ศูนย์13.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
NOศูนย์รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนห้องสอบเลขที่ชื่อ - นามสกุลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพศประเภทเด็กพิเศษ1. บุคคลที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วย2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง3. อาชีพของผู้ปกครอง4. รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง5. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียนใน 1 วัน6. ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออื่นๆ นอกห้องเรียน ใน 1 สัปดาห์ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียง (50)ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (30)ฉบับที่ 3 การเขียน (20)คะแนนรวมรวมอ่านออกเสียง รวมอ่าน รู้เรื่องรวมการเขียนแปลผลรวมแปลผลออกเสียงแปลผลอ่านรู้เรื่องแปลผลการเขียน
3
คำ (10)ประโยค (15)ข้อความ (25)คำ (10)ประโยค (12)ข้อความ (8)คำ (5)ประโยค (5)อิสระ (10)
4
1131040050705บ้านแจ้ง11เด็กหญิงสุพัตรา เกษจันทร์1407600046592299321126812191012645884392817ดีมากดีมากดีมากดีมาก
5
2131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร11เด็กชายวัตชรพล หมอกไชย14076000385571122221410000000000000
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
6
3131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร12เด็กชายรดิศมนตรี พวงผกา1409903776513199243124101525101284.551099.5503019.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
7
4131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร13เด็กชายอิทธิพล พันชนะ1409600464027199322124101525101284.551099.5503019.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
8
5131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร14เด็กชายกฤษฎา กอมยี่140770005830419922211268138104251066272217ดีดีดีดีมาก
9
6131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร15เด็กชายณัฐวุฒิ ใจดี14076000460451992121238122310124551089432620ดีมากดีมากดีมากดีมาก
10
7131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร16เด็กชายธณัฐพงษ์ แก้วสีหะบุตร14076000454991992221128102191062.551081.5392517.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
11
8131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร17เด็กชายวชิรวิทย์ คำมณีจันทร์1409903852848199112124710208104351077372218ดีมากดีดีดีมาก
12
9131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร18เด็กหญิงศิรประภา หมอกไชย1103704401177299311125101525101264.551097.5502819.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
13
10131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร19เด็กหญิงปิยาภรณ์ วิชาโคตร140990382399629922212510152510126451097502819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
14
11131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร110เด็กหญิงนารีรัตน์ เที่ยงธรรม181990072154429922212510152510126451097502819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
15
12131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร111เด็กหญิงวัตชรพร หมอกไชย1407600043411299222113812208104351080402218ดีมากดีมากดีดีมาก
16
13131040050706บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร112เด็กหญิงอาริญา แสงพั้ว140760004608829922112410152510126451097502819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
17
14131040050707บ้านโนนสำนัก11ด.ญ.กนกอร แก่นพรม14099038546892991112378821101284.551086.5373019.5ดีมากดีดีมากดีมาก
18
15131040050707บ้านโนนสำนัก12ด.ญ.นภารัตน์ ทุยเวียง110290021450229911522588211012843.5882.5373015.5ดีมากดีดีมากดีมาก
19
16131040050707บ้านโนนสำนัก13ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ แท่งหิน13499016993852991112112000000002200
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
20
17131040050708บ้านหนองแปน11เด็กชายภานุวัฒน์ กองน้อย14076000428561992251128112210126451088412819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
21
18131040050708บ้านหนองแปน12เด็กชายภูวดล จันทะมุด1407600043275199222112913241012445889462617ดีมากดีมากดีมากดีมาก
22
19131040050708บ้านหนองแปน13เด็กชายณัฐพล ทองคำ11037044944181991251128132410128551095453020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
23
20131040050708บ้านหนองแปน14เด็กชายชลชัย ผิวดี14076000429111992222129142210128451094453019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
24
21131040050708บ้านหนองแปน15เด็กชายนิติเศรษฐ์ คูณศรี1100704132289199225111912221012655889432818ดีมากดีมากดีมากดีมาก
25
22131040050708บ้านหนองแปน16เด็กชายพงศ์พิทักษ์ แสนคำ14076000444251992222116617106643462292211ดีดีดีดี
26
23131040050708บ้านหนองแปน17เด็กชายอาทิตย์ เกรียงไกร11042007138181991211210132410122551091472420ดีมากดีมากดีมากดีมาก
27
24131040050708บ้านหนองแปน18เด็กชายมงคล เบ้าสมศรี1101801635444199223211681910126441079332818ดีมากดีดีมากดีมาก
28
25131040050708บ้านหนองแปน19เด็กชายธนภัทร์ สุขขา14076000459791992221129142310106551092462620ดีมากดีมากดีมากดีมาก
29
26131040050708บ้านหนองแปน110เด็กชายจิรายุ ทองจีน1407600043585199222112815201012445886432617ดีมากดีมากดีมากดีมาก
30
27131040050708บ้านหนองแปน111เด็กหญิงวริศรา เพียกเพีย140760004424729912211281522986351086452318ดีมากดีมากดีมากดีมาก
31
28131040050708บ้านหนองแปน112เด็กหญิงพัชฏา กงพาน1102004121677299122112912231012655890442818ดีมากดีมากดีมากดีมาก
32
29131040050708บ้านหนองแปน113เด็กหญิงระพีพรรณ อัตะนา14099037781172991221118102210126351086402818ดีมากดีมากดีมากดีมาก
33
30131040050708บ้านหนองแปน114เด็กหญิงณัฐธิดา สีถาพล14076000429612992221129122210126551091432820ดีมากดีมากดีมากดีมาก
34
31131040050708บ้านหนองแปน115เด็กหญิงฉัตรศฎาพร บรรเทิงใจ14076000430892992221128122310126451090432819ดีมากดีมากดีมากดีมาก
35
32131040050708บ้านหนองแปน116เด็กหญิงญาณัทชา ธำรงภาณพัทธ์1409903846015299122112812231012855992433019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
36
33131040050708บ้านหนองแปน117เด็กหญิงลลิตา ไวยเดช1409903767671299222112913231012644889452816ดีมากดีมากดีมากดีมาก
37
34131040050708บ้านหนองแปน118เด็กชายสมาธิ พรมโพ14097002111982122221110000000000000
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
38
35131040050708บ้านหนองแปน119เด็กหญิงธนพร รัตนประกอบ1409903505081242221110000000000000
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
39
36131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด11เด็กชายนรินทร์ จิตนอก1409903747653199211114481210104551068242420ดีพอใช้ดีมากดีมาก
40
37131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด12เด็กชายกิตติพศ หล่าแก้ว1401701240615199121114712201010835782392815ดีมากดีมากดีมากดีมาก
41
38131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด13เด็กชายชัยพร อวยพรตระกูล1407600042368199232117101525101285510100503020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
42
39131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด14เด็กชายธนรัตน์ บุตรดี1407600042791199212117814251088351091472618ดีมากดีมากดีมากดีมาก
43
40131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด15เด็กชายนนทการณ์ บุญขัน14099037870781991121169152510128451098493019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
44
41131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด16เด็กชายปฏิภาณ รูปพรม14076000443011992221171015251088451095502619ดีมากดีมากดีมากดีมาก
45
42131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด17เด็กชายสุริเชษฐ์ สุริวงษ์ขันธ์1409903810584199322116914239128451094462919ดีมากดีมากดีมากดีมาก
46
43131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด18เด็กชายวีรภัทร แสงวัน140760004295319931111610132510128451097483019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
47
44131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด19เด็กชายพิชัยยุทธ คำแก้ว110200403549519922111710132510128451097483019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
48
45131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด110เด็กหญิงจันทิมา จันทาศิริ1249900956539299122117812181088351082382618ดีมากดีมากดีมากดีมาก
49
46131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด111เด็กหญิงทิพยสุดา นนทะปะ14076000449722992121169152498845991482518ดีมากดีมากดีมากดีมาก
50
47131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด112เด็กหญิงศิริเพ็ญ กลั่นเชื้อ1118700143976299222115101525912635994502717ดีมากดีมากดีมากดีมาก
51
48131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด113เด็กหญิงสุพิชชา ดลเจือ146990085770929921211691523108845991472618ดีมากดีมากดีมากดีมาก
52
49131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด114เด็กหญิงปิยะวรรณ์ ลักษณะ1209000449011299111114357422224311588พอใช้พอใช้พอใช้พอใช้
53
50131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด115เด็กหญิงวัชราพร เคนานัน14076000428642991211179152510128451098493019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
54
51131040050709บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด116เด็กหญิงสุวภัทร ไทยโส1407600030921241111110000000000000
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
55
52131040050710บ้านหนองไห11เด็กชายพีระพงศ์ แผ่นผา1409700295499199222111101525984451090502119ดีมากดีมากดีดีมาก
56
53131040050710บ้านหนองไห12เด็กชายจีรพัฒน์ โนนยะโส1407600044999199222111914231088251089462617ดีมากดีมากดีมากดีมาก
57
54131040050710บ้านหนองไห13เด็กชายนริศศราวุธ นวลอ่อง140990380349919912211110142510884.55993.5492618.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
58
55131040050710บ้านหนองไห14เด็กชายณัฐพล ดีเลิศ1402400060457199222111891971082.53470.536259.5ดีดีดีมากพอใช้
59
56131040050710บ้านหนองไห15เด็กหญิงประภัสสร สำราญ14099037765482992221119132410128451095463019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
60
57131040050710บ้านหนองไห16เด็กหญิงธิดาพรเทวา ทองรักษ์1139600538295299122111101525101284.541098.5503018.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
61
58131040050710บ้านหนองไห17เด็กหญิงบารมี ขุนจร140990387086229922211110152591084.551096.5502719.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
62
59131040050710บ้านหนองไห18เด็กหญิงกุสุมา ปัญญา1409903819042299222111101322868451086452219ดีมากดีมากดีดีมาก
63
60131040050710บ้านหนองไห19เด็กชายปรัชชา คำโฉม1409903884677199122111101523101284.551097.5483019.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
64
61131040050710บ้านหนองไห110เด็กชายณัฐวุฒิ ชาติพุทธา14076000451381991221119152510128551099493020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
65
62131040050710บ้านหนองไห111เด็กชายภานุพงษ์ มะโนวรรณ์140990385922219922211110142010128451093443019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
66
63131040050710บ้านหนองไห112เด็กชายฐิติวัฒน์ สงสีเสา141990265939419912211191220101061.551083.5412616.5ดีมากดีมากดีมากดีมาก
67
64131040050710บ้านหนองไห113เด็กหญิงสุกัญญา ม่วงเขาแดง1407600048081299222111782131281.55873.5362314.5ดีดีดีมากดี
68
65131040050710บ้านหนองไห114เด็กหญิงชลธิชา ยืนนาน147860018664629922211110152410128551099493020ดีมากดีมากดีมากดีมาก
69
66131040050710บ้านหนองไห115เด็กหญิงปิยะธิดา เหลาประเสริฐ1439900656100299122111811231012845889423017ดีมากดีมากดีมากดีมาก
70
67131040050710บ้านหนองไห116เด็กชายอิทธิกร โสภาจิตร140990383651619923321110152410128451098493019ดีมากดีมากดีมากดีมาก
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...