Идентифицирани набори от данни на Столична община - за описване (заличени лични данни)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEF
1
НаименованиеКратко описание Къде?Кой?(Зам.-)КметПолучено
2
Регистър на местните поделения на признатите в РБ вероизповеданиянаименование на вероизповеданието, представляващ, адресДирекция КултураТодор Чобановда
3
Регистър на пространствата за реализиране на културни събития на територията на СофияСъдържа: адрес, телефон, мейл, тип помещение, площ, капацитет, оборудване, базова наемна ценаhttps://www.sofia.bg/useful-informationДирекция КултураТодор Чобановда
4
Списък читалища в СОиме, адрес, тел, мейлДирекция КултураТодор Чобанов
5
Обекти спортна инфраструктура:ремонтирани училищни физкултурни салони, училищни басейни, училищни външни площадки, площадки за безопасност на движението, парк-фитнес площадки, общински туристически хижи, големи спортни обекти с публика, водни обектиадрес, площ, достъпПИСТТодор Чобановда
6
Проекти по програми ПИСТ: проекти на училища и детски градини, проекти на спортни клубове, събития, проекти на районни администрации и малки населени местаиме, вид спорт, целева група, възраст, място, времеПИСТТодор Чобановда
7
Стипендии за стимулиране на физическото възпитание и спорт - ПИСТ за учители, ученицииме, постижение, вид спорт, възрастова група, награда, престижност на събитието, деца със специални потребностиПИСТТодор Чобановда
8
Годишен календар ПИСТ: събития, обучения, младежки дейности и политики, образователни проектимясто, време, изпълнителПИСТТодор Чобановда
9
Проекти СП Култураиме на изпълнителя, име на проекта, кратко описание, отпуснато финансиранеhttps://kultura.sofia.bg/home.html Дирекция КултураТодор Чобановда
10
Културен календариме на събитието, дата, адрес, кратко описаниеhttp://artsofia.bg/bgДирекция КултураТодор Чобановда
11
Регистър на детските градиниДирекция ОбразованиеДирекция ОбразованиеТодор Чобановда
12
ИСОДЗсамостоятелни детски ясли – профили на деца, точки, кандидатури, документи, профили на родители, кореспонденция0Дирекция ОбразованиеТодор Чобановда
13
Здравен порталобщински лечебни заведения – ден, адрес, телефон, директор, работно време; лекари по специалности – работа с НЗОК, платено, с деца, резервиране на часhttps://sofia.myhealth.bg/Дирекция ЗдравеопазванеДончо Барбалов
14
Медицински персонал в общинските здравни заведения медицински сестриДирекция ЗдравеопазванеДончо Барбаловда
15
Медико-статистически показатели Дирекция ЗдравеопазванеДончо Барбаловда
16
Данни от проверки на детски кухни и комплекси за детско храненеДирекция ЗдравеопазванеДончо Барбаловда
17
Сладко бебе – система за управление на детски яслиПрисъствено-Финансов, Служители и отчет на разходите за храна, Уеб родителhttps://www.is-bg.net/bg/products/9Дирекция ЗдравеопазванеДончо Барбалов
18
Здравни медиаториДирекция ЗдравеопазванеДончо Барбаловда
19
Временна организация на движениеУправление на трафикаЕвгени Крусев
20
Улично осветление – GIS системакоординати, елементи, проектиУправление на трафикаЕвгени Крусев
21
Система за управление на трафика кръстовища, светлинна регулация, брой преминаващи автомобили, видеонаблюдениеУправление на трафикаЕвгени Крусев
22
Сигнали на граждани10000 сигнала годишноУправление на трафикаЕвгени Крусев
23
Заповеди за затваряне на улици – съгласуване №, адресУправление на трафикаЕвгени Крусев
24
Обети на транспортна инфраструктураТранспортна инфраструктураЕвгени Крусев
25
Сигнали на граждани за транспортна инфраструктура№ на обекта, адрес, проблем 17 400.xlsТранспортна инфраструктураЕвгени Крусевда
26
Сигнали на гражданиМасов градски транспортТранспортЕвгени Крусев
27
Разрешителни за таксиметрова дейностмарка автомобил, лиценз №, издаден на, валиден до, шофьор, удостоверение, превозвач, ЕИКТранспортЕвгени Крусевда
28
Обществен транспортТранспортЕвгени Крусевда
29
Регистър разрешителни за тежкотоварна дейностТранспортЕвгени Крусевда
30
Регистър разрешителни за туристически превозиТранспортЕвгени Крусевда
31
Регистър плавателни съдовехартияТранспортЕвгени Крусевда
32
Информационна система за проследяване и отчитане разход на гориваАвтомобил с данни по голям талон, заповеди за лимит, разходна норма и ползвател, изминати километри (разделено градско/извънградско)ТранспортЕвгени Крусевда
33
Списък на използваните в дейността на отдел Транспортно обслужване образци от документи16 образци на документи - пълен списък по е-пощаТранспортЕвгени Крусевда
34
График за работното време на служителите от звеното за транспортиране на трудноподвижни лицаДанни за служител, графици за работното времеТранспортЕвгени Крусевда
35
Система за поддържане на график за транспортиране на трудноподвижни лицаИме на заявител, час, дата, дестинация, брой лица за превозТранспортЕвгени Крусевда
36
Обекти Зелена система ЕкологияЙоана Христовада
37
Регистър на растителносттаЕкологияЙоана Христовада
38
Инвестиционни проекти за обекти Зелена система по ЗОПЕкологияЙоана Христова
39
Регистър на зелените площиЕкологияЙоана Христова
40
Списък на осветление - Зелена системаЕкологияЙоана Христовада
41
Разрешения за преместване на дърветаЕкологияЙоана Христовада
42
Проекти Програма Зелена София ЕкологияЙоана Христовада
43
Аварийно осигуряване проводимост на рекитеЕкологияЙоана Христовада
44
Годишна програма за почистване рекитеЕкологияЙоана Христовада
45
Искания за замяна на земиЕкологияЙоана Христова
46
Преписки за промяна на предназначението на земеделски земиЕкологияЙоана Христова
47
Данни за пътен, обединен релсов, самолетен, индустриален шумЕкологияЙоана Христовада
48
Данни за въздуха ЕкологияЙоана Христовада
49
Данни за енергийна ефективност ЕкологияЙоана Христовада
50
Данни от отчетите към АУЕРЕкологияЙоана Христовада
51
Битови отпадъци количестваЕкологияЙоана Христова
52
Оперативни планове за събиране на на смесени битови отпадъциМесец, сметоизвозване, ръчно метене, машинно метене, миене, улични кошчета ЕкологияЙоана Христова
53
Съдове за отпадъци на СИпощенски адресЕкологияЙоана Христова
54
График за събиране на ЕГОЕкологияЙоана Христова
55
Специализирани контейнери за РСпощенски адресЕкологияЙоана Христова
56
Зелени биоотпадъциЕкологияЙоана Христова
57
Фирми по сметосъбиарнеЕкологияЙоана Христова
58
Опасни битови отпадъциЕкологияЙоана Христова
59
Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци ЕкологияЙоана Христова
60
Системи за разделно събиране на 6 групи масово разпространени отпадъци МРОЕкологияЙоана Христова
61
ИС Humanданни за трудов договор имена, длъжност, образование, здравен статус, семейно положение, отпускиЧовешки ресурсиСветозар Ерменковда
62
АтестацииЧовешки ресурсиСветозар Ерменковда
63
Конфликт на интересиИмена, вх. № на декларация, дата и вид на декларациятаЧовешки ресурсиСветозар Ерменковда
64
Регистър за личните данниЧовешки ресурсиСветозар Ерменковда
65
Конкурси за вакнатни длъжностиЧовешки ресурсиСветозар Ерменковда
66
Обходен листЧовешки ресурсиСветозар Ерменковда
67
Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоЧовешки ресурсиСветозар Ерменковда
68
Локална БД Населениеимена, пол, дата на раждане, дата на смърт, постоянен и настоящ адрес, гражданство, семейно положение, родствени връзкиАдминистративно обслужванеСветозар Ерменков
69
Деловодни документи (АИССАО/Акстър)Административно обслужванеСветозар Ерменков
70
Регистър на електронните услугиАдминистративно обслужванеСветозар Ерменков
71
Регистър на договоритеАдминистративно обслужванеСветозар Ерменков
72
Учрежденски архив – описАдминистративно обслужванеСветозар Ерменков
73
Отворени данни – акаунтиАдминистративно обслужванеСветозар Ерменков
74
Регистър на длъжностните лица по гражданското състояниеАдминистративно обслужванеСветозар Ерменков
75
Регистър на длъжностните лица, които имат право да правят заверкаАдминистративно обслужванеСветозар Ерменков
76
Служители от централната общинска администрация, оправомощени да подават по електронен път/подписват електронно с КЕПЦИССветозар Ерменковда
77
Обществени консултацииЦИССветозар Ерменковда
78
Списък технически паспорти на сградиОбщинска администрацияУправление на административния сграден фондСветозар Ерменковда
79
Вътрешен телефонен указател на служителиЦИССветозар Ерменковда
80
Публичен регистър на дарениятаОбщинска администрацияЦИССветозар Ерменковда
81
Телефонна централаОбщинска администрацияИнформационно обслужване и технологиида
82
Списък на техническите паспорти сградите ползвани от администрацията на Столична общинаОбщинска администрацияУправление на административния сграден фондСветозар Ерменковда
83
ИС ПромисОбщинска администрацияСветозар Ерменковда
84
Списък ЗДОИОбщинска администрацияКонтактен центърСветозар Ерменков
85
Регистър сигнали, жалби, писма, предложения на гражданиОбщинска администрацияКонтактен центърСветозар Ерменков
86
Декларации по ЗМДТ и Услуги съгл. Наредбата за адм. и опр. на местни такси и цени на услугиЕГН, три имена, адрес, рег. номер на кола, Булстат,ФинансиОбщински приходиДончо Барбаловда
87
Регистър одитни докладивходящ номер и дата; изходящ номер от Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, и дирекция "Вътрешен одит" при Столична общинаФинансиКонтролно-методическиДончо Барбаловда
88
Вътрешни правила за организация дейността на общинската администрация и процесите по управление на публичните ресурси в Столична общинавходящ номер на документа, описание на процесите и процедурите в писмена форма утвърдена от кмета на Столична общинаФинансиКонтролно-методическиДончо Барбаловда
89
Доклади и въпросници за състоянието на системите за финансово управление и контрол на разпоредителите с бюджетни средства в систмата на Столична община на основание чл.8 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.входящ номер, наименование на бюджетната организация, ръководител на организациятаФинансиКонтролно-методическиДончо Барбаловда
90
Риск-регистри за оценка на риска по дирекции в Столична общинавходящ номер и наименование на дирекциятаФинансиКонтролно-методическиДончо Барбаловда
91
Данни от финансово счетоводната система за осчетоводяване на приходите и разходитепо бюджета на СОПредмет на договор №, доставчик, времетраене на договора, стойност по фактура, № на фактура, фактурирано, платено, дейност, прараграф, обектФинансиФинансово-счетоводенДончо Барбаловда
92
Сборен бюджетПриходи, разходи, първостепенни разпоредители на бюджета, по функции, дейности, параграфи. данни за изпълнението на бюджетаФинансиБюджетДончо Барбаловда
93
Данни за капиталовата програма на СОДоговор, Фактура, Приемо-предавателен протокол, Документи по ЗУТ, Контролни документи по Вътрешните правила на СО - контролни листовеФинансиБаланс и капиталови разходиДончо Барбаловда
94
Данни за възнаграждения по трудови и служебни правоотношенияРекапитулация и фишове за работна заплатаФинансиФинансово-счетоводенДончо Барбаловда
95
Списък ревизииФинанси и стопанска дейностРевизии и събиране на вземаниятаДончо Барбаловда
96
Преписки във връзка с контрола на СО по Закона за защита на потребителитеактове, наказателни постановленияФинанси и стопанска дейностРегионална икономика и анализиДончо Барбалов
97
Преписки във връзка с Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СОактове, наказателни постановленияФинанси и стопанска дейностРегионална икономика и анализиДончо Барбалов
98
Конкурси за отдаване под наем на публична общинска собственостФинанси и стопанска дейностРегионална икономика и анализиДончо Барбалов
99
Прогнозни таблици на база Доклада до СОСФинанси и стопанска дейностРегионална икономика и анализиДончо Барбалов
100
Данни от общинските търговски дружествагодишен финансов отчет, одитни доклади, ДМАФинанси и стопанска дейностРегионална икономика и анализиДончо Барбалов
Loading...