ม.6 2-2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การดูข้อมูล ให้เลือกห้องเรียนที่ต้องการที่แทปด้านล่างของหน้าจอ
2
หากพบข้อมูลผิดพลาด ให้แจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ gg.gg/editscore หรือคลิกที่นี่
3
แบบแจ้งขอแก้ไขข้อมูล
4
การกรอกและแก้ไขข้อมูล(สำหรับเจ้าหน้าที่) ให้ปฏิบัติดังนี้
5
1.ต้อง login ด้วย username และ password ที่แจกให้เท่านั้น
6
2. เมือเข้าเว็บได้แล้ว ให้เลือกห้องเรียนที่ต้องการ จาก 4/1-4/9 ที่แทปด้านล่างสุดของหน้าจอ
7
3. เลือกวันที่ ที่ต้องการบันทึก
8
4. เริ่มกรอกที่แถบสีม่วงเข้ม
9
4.1 วันใดมีการเช็คแถว ให้ใส่เลข 1
10
4.2 วันใดไม่มีการเช็คแถว ให้ว่างไว้
11
5. กรอกข้อมูลการเข้าแถว
12
5.1 ถ้ามาเข้าแถว หรือ มาปฎิบัติหน้าที่อื่นให้โรงเรียนอยู่นอกแถวในเวลานั้น ให้ใส่เลข 1
13
5.2 ถ้าไม่มาเข้าแถวหรือไม่มาโรงเรียน ให้ใส่เลข 0
14
ถ้ามาสาย ให้ใส่ ส
15
ถ้าลาป่วย ให้ใส่ ป
16
ถ้าลาในกรณีอืนๆ ให้ใส่ ล
17
ถ้าไม่ทราบสาเหตุ ให้ใส่ ข
18
6. หากเป็นวันหยุด เว้นว่างไว้ ไม่ต้องกรอก หรือ กรอกข้อความ วันหยุด ก็ได้
19
7. โปรแกรมจะนับวันที่เข้าแถวและไม่เข้าแถว ให้โดยอัตโนมัติ
20
8. โปรแกรมจะบันทึกข้อมูล(save) อัตโนมัติ
21
9. เมื่อกรอกเสร็จ ให้ออกจากระบบ และ ปิดหน้าเว็บได้เลย
22
วิธีพิมพ์ข้อมูล(พิมพ์หน้าสรุปรวม)
23
1.เลือกห้องเรียนที่ต้องการ
24
2.คลิกเมนูรูปเครื่องพิมพ์
25
3.เลือกเสกลเป็น พอดีกับความสูง
26
4.คลิกถัดไป
27
5.เติมเลข 1 เพื่อสั่งพิมพ์หน้า 1 เท่านั้น
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu