รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
กลุ่มคุณภาพการศึกษารหัสโรงเรียน (SMIS)percode (6 หลัก)รหัสกระทรวง (10 หลัก)รหัส OnWebชื่อโรงเรียน
หมายเหตุ
2
กกดู่นาแขม42010001520063104252006342100914บ้านท่าเปิบ
3
กกดู่นาแขม42010002520064104252006442101086บ้านโป่งป่าติ้ว
4
กกดู่นาแขม42010003520066104252006642101098บ้านไผ่โทน
5
กกดู่นาแขม42010004520067104252006742101384บ้านห้วยเหล็ก
6
กกดู่นาแขม42010005520068104252006842100872บ้านตูบโกบ
7
กกดู่นาแขม42010006520069104252006942101177บ้านลาดค้อ
8
กกดู่นาแขม42010007520070104252007042100823บ้านกำพี้
9
กกดู่นาแขม42010008520057104252005742100781บ้านกกดู่
10
กกดู่นาแขม42010009520061104252006142101372บ้านห้วยหวาย
11
หลักเมือง42010010520051104252005142100793บ้านกกทอง
12
หลักเมือง42010011520053104252005342101311บ้านห้วยกระทิง
13
หลักเมือง42010012520056104252005642101219บ้านสวนกล้วย
14
หลักเมือง42010013520043104252004342101426เมืองเลย
15
การท่าอากาศยาน42010015520009104252000942101438อนุบาลเลย
16
นาอ้อศรีเมืองชัย42010017520002104252000242100811บ้านก้างปลา
17
นาอ้อศรีเมืองชัย42010018520003104252000342100975บ้านนาบอน
18
นาอ้อศรีเมืองชัย42010019520006104252000642100896บ้านท่าข้าม
19
นาอ้อศรีเมืองชัย42010020520007104252000742101396บ้านหัวฝาย
20
กกดู่นาแขม42010021520060104252006042101335บ้านห้วยทราย
21
กกดู่นาแขม42010022520062104252006242101062บ้านโป่ง
22
กกดู่นาแขม42010023520058104252005842100938บ้านนาแขม
23
กกดู่นาแขม42010024520059104252005942101207บ้านวังยาว
24
ดินดำน้ำสวย42010025520030104252003042100951บ้านนาดินดำ
25
ดินดำน้ำสวย42010026520031104252003142101300บ้านหนองหญ้าไซ
26
ดินดำน้ำสวย42010027520032104252003242101347บ้านห้วยม่วง
27
ดินดำน้ำสวย42010028520033104252003342101270บ้านหนองนาทราย
28
ดินดำน้ำสวย42010029520034104252003442100884บ้านทรัพย์มงคล
29
ดินดำน้ำสวย42010030520036104252003642101293บ้านหนองผำ
30
การท่าอากาศยาน42010031520023104252002342100987บ้านนาโป่ง
31
การท่าอากาศยาน42010032520024104252002442100835บ้านขอนแก่นหนองบอน
32
การท่าอากาศยาน42010033520025104252002542100860บ้านติ้วน้อย
33
การท่าอากาศยาน42010034520026104252002642010034บ้านบงยุบ
34
การท่าอากาศยาน42010035520027104252002742101323บ้านห้วยโตก
35
การท่าอากาศยาน42010036520028104252002842100770บ้านกกชุมแสง
36
การท่าอากาศยาน42010037520029104252002942101050บ้านป่าข้าวหลาม
37
นาอ้อศรีเมืองชัย42010038520022104252002242101116บ้านโพน
38
นาอ้อศรีเมืองชัย42010039520015104252001542100768ชุมชนบ้านนาอ้อ
39
นาอ้อศรีเมืองชัย42010040520017104252001742100926บ้านท่ามะนาว
40
การท่าอากาศยาน42010041520014104252001442101402บ้านแหล่งควาย
41
การท่าอากาศยาน42010042520035104252003542101165บ้านไร่ทาม
42
ดินดำน้ำสวย42010046520037104252003742101104บ้านเพียซำพุวิทยา
43
ดินดำน้ำสวย42010047520038104252003842101244บ้านสูบ
44
ดินดำน้ำสวย42010048520039104252003942100963บ้านนาน้ำมันยุบ
45
ดินดำน้ำสวย42010049520040104252004042101189บ้านวังแคน
46
ดินดำน้ำสวย42010050520041104252004142101268บ้านหนองดอกบัว
47
ดินดำน้ำสวย42010051520042104252004242101220บ้านสะอาดลายเหนือ
48
หลักเมือง42010052520044104252004442101414มโนบุเรศรบำรุงการ
49
หลักเมือง42010053520047104252004742101359บ้านห้วยลวงไซ
50
หลักเมือง42010055520049104252004942101360บ้านห้วยสีเสียด
51
หลักเมือง42010056520065104252006542101232บ้านส้าน
52
นาอ้อศรีเมืองชัย42010057520004104252000442101037บ้านปากภูยุบ
53
นาอ้อศรีเมืองชัย42010058520005104252000542101013บ้านน้ำภู
54
นาอ้อศรีเมืองชัย42010059520001104252000142100756ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
55
นาอ้อศรีเมืองชัย42010060520016104252001642100940บ้านนาโคก
56
นาอ้อศรีเมืองชัย42010061520018104252001842101049บ้านปากหมาก
57
นาอ้อศรีเมืองชัย42010062520019104252001942100902บ้านท่าบุ่ง
58
นาอ้อศรีเมืองชัย42010063520020104252002042101190บ้านวังโป่งท่าวังแคน
59
นาอ้อศรีเมืองชัย42010064520021104252002142100999บ้านนาม่วงยุบ
60
หลักเมือง42010065520050104252005042101128บ้านโพนป่าแดง
61
หลักเมือง42010066520052104252005242101256บ้านเสี้ยว
62
หลักเมือง42010067520054104252005442101001บ้านน้ำคิว
63
หลักเมือง42010068520055104252005542101153บ้านภูสวรรค์
64
หลักเมือง42010069520046104252004642100800บ้านกอไร่ใหญ่
65
นาด้วง42010070520385104252038542101475บ้านท่าสวรรค์
66
นาด้วง42010071520386104252038642101499บ้านน้ำสวยภักดี
67
นาด้วง42010072520384104252038442101440ชุมชนท่าสะอาด
68
นาด้วง42010073520382104252038242101529บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ยุบ
69
นาด้วง42010074520379104252037942101451ชุมชนบ้านนาด้วง
70
นาด้วง42010075520381104252038142101463บ้านแก้วเมธี
71
นาด้วง42010076520380104252038042101487บ้านนาดอกคำ
72
นาด้วง42010077520383104252038342101505บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
73
นาด้วง42010078520387104252038742101517บ้านโพนสว่างวังเย็น
74
นาด้วง42010079520388104252038842101530บ้านห้วยตาด
75
หาดนาแก้ว42010080520210104252021042101554ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
76
หาดนาแก้ว42010081520211104252021142101724บ้านนาป่าหนาด
77
หาดนาแก้ว42010082520212104252021242101645บ้านตาดซ้อ
78
หาดนาแก้ว42010083520213104252021342101669บ้านท่าบม
79
หาดนาแก้ว42010084520214104252021442101712บ้านนาเบน
80
หาดนาแก้ว42010085520215104252021542101815บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141
81
ธาตุจอมศรี42010086520229104252022942101736บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
82
ธาตุจอมศรี42010087520230104252023042101890บ้านหินตั้ง
83
ธาตุจอมศรี42010088520231104252023142101840บ้านแสนสำราญ
84
เชียงคาน42010089520197104252019742101608บ้านคกมาด
85
เชียงคาน42010090520203104252020342101750บ้านโนนสว่าง
86
เชียงคาน42010091520194104252019442101621บ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
87
เชียงคาน42010092520195104252019542101633บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
88
เชียงคาน42010093520196104252019642101682บ้านน้อยยุบ
89
ธาตุจอมศรี42010094520221104252022142101827บ้านสงเปือย
90
ธาตุจอมศรี42010095520222104252022242101773บ้านผากลางดง
91
ธาตุจอมศรี42010096520216104252021642101566ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
92
ธาตุจอมศรี42010097520217104252021742101670บ้านธาตุวิทยา
93
ธาตุจอมศรี42010098520218104252021842101864บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
94
ธาตุจอมศรี42010099520219104252021942101852บ้านห้วยพอด
95
ธาตุจอมศรี42010100520220104252022042101797บ้านผาพอด
96
หาดนาแก้ว42010101520204104252020442101542ชุมชนบ้านนาบอน
97
หาดนาแก้ว42010102520209104252020942101918บ้านใหม่ตาแสงยุบ
98
หาดนาแก้ว42010103520205104252020542101803บ้านโพน
99
หาดนาแก้ว42010104520206104252020642101906บ้านใหม่
100
หาดนาแก้ว42010105520207104252020742101580บ้านแก่งมี้
Loading...