ac.th
91
จิรรัชช @tkschool.ac.th
92
เชาวลิต @tkschool.ac.th
93
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
94
ปัญญา บุญมิตร panya_b@tkschool.ac.th
95
ชูศักดิ์ ถือสัตย์
choosak_t@tkschool.ac.th
96
สกล sakon@tkschool.ac.th
97
ชาตรี chatree@tkschool.ac.th
98
อรัญญา arunya@tkschool.ac.th
99
เสาวนีย์ ช saovanee@tkschool.ac.th
100
ชวลี chawalee @tkschool.ac.th
Loading...
 
 
 
ทั้งหมด