รายงานคัดกรองเด็ก-๙-๑๘-๓๐-๔๒-เดือน-ปีงบ-59-รายเดือน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAX
1
การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน และ ๔๒ เดือน
2
รพ.สต.ไผ่ล้อม ประจำเดือนปีงบ ๒๕๕๙
3
ลำดับรายการเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘เดือน มกราคม ๒๕๕๙เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙เดือน มีนาคม ๒๕๕๙เดือน เมษายน ๒๕๕๙เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙เดือน กันยายน ๒๕๕๙
4
จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)จำนวนเด็กนช่วงอายุ (คน)
5
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
๙ เดือน
๑๘ เดือน
๓๐ เดือน
๔๒ เดือน
6
1
เป้าหมายเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงอายุ
26812159102413131012303141122533554225301191561104
7
2
ได้รับการประเมิน (ตรวจคัดกรอง)
26812159102413131012303141122533554225301191561104
8
3สมวัย26812159102413131012303141122531554225301191561104
9
4สงสัยล่าช้า000000000000000000000000000002000000000000000000
10
5ได้รับการติดตาม000000000000000000000000000002000000000000000000
11
6
สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น
000000000000000000000000000002000000000000000000
12
7
ไม่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น
000000000000000000000000000000000000000000000000
13
7.1
ด้านการเคลื่อนไหว(GM)
000000000000000000000000000000000000000000000000
14
7.2
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา FM
000000000000000000000000000000000000000000000000
15
7.3ด้านการใช้ภาษา RL000000000000000000000000000000000000000000000000
16
7.4
ด้านการเข้าใจภาษา EL
000000000000000000000000000000000000000000000000
17
7.5
ด้านการช่วยเหลือตนเอง PS
000000000000000000000000000000000000000000000000
18
8
ขาดการติดตาม/ติดตามไม่ได้
000000000000000000000000000000000000000000000000
19
9
อยุ่ระหว่างการติดตาม
000000000000000000000000000000000000000000000000
20
รวม26812159102413331012303141122533554225301191561104
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu