iGooSEO Guidelist (Tiếng Việt)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Các cột có hàm vui lòng không chỉnh sửa, chỉ kéo copy từ trên xuống.
File này sẽ còn tiếp tục cập nhật!
Video hướng dẫn:https://igoo.in/iGooseoPMvideovi
2
STTSheetYêu cầuChú thíchVideoMẫu
3
Chuẩn bị
RangesNhập theo mẫuNhập các kênh phù hợp vào Cột tương ứng
Không nhập cột J & K
Cái nào có hàm hạn chế đụng, trừ khi hiểu tính năng
Chọn màu Conditional Formatting theo ý thích
Copy & paste Conditional Formatting only phù hợp
https://www.youtube.com/watch?v=ih_PbY_fhvU
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=1744739159
4
Bước 0Planner
Điền thông tin Kế hoạch
Thiết lập kế hoạch vài dự án theo mô hình Gantt Chart
Báo cáo kế hoạch cho Công ty / Sếp khi cần thiết
https://www.youtube.com/watch?v=PdqVRAuv4pU
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=1517711705
5
Bước 1
Members
Điền thông tin Thành viên
Điền các thông tin Thành viên cần thiết
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=248534152
6
Bước 2ProjectsĐiền thông tin Dự ánChọn thành viên phụ trách, được trích từ sheet Members
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=1578131309
7
Bước 3Phones
Điền thông tin Điện thoại
Không điền cột H & I, chỉ kéo copy từ dòng trên xuống
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=549862625
8
Bước 4EmailsĐiền thông tin EmailLiệt kê danh sách Email cần thiết của Team
Mật khẩu tài khoản Backup Email lưu một nơi khác
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=957269837
9
Bước 5AboutsKhông cần điềnSau khi file Email được điền đầy đủ, file Abouts sẽ hiện khi chọn Project phù hợp
File này không chỉnh sửa bất cứ thông tin gì
Mục đích hiện thông tin tiện copy & paste khi đi Social
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=1466583574
10
Bước 6
Accounts
Điền thông tin Tài khoản
Tài khoản các Mạng xã hội thuộc Profile (Hồ sơ) nào được khai báo bên Emails
Theo dõi được tài khoản nào đã Submit index, Đã index, Chưa index
Theo dõi thông tin Tài khoản, Mật khẩu, Email
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=2000425108
11
Bước 7SocialsKhông cần điềnSau khi file Accounts được điền đầy đủ
Chọn Profile tương ứng với Account đã điền
File này không chỉnh sửa bất cứ thông tin gì
Theo dõi lượng liên kết đã đi Social theo sheet Accounts
Theo dõi lượng liên kết đã được Index
Tự động tính tỷ lệ Index của website
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=1034003124
12
Bước 8TasksQuản lý nhiệm vụYêu cầu thành viên điền Nhiệm vụ theo Mẫu
Ctrl + Shift + Alt + ; ra Ngày Giờ
Điền Thời gian bắt đầu trước khi vào làm
Điền Thời gian kết thúc sau khi xong việc
Chuyển qua Done mới được tính KPI
Điền Số lượng hoàn thành ở cột I
Không điền cột C & D, chỉ kéo copy từ dòng trên xuống
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imY2lscyZfRQFqLLeZNBFvj6mqzO49ZbBL-zYDipy0o/edit#gid=1996786766
13
Bước 9KPIsTheo dõi KPITừ sheet Tasks, KPI sẽ lấy dữ liệu khai báo được
Tự động tính được Số lượng hoàn thành công việc
Mỗi tháng của mỗi cá nhân trong team
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...