Xin giúp Script tìm và dán dữ liệu thỏa mãn điều kiện.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
Số Hợp đồngHD0044
4
Tên đơn vịCông ty KD chế biến thực phẩm
5
Ngày kí hợp đồng29/01/2019
6
Giá trị hợp đồng54.000.000
7
8
CẬP NHẬT THANH TOÁN
9
10
Ngày thanh toán12/02/2019
Mình muốn 2 giá trị này, sau khi nhập bổ sung, chạy script thì nó tìm đến đúng dòng có số HD0012 và ghi lần lượt vào các cột F5 và G5 sheet "Dulieu"
11
Số tiền thanh toán30.000.000
hoặc HD0044 nó sẽ tự tìm và gán vào 2 ô F9 và G9. Số hợp đồng cho người cập nhật chọn phía trên ở ô C3.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100