บริการคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าของศาลจังหวัดหล่มสัก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
timestampชื่อ -นามสกุล ผู้ขอรับบริการ เช่น น.ส. หนึ่ง ใจดี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / ใบอนุญาตว่าความ *หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข)หมายเลคดีที่ท่านต้องการคัดถ่ายเอกสาร เช่น พ ดำ 1/62 แดง 2/62 เป็นต้นความเกี่ยวข้องในคดีที่ท่านต้องการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนที่ท่านต้องการคัดถ่ายผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าระบุวันที่ เดือน ปี ของเอกสารที่ต้องการคัดถ่าย หรือ ระบุชนิดของเอกสารอื่น ๆ เช่น รายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 1 ม.ค.62 เป็นต้น***การรับรองสำเนาเอกสาร ในกรณีที่ให้เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารท่านต้องชำระค่ารับรองผ่านทางช่องทางที่ศาลจังหวัดหล่มสัก กำหนดไว้ให้เรียบร้อย และส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง E-mail Litigation.section1@gmail.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป*** 1.ค่ารับรองเอกสาร โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีศาลจังหวัดหล่มสัก(ค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับ) บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 615-1-48146-1 2.ค่าคัดถ่ายเอกสาร โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีศาลจังหวัดหล่มสัก (เงินในงบประมาณ) บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 615-0-84855-8 ต้องการให้จัดส่งเอกสารช่องทางใดที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ท่านต้องชำระ ค่าจัดส่งเอกสารตามที่ศาลจังหวัดหล่มสักประกาศไว้)ระบุ E-mail สำหรับกรณีให้ส่งเอกสารทาง E-mailระบุวันที่มารับเอกสาร
ท่านประสงค์ให้ศาลจังหวัดหล่มสักแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบผ่านช่องทางใด
2
21/3/2019, 15:49:01ทดสอบ588698860.66
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำฟ้องเเเต
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทางไปรษณีย์
3
26/4/2019, 13:01:37
นายภูมิสิทธิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
36097003184000928376015
ดำ ผบ.1912/2561 แดง ผบ.171/2562
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำบังคับ
หน้าประกาศหนังสือพิมพ์คำบังคับ
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
pumsit2518@gmail.com
แจ้งผ่าน E-mail
4
24/5/2019, 16:14:09นายเจษฎา จูประเสริฐ37004001104810927787546
คดีแดง ผบ.1874/2559 , ผบ.431/2560 , ผบ.427/2561, ผบ.428/2561,ผบ.429/2561, ผบ.2257/2561
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
หมายบังคับคดี
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
meblythenana@gmail.com
แจ้งผ่าน E-mail
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...